Skip to main content

Dekanen flytter til Qatar

Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet Egon Toft skal gentage succesen fra Aalborg og opbygge et nyt medicinsk fakultet fra bunden i den stenrige Golf-stat.

Egon Toft stopper som dekan for sundhedsvidenskab i Aalborg for at opbygge et medicinsk fakultet ved Qatar University. (Privatfoto)
Egon Toft stopper som dekan for sundhedsvidenskab i Aalborg for at opbygge et medicinsk fakultet ved Qatar University. (Privatfoto)

Klaus Larsen kll@dadl.dk

15. sep. 2014
4 min.

Aalborg Universitet må nu vinke farvel til sin dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Egon Toft. Han har nemlig sagt ja til en opfordring til at komme til den stenrige oliestat Qatar ved Den persiske Golf, hvor han de næste tre år skal opbygge et nyt medicinsk fakultet fra bunden – præcis, som han har gjort i Aalborg.

Qatar har ikke en national lægeuddannelse, men universitetet havde hørt om Egon Tofts indsats for at opbygge en lægeuddannelse i Aalborg og kom med et tilbud, der var svært at sige nej til. Egon Toft tiltræder som Vice President / Founding Dean den 1. oktober. Men allerede i september er han på visit for at udarbejde en masterplan for det nye fakultet sammen med ledelsen for Qatar University.

- Regionen er jo stærkt underrepræsenteret inden for biomedicinsk forskning. Hvordan vil du opbygge et fungerende fakultet på den baggrund?

”Vi skal skabe attraktive forhold med hensyn til udstyr, supportfunktioner osv. Det er jo jomfrueligt derved, at der ikke er sket nogen videre akademisering af hospitalerne. Der er dygtige læger, men mange kommer udefra og er der i kortere tid. Mange læger er udenlandske, men arbejdssproget er engelsk”.

Planen er et seksårigt curriculum, fortæller Egon Toft – men hvor skal underviserne rekrutteres?

”Det vil blive en kombination af lokale kræfter og undervisere udefra”, siger Egon Toft. ”Jeg har truffet mange qatari-læger, som har arbejdet og taget ph.d. i Vesten, og der findes også lokale forskere, som har lange publikationslister – ikke mange, men de findes. Kunsten bliver at finde balancen mellem at skabe et momentum ved hjælp af kræfter udefra, og samtidig bygge noget bæredygtigt, så man har et stærkt fundament den dag, olien slipper op”.

Qatar er verdens rigeste land, og Egon Toft behøver formentlig ikke sidde bøjet over stramme budgetter. Men penge er ikke alt, siger han. ”Man kan godt købe en masse folk ind, men det skal jo være bæredygtigt, og derfor skal det bygges op på nogle, som vil det”, siger Egon Toft.

”Jeg har besluttet at køre i to spor: Ét hurtigt, hvor vi køber kræfter udefra til at jump-starte et curriculum allerede fra næste september”. Og så et mere langsigtet: Qatar University vil gerne lave problembaseret og case-baseret undervisning, men det er lidt uvant for dem. Så der skal flyves folk ind til at lave staff development inden for problembaseret læring, og som kan være facilitatorer men ikke lave kateder-undervisning”.

Egon Toft skal bo i Qatar, men regner med at kunne ”pendle”. Hvor meget han kommer til at se til sin kone og parrets lille barn, ved Egon Toft ikke endnu. Qatar ligger seks timers flyvning – fra København. ”Så man kan såmænd godt tage hjem på en weekend-tur”, siger Egon Toft.

De danske skatteregler sætter en grænse ved 42 dages ophold i Danmark per halvår. ”Men der er jo også mulighed for, at de kan besøge mig”, siger han.

”Hun er professor i pædagogik med speciale i problembaseret læring, som de har stor interesse for dernede. Så det er også en mulighed, at der kan opbygges samarbejdsmuligheder på det område med Qatar University”.

- Synes de ikke på Aalborg Universitet, at det er træls, dekanen rejser?

”Jeg er i hvert fald nærmest lagt ned af at skulle svare på alle de søde e-mails, jeg får fra alle dem, der synes, det er en skam, jeg rejser dernede. Det er jeg egentlig lidt overvældet over”.

Egon Toft har ikke villet være bekendt at søge orlov som dekan. I stedet har han søgt et års orlov fra sin professor-stilling. Den – eller måske en forskerstilling - håber han at kunne vende tilbage til i 2018.

Prodekan Steffen Groth konstitueres i stillingen som dekan.

FAKTA:

Egon Toft er 54 år, dr. med. og speciallæge i hjertemedicin.

Som overlæge i hjertemedicin på Aalborg Sygehus var han en hoveddrivkraft i bestræbelserne på at få en lægeuddannelse til Aalborg Universitet.

Da universitetet i 2010 fik godkendt 50 studiepladser, tiltrådte han som dekan for sundhedsvidenskab.

Gift med Xiangyun Du

Har fire børn, tre sønner og en datter

Referencer

LITTERATUR

  1. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  2. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  3. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  4. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  5. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  6. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.