Skip to main content

De praktiserende lægers omsætning rasler ned

De praktiserende læger mister i disse dage cirka halvdelen af deres normale omsætning. Ny landsdækkende aftale sikrer, at videokonsultationer nu kan træde i stedet for de mange aflysninger. Uden smittefare for læge og patient

Illustration: Lars Ole Nejstgaard
Illustration: Lars Ole Nejstgaard

Bodil Jessen boj@dadl.dk

13. mar. 2020
04 min

De praktiserende lægers økonomi bløder lige nu, fordi de ikke kan gennemføre mange af deres sygebesøg og konsultationer.

“De er meget bekymrede. De har jo en hel del personale gående, som de skal betale løn til”, siger direktør Jonatan Schloss fra PLO.

”De er selvfølgelig sikret deres basishonorar, men de mister 45-50 procent af deres omsætning lige nu, fordi de er nødt til at udsætte en meget stor del af deres konsultationer. De taler en masse i telefon, men de får 24 kroner for en telefonkonsultation, og det kan man ikke aflønne mange sygeplejersker for. Alt det normale med årskontroller og sygebesøg er stort set lukket. Og lige nu er der altså ingen særlige hjælpepakker fra staten”.

Men der er hjælp på vej. En ny landsdækkende aftale mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), som blev indgået torsdag aften, sikrer, at videokonsultationer kan erstatte konsultationer med fysisk fremmøde i klinikken eller sygebesøg.

Det betyder, at flere konsultationer nu kan gennemføres, og at det kan gøres på en måde, der ikke udsætter hverken patienter, læger eller klinikpersonale for unødig smitterisiko.

Det er frivilligt for den enkelte læge, om man ønsker at indføre videokonsultationer. Aftalen sikrer, at videokonsultation kan anvendes både i dagtid og i lægevagten. Det er den praktiserende læge, der vurderer, hvilke patienter man vil tilbyde videokonsultation.

I kø i virtuelt ”venteværelse”

Det er op til den enkelte læge, hvilken teknisk løsning man ønsker at anvende. Det kan være løsninger som Hejdoktor, Confrere, Skype, Zoom, Whereby.com og Facetime. PLO vurderer, at risikoen for sikkerhedsbrud af patientens helbredsoplysninger er minimal, og at hensynet til patientens sundhed vejer tungere i den aktuelle situation. PLO kan ikke yde teknisk support til disse løsninger.

Det kan PLO til gengæld til de læger, der ønsker at anvende en nyudviklet videofunktion til PLOs egen app ”Min Læge”, som er teknisk sikker og dermed GDPR lovmedholdelig.

”Min Læge” har hidtil ikke haft en videofunktion, men det afprøves teknisk i disse dage, og i de kommende to-tre uger skal en mindre gruppe praktiserende læger afprøve den ny funktion.

Der har tidligere været gennemført et pilotprojekt med videokonsultationer, men det stødte ind i en række problemer.

”Hvis patienten havde tid 10.10, og lægen først var klar 10.20, så havde patienten ofte lukket for forbindelsen, når lægen dukkede op. Derfor får patienterne nu en tid, hvor de kan logge på, og så kommer de ind i et ”venteværelse”, hvor de kan se, hvor mange patienter der er før dem, og hvornår de ventes at kunne komme til. Lægen kan også se, hvor mange patienter der sidder i kø”, forklarer Jonatan Schloss.

Om alt går vel, satser han på, at videofunktionen i ”Min Læge” kan være klar om to-tre uger. Indtil da kan lægerne benytte andre tekniske løsninger, hvis de gerne vil hurtigt i gang.

”Min Læge” er lige nu downloadet 246.000 gange, men Jonatan Schloss venter, at det tal vil stige kraftigt, når videoløsningen bliver koblet på.

Det vil være klinikken selv, der styrer, hvornår og hvor længe det virtuelle venteværelse dagligt holder åben. Udviklingen af videoløsningen i ”Min Læge” er finansieret med hjælp fra Sundhedsministeriet, så brugen af løsningen er uden omkostninger for klinikkerne og patienterne

Bedre forståelse når man kan se hinanden

Inden den landsdækkende aftale kom hjem, var det allerede 10. marts lykkedes PLO i Region Syddanmark at indgå en lokalaftale om indførelse af videokonsultationer.

”Patienter med tegn på luftvejsinfektioner må aktuelt ikke komme i klinikken, og vi skal ikke besøge dem. Til disse patienter er video et brugbart alternativ. Og ved for eksempel KOL-patienter kan video bedre give lægen indtryk af almentilstand og grad af åndenød, og der er mange andre eksempler. Generelt kan vi reducere antallet af patienter i vores venteværelser ved at benytte video, hvor det er muligt. Så der er mange gode grunde for tiden", forklarer formanden for PLO i Region Syddanmark, Peter Barkholt.

En del læger i Region Syddanmark har allerede deltaget i pilotprojekt om videokonsultationer med ”Min Læge” og er derfor helt klar til det nye skridt.

Peter Barkholt mener, at det er en stor fordel i diagnostikken at erstatte nogle af de nuværende mange telefonkonsultationer med video.

”Når to mennesker kommunikerer, bruger de også ansigtsudtryk, fagter og så videre som en del af deres kommunikation. Når man kan se hinanden, får man en bedre fornemmelse af, om man forstår hinanden. Som læger vil vi også bedre kunne vurdere patientens tilstand, når vi for eksempel kan se, hvor forpustede de er, eller hvor ondt de har, lige som vi bedre vil kunne vurdere sådan noget som udslæt og hævede ben”, forklarer han.

Til gengæld understreger han dog også, at videokonsultationer aldrig kan måle sig med en fysisk konsultation, hvor patienten sidder i stolen over for lægen.

”Man kan ikke lave en objektiv undersøgelse, hvor man trykker, lytter og føler, og man kan ikke lave målinger og prøver. Og så er det jo bare sådan, at det giver en anden sikkerhed i kommunikationen, når vi har folk hos os, for video har også tekniske begrænsninger”, forklarer Peter Barkholt.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen