Skip to main content

De nye læger bliver kandidater til tiden - trods corona-benspænd

Måske skal lægeløftet aflægges online og uden dekan-håndtryk. Men de kommende cand.med.’er fra landets fire universiteter vil nå i mål på normeret tid ved hjælp af kompromisernes og det muliges kunst: »De bliver gode nok«, lyder det fra studieleder.

Denne sommers nyklækkede cand.med.er kommer formentlig ikke til at aflægge lægeløftet på samme måde, som da 155 medicinske-kandidater fra SDU aflagde lægeløftet i Odense Koncerthus i januar 2018. Foto: Vibeke Volder/Ritzau Scanpix/Jysk Fynske Medier
Denne sommers nyklækkede cand.med.er kommer formentlig ikke til at aflægge lægeløftet på samme måde, som da 155 medicinske-kandidater fra SDU aflagde lægeløftet i Odense Koncerthus i januar 2018. Foto: Vibeke Volder/Ritzau Scanpix/Jysk Fynske Medier

Dorte R. Jungersen dorte@jungersenjournalistik.dk

17. apr. 2020
6 min.

En af dette forsømte forårs mange bekymringer er rettet mod de studerende på de videregående uddannelser, der dimitterer til sommer, herunder de medicinstuderende på 12. semester.

Hvad betyder COVID-19 for deres medicinske kandidateksamen?

Og hvad med dimissionen og afgivelse af lægeløftet i stiveste puds i aula og festsal?

Påskedag meddelte Uddannelses- og Forskningsministeriet, at der for medicin og seks andre »samfundskritiske sundhedsuddannelser« kan ske en kontrolleret genåbning fra og med den 15. april, så bl.a. de medicinstuderende på sidste semester kan færdiggøre deres uddannelse på normeret tid.

Med fire forskellige studieordninger på de fire lægeskoler er der ikke ét svar på, hvordan man bliver kandidat i coronaens tid.

Begrænset udbytte af klinikophold

På Københavns Universitet, landets største lægeuddannelse, er meldingen, at 12. semester afvikles nogenlunde som det plejer.

»Til forskel fra nogle af de andre universiteter har vi et meget kliniktungt 12. semester. Og selv om vi i vid udstrækning har kunnet køre dem igennem, har flere ophold båret præg af, at udbyttet af opholdene har været begrænset af fraværet af patienter.

Dertil kommer, at der ikke som vanligt har været holdt kliniktimer. Udfordringen har derfor været at kompensere med klinisk teoretisk undervisning, der kan streames. Og det er kun kommet i stand som følge af stor dedikation blandt de kliniske undervisere«, siger Jørgen Kurtzhals, studieleder på medicinstudiet på Københavns Universitet, og fortsætter:

»Flere ophold i almen praksis er blevet forkortet til nogle få dage.

Vores kursus i den akutte patient har vi måttet flytte til et crashkursus i juni måned, og den kattelem, der nu er løftet, som følge af at vi er en ‘samfundskritisk uddannelse’, gør, at de studerende efter nøje adgangskontrol må møde fysisk op og gå til eksamen i den akutte patient«, siger Jørgen Kurtzhals.

Så du er ikke bekymret for, om de får lært det, de skal for at kunne bestå kandidateksamen?

»De bliver gode nok.

Det mangelfulde kliniske udbytte skal de nok få indhentet, når de kommer ud i KBU – regionerne er også opmærksomme på det særlige behov for KBU-kurser på denne årgang. Det, vi giver dem, er evnen til at tage ansvar for egen læring. Og det har de fået mere end nogensinde før.

Der vil måske være nogle, der føler sig mere usikre, når de kommer ud i en akutmodtagelse, og de skal nok holdes lidt mere i hånden.

Men jeg er ikke bekymret«, siger Jørgen Kurtzhals.

Syddansk Universitet: »Ikke en optimal løsning«

På Syddansk Universitet er den afsluttende OSCE-eksamen (objective structure clinical examination), der normalt består af 14 mundtlige og syv skriftlige opgaver, nu ændret til, at alle opgaver er skriftlige.

Eksamen vil foregå online hjemmefra, og der vil blive installeret et overvågningssystem, der vil kunne registrere, hvis der måtte forekomme snyd.

»Nej, det er er selvfølgelig ikke en optimal løsning. De studerendes kommunikative færdigheder, evnen til kunne interagere med patienterne, og for eksempel deres genoplivningsfærdigheder kan vi ikke vurdere ved den eksamensform«, siger Niels Illum, studieleder for medicinstudiet på Syddansk Universitet.

»Men vi gør alt for, at de 12.-semesterstuderende ikke bliver forsinket i deres uddannelse, og derfor har vi heller ikke overvejet at udskyde eksamen«, siger Niels Illum.

På Aalborg Universitet bliver den afsluttende kandidateksamen i tiårsjubilæet for den nordjyske lægeuddannelse afholdt som de foregående fire år. Nemlig ude i almen praksis, hvor den studerende møder den uvisiterede patient og skal trække på sin erhvervede viden gennem de seneste seks år.

»Det stod klart allerede før påske i forbindelse med, at almen praksis nu igen åbner op for patienter. Så medmindre der sker noget uventet – at smittekurven vender – holder vi fast i den eksamensform. For nuværende er der i hvert fald ikke noget, der taler for, at det skal være anderledes«, siger Sten Rasmussen, viceinstitutleder for undervisning på Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Eksamen i den akutte patient på 12. semester er overstået, og en integreret skriftlig eksamen i bl.a. medicin, kirurgi og farmakologi kommer til at foregå digitalt hjemmefra.

På Aarhus Universitet betyder genåbningen for de medicinstuderende på sidste semester, at cirka 200 studerende skal møde op til den afsluttende mundtlige eksamen i akut/kronisk medicin og kirurgi, som er en mundtlig prøve med ekstern censur.

»Om vi får lov til også at anvende patienter, er fortsat uklart, men det er det, vi arbejder på.

Får vi ikke tilladelse til at gøre brug af patienter, vil det blive en casebaseret eksamen«, siger Jørgen Frøkiær, leder af Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin.

Ifølge ham har det været et kæmpe puslespil at få de 12.-semesterstuderende igennem de planlagte klinikophold.

»Nogle afdelinger frabad sig de studerende i forbindelse med COVID-19-beredskabet, andre ville gerne tage imod de studerende, mens andre igen gerne ville have flere end vanligt.

Ja, det har selvfølgelig været anderledes mange steder på grund af det generelle fald i antal patienter. Men til gengæld har de så forhåbentlig lært noget andet«, siger Jørgen Frøkiær.

FADL: »Vi er fortrøstningsfulde«

Claas-Frederik Johannsen, formand for FADL, er overordnet tilfreds med den måde, universiteterne takler opgaven med at gøre 12.-semesterstuderende til færdige kandidater.

»Det er vigtigt, at de studerende på 12. semester bliver færdige på en ordentlig måde, der gør dem trygge, når de om lidt påbegynder deres KBU-forløb. Og vores observation i FADL er, at der er kommet klare meldinger fra universiteterne.

Der bliver alle steder gået på kompromis, men alt i alt er vi fortrøstningsfulde. Alle har været med på, at det er en ekstraordinær situation, vi er i, og vi er dedikerede til at kompensere for det, vi måtte være gået glip af, uden at jeg dog på nuværende tidspunkt kan konkretisere det yderligere«, siger Claas-Frederik Johannsen.

Streamet dimission?

Når det kommer til spørgsmålet om, hvordan de medicinske kandidater skal afgive lægeløftet, som blev indført på Københavns Universitet i 1815, er der foreløbig ingen klare svar at få.

»Jeg har set på f.eks. Facebook, hvordan de, der f.eks. har været til reeksamen, har aflagt lægeløfte på video. Det er selvfølgelig ikke så festligt«, lyder det fra Claas-Frederik Johannsen.

»Jeg ved det simpelthen ikke – jeg håber ikke, jeg skal stå i beskyttelsesdragt og give kandidaten hånden. Men jeg har nærlæst teksten og kan se, at der alene står, at man skal løfte hånden. Ikke nødvendigvis trykke hånd. Men vi får får se«, siger Lars Hvilsted Rasmussen, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

På Aarhus Universitet opererer man med flere scenarier, der kan erstatte højtideligheden i universitetets aula.

»Flere muligheder er i spil. Lige fra en videohilsen fra dekanen pr. mail til streaming fra en festudsmykket aula med både dekan- og studentertale.

Vi vil strække os langt for at gøre dimissionen i coronaens år til noget mindeværdigt«, siger kommunikationschef på Health, Ulla Krag Jespersen.