Skip to main content

»Den svære samtale«- gode råd og vejledning

Seniorkonsulent i FAS Karin Jacobsen, seniorkonsulent i Yngre Læger Lone Rasmussen & leder af Lægeforeningens kursusafdeling Annette Plesner Steenstrup, aps@dadl.dk

14. dec. 2007
2 min.

Fælles for den type samtale er, at det kræver noget ekstra, hvis man skal få et positivt og fremadrettet resultat ud af sådan en samtale.

Det kræver forberedelse og et basalt kendskab til de mekanismer, der indgår i den vanskelige samtale.

Du kan nu få gode råd gennem e-lærings-programmet »Den svære samtale«.

Programmet er tilrettelagt for tillidsrepræsentanter eller ledere, men kan med fuldt udbytte også ses af andre, som gerne vil blive bedre til at tale med andre om vanskelige emner.

Øvelse gør mester

E-lærings-programmet indeholder følgende moduler.

»Viden om« giver en generel baggrundsviden om områder som alkohol, stress, mobning mv.

»Kom i gang« beskriver forskellige mennesketyper og skal fungere som basisviden, der kan hjælpe lægen med at forstå »den anden« og som sådan fungere som en forståelsesramme, der kan hjælpe med at åbne og håndtere den enkelte samtale.

»Prøv selv« indeholder forskellige cases, hvor man øver forskellige samtaler. Undervejs i denne interaktive del får man desuden gode råd af en kompetent psykolog igennem samtalerne. Det er således muligt at øve sig på flere forskellige samtaler og dermed opnå den nødvendige træning og ro, før man »selv skal i ilden«.

»Erfaringer« indeholder små interview med kollegaer, der har været involveret som medarbejder eller tillidsrepræsentanter

»Lægeforeningen« indeholder link og gode råd

E-lærings-programmet »Den svære samtale« er udviklet i et samarbejde mellem FAS, Yngre Læger, Lægeforeningen, DJØF og IDA. Det er planen, at samarbejdet mellem den samlede Lægeforening samt IDA og DJØF skal munde ud i flere interaktive undervisningsforløb til glæde og gavn for foreningens medlemmer.

E-læring på Læger.dk

Der er gratis adgang til programmet »Den svære samtale« på Læger.dk\e-læringsportalen. Her er der desuden adgang til en lang række e-lærings-forløb specielt udviklet til foreningens medlemmer. Her findes både e-kurser, der er relateret til det lægelige arbejde og kurser, som specielt retter sig mod de tillidsvalgte - f.eks. »Forhandlingsteknik«.