Skip to main content

»Der er mange, der siger: Se, der går lægerne!«

Lægeforeningen deltog i år i Copenhagen Pride-paraden for første gang. Formålet var at sende signaler både til læger, patienter og politikere. Og så var der en lille stikpille til Lægeforeningen selv fra en af deltagerne i optoget. Et optog, som bl.a. bød på en tilskuer, der gerne ville have hjertemassage af en læge.

Foto: Claus Boesen.

Line Felholt

21. aug. 2023
9 min.

Foran går DHL. Bagved cykler Scandic-hotellerne. Og midt imellem kører Lægeforeningens eldrevne lastbil. Ladet er pyntet med lanterner, flag og crepepapir i alle regnbuens farver.

På vognen pynter også 40 feststemte og dansende læger, heriblandt én, der har bundet den hvide T-shirt med Lægeforeningens logo sammen, så den bliver mavekort på den helt rigtige pridemåde.

Det er første gang, at Lægeforeningen har en vogn med til Copenhagen Pride-paraden, og dermed første gang, at læger som samlet stand er med til det festlige højdepunkt på Pride Week i København, hvor anerkendelsen af LGBT+-personer og deres rettigheder er blevet markeret i en hel uge med talks, workshopper, musik og altså slutteligt den store parade.

Tæt på 100 medlemmer af Lægeforeningen er tilmeldt paraden – 40 på Lægeforeningens vogn, de resterende gående bagved – sammen med de mere end 30.000 deltagere, der typisk går med i paraden, og de omkring 250.000 tilskuere, der fordeler sig langs ruten.

Lægernes deltagelse er med lægernes formands ord – »på tide«.

»Det er helt nyt og første gang, at Lægeforeningen deltager med vores egen vogn. Vi prøvede sidste år, men der var vores kommunikation til medlemmerne for uklar i forhold til den tilmeldingsfrist, vi skulle overholde over for Copenhagen Pride. Så for få var tilmeldt, og vi måtte droppe det«, fortæller Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

»Nu er det langt om længe lykkedes, og det er jeg rigtig glad for. Heldigvis har opbakningen været stor, og mange medlemmer har valgt at deltage«, tilføjer hun.

Bedre sent end aldrig

Blandt de medlemmer af Lægeforeningen, der har valgt at deltage i paraden, er et lesbisk par med to små børn. Også en børnelæge fra Aabenraa, der er vant til at deltage i Pride i Kolding, er i år taget til København for at være med sammen med Lægeforeningen.

Et andet medlem, der har valgt at deltage, er Mogens Ydemann, som til daglig er børneanæstesiolog på Rigshospitalet. Han er selv LGBT+ og har før deltaget som privatperson i paraden. I år gør han det som læge sammen med sin fagforening.

For ham er Copenhagen Pride en festuge, men det er også en uge, hvor man kommer til at tale om, hvad det betyder at have en anden seksualitet eller kønsidentitet end flertallet.

»Jeg deltager, fordi det er super vigtigt. For der er stadig mange ting, der halter. Det kan den her uge være med til at sætte lys på. Og som læger er der en kæmpe signalværdi i, at vi som stand er repræsenteret i paraden«, mener han.

Mogens Ydemann maler regnbue flag til Pride 2023. Til daglig er han børneanæstesiolog på Rigshospitalet. Foto: Claus Boesen.

Han gætter på, at de virksomheder og organisationer, som deltager i priden, har haft værdifulde diskussioner om, hvorfor de er med, og hvad de gerne vil være med til at ændre.

»Det er vigtigt, at vi som læger gør det samme. Én ting er, at jeg selv føler mig mere inkluderet, når Lægeforeningen deltager i paraden, men der er også en vigtig signalværdi i, at vi stiller os frem og viser, at der også findes homoseksuelle læger. Ligesom der findes homoseksuelle patienter«, siger Mogens Ydemann, der kun ærgrer sig over, at Lægeforeningen først deltager i år.

»Men bedre sent end aldrig«, siger han.

Nogle var imod

Selvom det er Lægeforeningens debut, er paraden ikke ny for Yngre Læger, som i flere år i samarbejde med Yngre Læger i Region Hovedstaden har haft en vogn med gennem Københavns regnbuefarvede gader. For som Yngre Lægers forperson, Helga Schultz, udtrykker det:

»Man skulle ikke stå og kigge på paraden og spørge: Hvor er lægerne henne?«.

I de forløbne år har der været røster, der har ment, at paradedeltagelsen skulle udvides, så opbakningen til LGBT+-personer ikke var en »Yngre Læger-ting«, men noget, læger generelt støtter op om. Der har dog også været røster imod.

Foto: Claus Boesen

»Der har været nogle medlemmer, som har syntes, at det var fjollet at bruge tid og krudt på«, siger Camilla Rathcke.

»Der har været delforeninger, som ikke har syntes, at Lægeforeningen skulle beskæftige sig med den slags«, bekræfter Helga Schultz.

At det er alligevel er lykkedes, glæder hende derfor meget.

»Jeg er bare utrolig glad for, at LGBT+-dagsordenen nu er en fælles sag for alle læger og ikke kun for Yngre Læger. Det giver så god mening«, mener hun.

Giver hjertemassage

Det gør det også for læge og paradedeltager Mogens Ydemann, der undervejs i paraden kun oplever glade tilskuere, hvoraf mange har sagt:

»Se, der går lægerne!«

For alle har jo en læge. Derfor betyder det også noget særligt at se netop læger i optoget, fornemmer Mogens Ydemann, der halvvejs i optoget, som i alt tager 3-4 timer, har fået et endnu bredere smil og endnu mere glimmer på huden. Han har også selv været gavmild med sin medbragte regnbuemalestift.

»Vi har malet regnbuer på så mange børn«, fortæller han glad.

Ja, og så var der også lige tilskueren, der ved synet af lægerne lagde sig ned midt på gaden.

»Han bad om at få hjertemassage«, fortæller Mogens Ydemann grinende og tilføjer:

»Det er så fedt, det her. Det her gør vi hvert år fremover«, siger han med henvisning til, at det ikke er sidste gang, at han og ægtefællen Jonas går i paraden sammen med andre læger.

Mange signaler

Der er også mange grunde til, at det er en god idé for læger som stand at bakke op om LGBT+-sagen. For Camilla Rathcke er listen af argumenter lang.

»Det helt store afsæt for os som Lægeforening er den ulighed i sundhed, som LGBT+-personer oplever. Det er efterhånden veldokumenteret i mange undersøgelser, hvor udfordrede mange LGBT+-personer er på både fysisk og psykisk trivsel, og hvor ekstrem ulighed i sundhed er for dem. Dét mere end noget andet er indgangsvinklen til, at LGBT+-sagen er vigtig også for Lægeforeningen. Vi skal være med til at påpege de problemstillinger og behovet for at gøre noget ved det«, forklarer Camilla Rathcke med pilen pegende på politikerne, men også på sundhedsvæsenet selv, behovet for forskning og personalets viden.

Foto: Claus Boesen

Lægeformanden mener dog også, at der er signaler at sende til lægerne selv. Nemlig om at gå på arbejde hver dag med blik for den enkelte patient. For kønsidentitet og seksualitet spiller en rolle, både for hvordan symptomer bliver præsenteret, og for de sygdomme, man kan have, og det netværk eller mangel på samme, som patienterne har derhjemme.

Dertil kommer det signal, som Lægeforeningens engagement i paraden sender til befolkningen:

»At uanset hvem patienterne er, så behandler vi dem for dem, de er«, siger Camilla Rathcke og tilføjer endnu et vigtigt signal:

»At dem blandt os selv, som er LGBT+-personer, også skal trives og gå på arbejde, hvor man rummer hinandens forskelligheder og giver plads til alle i det kollegiale fællesskab«, siger Camilla Rathcke.

Stikpille til foreninger

For Mogens Ydemann er der både personlige og faglige kampe, der stadig bør tages på LGBT+-området. Han mener, at dialogen mellem sundhedsvæsenet og LGBT+-patienter kunne være langt bedre, så man eksempelvis ikke laver forebyggelsesindsatser, der over én kam er rettet mod homoseksuelle uanset deres livsomstændigheder. Som man har set med indsatsen mod abekopper, hvor mange ikke forstod prioriteringen.

»Der mangler vi et andet mindset i sundhedsvæsenet, så vi får brugt ressourcerne fornuftigt og kun behandler dem, der har brug for det. Og så vi ikke får diskrimineret i forløbet«, mener Mogens Ydemann.

»Der var en fantastisk stemning, glade mennesker og smil, god energi og en oplevelse af opbakning fra alle de mange langs paraderuten«Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, i en sms til Ugeskriftet efter paraden

Som gift homoseksuel mand har han også en anden kæphest, nemlig homoseksuelle mænds juridiske stilling som far. Når to homoseksuelle mænd får et barn sammen – typisk med en kvinde – er det kun den biologiske far, der har rettigheder over barnet, også selvom barnet i hverdagen har to fædre. Måske ikke ved første øjekast en sag for sundhedsvæsenet – og dog. For i halen på dét problem kommer både, hvad der er i barnets bedste interesse, og medfædres barsel.

Der er i dag en række virksomheder, der giver barsel til den ekstra far. Det gør Lægeforeningens overenskomster ikke og heller ikke Yngre Lægers.

»Der kunne jeg jo godt tænke mig, at man kom ind i det 21. århundrede. Så der er mange ting at tage fat i stadig«, mener Mogens Ydemann.

Alle årets 52 uger

For Lægeforeningens formand og forpersonen for Yngre Læger er det vigtigt at understrege, at deltagelsen i den årlige Copenhagen Pride-parade ikke gør det alene.

»Vi skal som læger have opmærksomhed på de særlige udfordringer i sundhedsvæsenet, der er for LGBT+-personer, året rundt. Pride-ugen er lidt en fest, og LGBT+ markeres særligt i denne uge. Men resten af året skal vi også have fokus på at klæde vores medlemmer på med viden på det her felt«, siger Camilla Rathcke.

»Ulighed i sundhed eksisterer også i de resterende 51 uger om året«, slår hun fast.

Camilla Rathcke i Lægeforeningens lastbil til Pride 2023. Foto: Claus Boesen

Yngre Lægers Helga Schultz kan sagtens komme i tanke om en hel række eksempler på, at læger kan blive bedre til at imødekomme deres LGBT+-patienter, hvad enten de møder dem i primærsektoren eller på sygehuse. Godt 10% af lægers patienter har LGBT+-baggrund.

»Dem skal vi også være gode læger for, ligesom vi også skal være det for vores patienter med indvandrerbaggrund eller patienter, som drikker for meget alkohol. Det kræver alt sammen viden og en indsats«, understreger hun.

Du er fantastisk

Det er ikke nok, mener Helga Schultz, at man som læge italesætter, at man er åben og fordomsfri og behandler alle ens. Så nemt gøres det ikke. Man skal være normkritisk i sin hverdag, mener hun.

»Vi skal alle sammen øve os meget mere på at være normkritiske, når vi møder vores patienter. Vi skal ikke gå ud fra, at en kvindelig patient på 35 har børn og mand derhjemme og er monogam og heteroseksuel. I stedet skal vi starte et andet sted og spørge mere åbent ind. Bor du alene eller sammen med nogen? Har du en partner? Det betyder enormt meget for, at alle patienter oplever sundhedsvæsenet som et trygt og sikkert sted at være. Det kræver mere faglig opmærksomhed fra vores side, for hvis man ikke er bevidst inkluderende, bliver man meget nemt ubevidst ekskluderende«, mener Helga Schultz og tilføjer:

»Jeg håber, at vores deltagelse i paraden kan gøre os læger mere bevidste om den viden, vi skal tilegne os for at være inkluderende«.

Foto: Claus Boesen

Mogens Ydemann får øje på en pige i kørestol, der står langs paraden. Han løber over til hende, og også hun får malet regnbuer på sine kinder.

Tilbage i optaget sammenfatter han sin deltagelse sammen med sine lægekolleger i årets parade på denne måde:

»Vi er alle forskellige, og alle er velkomne i sundhedsvæsenet i Danmark. Uanset hvilken side du er på, så er vi alle dem, vi er, og du er fantastisk. Happy Pride!« lyder det fra ham, inden han fester videre med sin mand.