Skip to main content

De løber til fordel for hjertebørn

Journalist Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk

9. nov. 2007
4 min.

Da ikke færre end 10.000 løbere stillede op til DHL-stafet i Århus, var 52 af de deltagende hold fra KUUL.dk, der løb til fordel for hjertebørn på Skejby. Og blandt de 260 deltagere var der rigtig mange læger. En af dem var hjertekirurg Morten Smerup, Århus Universitetshospital i Skejby:

»Det er jo helt naturligt, for jeg arbejder netop med hjertebørn i mit daglige arbejde og kender behovet. Der er brug for udstyr mv., og selv om vi naturligvis søger ad de officielle kanaler, er det ikke nok. Man kan sige det på den måde, at behovet ikke står mål med det, vi kan få tilført, for det er jo ikke kun vores afdeling, der har ønsker. Derfor kan vi kun hilse initiativer som det, KUUL.dk har taget, velkomment. Jeg synes også, at der ligger et vigtigt signal i det: Vi skal ikke som læger kun sidde på hospitalet og råbe op om, at vi vil have flere ressourcer tilført; vi skal selv vise, at vi er klar til selv at gøre en indsats for at skaffe midler«, siger Morten Smerup.

Han og kollegerne deltog således i løbet for rent konkret at være med til at løbe penge ind. Men det handlede ikke kun om det faglige:

»Rent personligt bliver man jo motiveret, når en gruppe yngre mennesker tager et sådant initiativ for at skaffe penge til hjertebørn. Det er rigtigt flot, det KUUL.dk gør. Den slags varmer, og så er det mindste, vi kan gøre da at bakke op om det og støtte det på alle planer«, siger Morten Smerup.

125.000 på kontoen

KUUL.dk står for »Kvikke Ustyrlige Ultraløbere«. Det er en gruppe af løbere, som løber både marathon og ultraløb; det vil sige løb på mere end 100 kilometer. Gruppen har tilsammen løbet over 250 marathonløb og 50 ultraløb.

»Vi vil gerne kombinere vore løb med at skabe større opmærksomhed omkring hjertebørn, og vi er glade for, at så mange læger bakker os op. Vi har foreløbig 125.000 kroner stående på en konto, som skal komme afdelingen til gode. Vores hovedsponsor, Duracell, støtter sagen økonomisk og giver sponsorstøtte for hver deltager på vore hold«, siger Henrik Schriver, der udgør en fjerdel af den arrangerende kvartet i KUUL.dk.

»Vi vil uddele gaver til børnene på afdelingen og samtidig overrække en check, der kan bruges til hospitalsudstyr. Den tredje søndag i advent finder overrækkelsen sted. Vi løber 12 timer rundt omkring Branbrand Sø, cirka 100 kilometer, og derefter løber vi ud til hospitalet i Skejby med julegaver og penge.

DHL-løbet var i øvrigt langt fra første gang, læger løb med KUUL.dk. I juni deltog gruppen i Århus Marathon, og bagefter løb de ustyrlige ultraløbere lige ti kilometer ekstra til fordel for hjertebørn. Her kunne motionister løbe med, og også i dette tilfælde deltog læger og var med til at løbe penge ind til hjerteafdelingen.

»Nogle ser ultraløbere som enspændere med nok i sig selv. Vi vil gerne vise, at vi har overskud til andet end løb«, siger Henrik Schriver.

Man kan læse mere om foreningen på www.kuul.dk

Hver syvende fra universitetshospitalet løb med

Ved DHL-stafetløbet deltog Århus Universitetshospital også med sit eget hold, hvor formålet først og fremmest var at styrke sammenholdet på tværs af faggrupper, og hvor mottoet var: »Et skridt foran«. Og det blev en særdeles stor succes, oplyser arbejdsmiljøkoordinator og daglig sikkerhedsleder på Århus Universitetshospital, Katrine von Schimmelmann, der også fungerer som hospitalets »løbskoordinator«.

»Sidste år deltog 283, men i år var vi oppe på 452. Det er hver syvende ansatte på hospitalet, og vi skal jo huske, at hospitalet samtidig skulle fungere. Så det var en meget stor andel. Der ligger selvfølgelig et sundhedsfremmende signal i det, når vi som hospital medvirker med så stor en gruppe, let genkendelige i ens trøjer. Samtidig viser vi, at vi er en social arbejdsplads. Der er slet ingen tvivl om, at det styrker det sociale fællesskab at være sammen på sådanne ikkealvorlige betingelser som at deltage i et stafetløb. Når vi løber, kan ingen se forskel på, hvilken faggruppe vi tilhører; vi er alle i ens tøj. Vi oplevede da også, at udenlandske studerende nægtede at tro, at det var hospitalsledelsen, der modtog os, mens de vendte pølser på grillen. Men netop denne 100 procent opbakning fra ledelsen er særdeles vigtig«, siger Katrine von Schimmelmann, der har en målsætning til næste års løb:

»Ja, da skal vi da helst være over 500 deltagere«.