Skip to main content

Den gode vagtforhandling

En ny ret til forhandlinger af vagtordninger baner vejen for dialog om arbejdsforholdene for de Yngre Læger. Det nød de unge læger på Akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital, Køge, godt af.

Alexander Tange, ata@dadl.dk

11. jul. 2016
4 min.

De unge læger på akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital, Køge, havde meget travlt. De havde hænderne fulde af opgaver, og der var ikke altid en speciallæge til at tage store beslutninger. Derfor nåede de ikke altid deres hviletider, som de ellers har krav på.

Det blev Thomas Juul Sørensen, som er fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på Sjællands Universitetshospital, Køge, opmærksom på, da en arbejdsbelastningsopgørelse fra akutafdelingen landede på hans bord sidste efterår. Han brugte Yngre Lægers nye ret til at forhandle vagtordninger, der i sidste ende gav de yngre læger bedre arbejdsforhold.

Hårdt pressede yngre læger

I den nyeste overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner, OK15, blev parterne enige om, at indføre en ret til en forhandling om at nedbringe belastningen, hvis lægerne har for travlt i aften-/nattevagten ogs den nuværende vagtordning ikke fungerer. Derfor kunne Thomas Juul Sørensen og tillidsmanden fra akutafdelingen gå til den ledende overlæge med arbejdsbelastningsopgørelsen og starte en dialog om at skabe bedre forhold for de yngre læger, som har været hårdt presset.

»Vi har i årevis på de danske sygehuse haft unge læger, der har været overbelastet om natten. Det har været uhensigtsmæssigt for både lægerne og deres arbejdsmiljø samt patienterne, fordi mange af de opgaver, som har været løst om natten, ikke altid har hørt natten til«, siger Jakob Lager, der er formand for overenskomstudvalget i YL. Han var med til at sikre retten til vagtforhandling.

»Vi har sammen med Danske Regioner skabt en ramme for, at der kan gøres noget ved det her belastningsproblem på alle landets afdelinger. Både for at undgå lange ventetider og spildtid for patienterne og for at give et bedre arbejdsmiljø for de yngre læger«, siger han.

Og de nye vagtforhold nød de unge læger i Køge godt af. De kunne ikke få en ny såkaldt 12-timers nattevagt, da den ville være for dyr, men de fandt andre løsninger sammen med ledelsen. Afdelingen har bl.a. fået differentierede mødetider, et planlagt overlap på en time eller to, før man starter på aftenvagten, til at overdrage patienter, og der går en speciallæge på afdelingen indtil kl. 23 på de travleste dage.

»Vi må vente til vi får en ny arbejdsbelastningsrapport, før vi kan drage nogle endelige konklusioner, men det er mit indtryk, at der er blevet mere styr på afdelingen. Man kan gå til tiden, og man føler, at man har mindre travlt i aften- og nattetimerne«, siger Thomas Juul Sørensen.

Fakta

Fakta

God dialog med ledelsen

Han tror dog også, at de kunne have fundet løsningerne på problemet uden den nye ret. De har god dialog med ledelsen på sygehuset, siger han, og de har haft lignende møder om vagter med de ledende overlæger på andre afdelinger. Han anerkender dog, at de er privilegerede, og at retten er rigtig god at have på andre sygehuse, hvor der ikke er den samme åbne dialog.

Han anbefaler andre tillidsrepræsentanter at italesætte eventuelle problemer med vagtordninger. Især på akutafdelingerne, hvor der typisk er et stort udskift af tillidsrepræsentanter fra Yngre Læger. Her mener han, at det er vigtigt at have en central figur med til alle møder om vagter. Det kunne være hospitalets fællestillidsrepræsentant eller en jurist fra Yngre Læger, så dialogen ikke skal starte forfra, hver gang der kommer en ny repræsentant for afdelingens unge læger.

»Den eneste måde, man kan skabe den nødvendige åbenhed og respekt, som er nødvendige for den her slags forhandlinger, er ved at være synlig og agere som en tillidsvalgt person. Man skal italesætte problemerne og ikke være bange for sin karriere eller tænke, at det er lige meget, fordi man kun er på afdelingen i tre måneder mere. Ellers bliver problemerne aldrig løst«, siger Thomas Juul Sørensen.