Skip to main content

De rigtige patientdata - her og nu

Journalist Joel Goodstein

22. jun. 2007
7 min.

De rigtige data om den rigtige patient på det rigtige tidspunkt på det rigtige sted. Sådan skal det helst være, når et behandlingsforløb på et sygehus er i gang. Til den indledende remse skal man i fremtiden tilføje: På den rigtige måde. Nemlig med ny teknologi - også kaldet pervasive healthcare, hvor informationsteknologi optimerer betingelserne for det kliniske arbejde.

»Grundlæggende drejer pervasive healthcare sig om at bygge bro mellem sundhedsvæsenets fysiske verden og den digitale teknologis verden. Sundhedsvæsenet beskæftiger sig jo med patienter af kød og blod, og derfor får man aldrig lavet et digitalt hospital på samme måde, som man kan lave fuldt digitale forretningsgange i f.eks. banker eller forsikringsselskaber, der kun arbejder med informationer. Man kan ikke helbrede patienter direkte med pervasive healthcare, men man kan bruge teknologien til at optimere behandling, planlægning, patientforløb, arbejdsgange og logistik. Teknologierne vil muliggøre, at man udnytter de sundhedsfaglige ressourcer endnu bedre, fordi man får nyt overblik, og fordi teknologien muliggør nogle behandlingsforløb, man ikke har kendt før, f.eks. overvågning og behandling på distancen,« siger Jakob Bardram, professor på IT-Universitetet og tidligere leder af Center for Pervasive Healthcare.

Ikke egen pc

En af de store udfordringer med at udnytte informationsteknologi på sygehuse er ifølge Jakob Bardram, at teknologien er skabt og primært udviklet til anvendelse på kontorarbejdspladser.

»Alene udtrykket pc, personlig computer, er i direkte modstrid med den måde, man arbejder på et sygehus. Her har man typisk ikke sin egen computer men skal logge sig ind på forskellige computere i løbet af en arbejdsdag. Hele pc-teknologien er bygget op om kontormetaforer med skriveborde, mapper og dokumenter. Hvis man skal bruge informationsteknologien optimalt på sygehuse, er man nødt til at designe den, så man tager udgangspunkt i den kliniske virkelighed,« siger Jakob Bardram.

Et af de projekter, han deltager i, går derfor ud på at opbygge en helt ny type styresystem, som forlader »kontoret« og i stedet bygger på de aktiviteter, der foregår på et sygehus. Projektet kaldes activity based computing - ABC.

»Ideen er, at det er behandlingen, som styrer den måde, man får adgang til de nødvendige informationer, hvad enten det er patientens journal, røntgenbilleder, laboratoriesvar eller andre data, man skal bruge på et givent tidspunkt i et behandlingsforløb,« forklarer Jakob Bardram.

Under en operation kan det være relevant at hente røntgenbilleder frem af patienten og oplysninger om f.eks. en protese, som skal indopereres. Et operativsystem og en brugergrænseflade baseret på de kliniske arbejdsgange vil gøre de nye teknologier meget mere acceptable at indføre på sygehusene.

»Teknologien skal underordne sig og understøtte den kliniske praksis - ikke omvendt,« siger Jakob Bardram.

iHospital i Horsens

Pervasive Healthcare er afprøvet i flere større og mindre projekter på danske sygehuse, men det hidtil mest omfattende er nok iHospital på Horsens Sygehus [tidligere beskrevet i Ugeskriftet, red.]. Med nye teknologier har man prøvet at skabe et bedre arbejdsflow på operationsgangen - og dermed få foretaget flere operationer. En vigtig brik i den forbindelse er altid at vide, hvor patienter og personale befinder sig. For at man kan vide det, bliver de udstyret med en lokaliseringsteknologi, f.eks. RFID [radio frequency identification, red.], som registrerer deres opholdssted.

»Pervasive healthcare, som anvendt i iHospitalet, skal være med til at give en slags fælles bevidsthed og overblik over både processer og personer, som er involveret i et behandlingsforløb. Ud over at vise, hvor personer befinder sig, viser teknologien også den aktuelle status for en operation, så man kan gøre patient og læger klar til næste operation,« fortæller Jakob Bardram.

I og med at man med teknologiens hjælp kan finde ud af, hvor en kollega eller patient befinder sig, undgår man også i nogle situationer at forstyrre, f.eks. under en operation.

»Forstyrrelser og afbrydelser er årsager til fejl og forglemmelser og derfor noget, man skal prøve at nedbringe og helst eliminere. Det hjælper teknologien også til,« siger Jakob Bardram.

Den videre vision er, at pervasive-systemerne automatisk skal kunne genkende og godkende de læger og sygeplejersker, som f.eks. skal deltage i en operation. Log-in-procedurer er noget, som udgør en fast del af det daglige forhindringsløb hen mod en mere flydende koordinering af det kliniske arbejde.

»Når systemet har fået besked om, hvilken operation der skal foregå, henter det de relevante patientdata fra patientjournalen og røntgenbilleder fra PACS. Samtidig skal teknologien muliggøre, at personalet kan betjene det, efter at man er blevet steril, f.eks. med stemmestyring,« siger Jakob Bardram.

Tænk teknologi fra starten

En af de sygehusledere, der ser pervasive healthcare som et afgørende element i fremtidens sundhedsvæsen, er Steen Friberg, cheflæge på Horsens Sygehus. Med iHospital har Horsens Sygehus høstet en række praktiske erfaringer med pervasive healthcare.

»Vores erfaringer fra iHospital er så positive, at vi nu ruller teknologien ud på ti operationsstuer og seks sammedagsstuer,« siger han. Det udrullede iHospital vil gøre Horsens til det danske sygehus, der er gået længst i brugen af pervasive computing-teknologier.

»Vi kan konstatere, at stress og arbejdsbelastninger er blevet nedsat væsentligt med iHospital systemerne. Operationsflowet er blevet bedre, og vi opererer mere. Der var voldsomme protester, da systemet skulle pilles ned efter de tre måneders forsøgsperiode. Nu har det kørt halvandet år, og vi kan ikke undvære det. Derfor har vi besluttet at udrulle det endnu mere - i en forbedret udgave,« siger Steen Friberg. Han mener, at pervasive healthcare kan være med til at løse en lang række problemstillinger på fremtidens sygehuse.

»Teknologierne skal bruges til at nedbringe antallet af forebyggelige dødsfald og de mange fejl og utilsigtede hændelser, der sker hvert år på sygehusene. Vi skal bruge teknologierne til bedre planlægning, bedre arbejdsgange, bedre kvalitetskontrol, færre afbrydelser, færre fejl, bedre udnyttelse af medarbejdernes faglige ressourcer,« siger han. Inden man går i gang med at bygge fremtidens sygehuse bør man ifølge Steen Friberg tage it-eksperter med på råd.

»Teknologien skal tænkes med fra starten,« lyder det.

Et yderligere perspektiv ved pervasive healthcare er, at teknologierne forlader sygehusene og bliver anvendt ude, hvor patienter færdes til daglig: I deres hjem, på jobbet - eller på farten.

»Home Care har kæmpe perspektiver. Vi bliver nødt til at kigge ud af sygehuset. Med de digitale teknologier får vi en tovejskommunikation, og den skal bruges til overvågning og måske behandling på distancen, f.eks. i form af early warning-systemer,« siger Steen Friberg. Men et krav til behandling på distancen er, at teknologi erne bliver så brugervenlige, at de ikke kræver sundhedsfagligt personale til betjeningen i det daglige.

»Hvis teknologierne også skal være med til at afhjælpe manglen på sundhedsfagligt personale, skal vi ikke bruge tid på at få teknologierne til at virke. Patienterne skal selv kunne finde ud af at bruge dem - og helst ikke lægge mærke til dem,« siger han.

Data fra mange teknologier

Erfaringerne fra iHospital i Horsens er så gode, at de teknologier, som er udviklet i projektet, nu bliver til egentlige kommercielle produkter, som leveres af firmaet C3A Medical, der drives af Jakob Bardram i samarbejde med de andre forskere bag iHospital. Ud over Horsens er der også ved at blive indgået en aftale med neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet om implementering af AwareMedia, som teknologien nu kaldes. Som noget nyt bliver AwareMedia nu koblet sammen med sygehusenes operationsbookingsystemer, så man kan visualisere data fra disse systemer på en måde, så de bliver »levende« på storskærme og kan sættes i kontekst med andre data, der er relevante ved en operation.

Sygehusene rummer i dag en række forskellige teknologier, som ikke altid kan tale sammen. Der er forskellige typer medicoteknisk udstyr, som ikke umiddelbart kan kommunikere med andre teknologier. Der er billedsystemer som f.eks. PACS. Der er elektroniske patientjournaler. Og der er andre programmer, som typisk kører på en pc-platform. At få data fra alle disse teknologier til at spille sammen på en mere hensigtsmæssig måde er endnu en af udfordringerne for pervasive healthcare ifølge Jakob Bardram.

»Der er grundlæggende forskel på data fra kliniske målinger, hvor data opsamles i realtid, og så en epj, der har karakter af en database, som ikke kan opsamle data fra f.eks. en løbende pulsmåling. Men måske kan man lave systemer, hvor man kan vise de mange forskellige typer data i en samlet visuel præsentation - det man på websider kalder mash-ups, der er brugergrænseflader, hvor data kommer fra flere forskellige kilder,« siger Jakob Bardram.

joel@goodstein.dk
Links og litteratur

  1. Centre for Pervasive Healthcare- www.pervasivehealthcare.dk

  2. Læs mere i Teknologirådets rapport - »Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor«, Teknologirådet 2006. www.tekno.dk

  3. Mere om AwareMedia og andre pervasive healthcare-teknologier - www.c3a.dk

  4. Activity based computing- www.activity-based-computing.org

  5. iHospitalet i Horsens - www.ihospital.dk