Skip to main content

»Det er helt essentielt, at vi uddelegerer«

De har dobbelt så mange patienter over 80 år som gennemsnittet for deres region. Det stiller krav til samarbejdet. Derfor har sygeplejerskerne hos Lægerne Fredensvej deres egne patientforløb, og snart prøver klinikken også fælles faglige konferencer af. »Det er Langeland«, siger læge Anna Rørbæk Uldall.
Lisbeth Johannesson har siden 2002 været ansat som sygeplejerske i almen praksis i Rudkøbing. Hun er den, der har kendt klinikkens patienter længst. Grethe er en af de patienter, som Lisbeth kører selvstændigt patientforløb med. I dag er Grethe til årskontrol – og får også tjekket sit infektionstal. Foto: Heidi Lundsgaard
Lisbeth Johannesson har siden 2002 været ansat som sygeplejerske i almen praksis i Rudkøbing. Hun er den, der har kendt klinikkens patienter længst. Grethe er en af de patienter, som Lisbeth kører selvstændigt patientforløb med. I dag er Grethe til årskontrol – og får også tjekket sit infektionstal. Foto: Heidi Lundsgaard

Line Felholt

15. nov. 2021
8 min.

Hun har taget sin datter med. For Grethe er multisyg. Men hun har kendt Lisbeth Johannesson, hvis konsultationsrum hun sidder i, i mange år. Lisbeth er nemlig klinikkens længst ansatte sygeplejerske. Faktisk helt tilbage fra den tidligere klinikindehavers tid. Det lange bekendtskab gør, at Lisbeth og Grethe har nemt til grin og godt humør sammen.

»Har du stadig prikken i fingrene«, spørger Lisbeth Johannesson, der har planlagt at nå vidt omkring til Grethes årskontrol.

Der skal blandt andet tages blodtryk og også infektionstal, for Grethe er mest nervøs for, om hun har lungebetændelse. Den der prikken i fingrene ved hun ikke, hvad skyldes, og fysioterapeuten vil ikke gøre mere, før årsagen er fundet. Lige nu drejer det sig dog om at få taget Grethes infektionstal. Det kommer til at kræve et prik i en af Grethes i forvejen prikkende fingre, varsler Lisbeth Johannesson. Det griner de alle tre af.

»Lisbeth klarer det hele, mor«, lyder det fornøjet fra Grethes datter.

Og det er sandt. Lisbeth Johannesson er ikke en af lægerne på Fredensvej. Hun er en af klinikkens tre sygeplejersker. Der er også en sekretær, tre læger og en uddannelseslæge, som lige nu er på barsel. Men det kan godt være svært at skelne dem fra hinanden. For sygeplejerske Lisbeth Johannesson – såvel som klinikkens andet personale – klarer rigtig mange ting.

»Det var ikke længe efter, vi overtog klinikken i 2015, at vi havde en situation, hvor vi spurgte en patient: Hvem vil du ind til? Underforstået hvilken læge. Hun svarede: Det er Lisbeth, der er min læge«, smiler Anna Rørbæk Uldall, der er en af lægerne på Fredensvej i Rudkøbing på Langeland. En praksis, hvor teamsamarbejde og uddelegering er en nødvendighed. Og også en stolthed.

Mange multisyge

Det er der gode grunde til. De tre læger – Anna Rørbæk Uldall, Bjarke Lungholt og Simon Høegh – dækker 3.400 patienter. En stor del af dem er ældre, kronikere og multisyge, som i mange tilfælde kræver ekstra tid og også ekstra omsorg. Dertil kommer, at Langelands læger også kommer ud på plejehjemsbesøg og tilmed har en »ø-vagt« som deres arbejdsopgaver. Ø-vagten går på skift mellem øens praktiserende læger og indbefatter patientbesøg i eget hjem. Med andre ord er uddelegering i klinikken en ren og skær nødvendighed.

Læge Bjarke Lungholt vender noget fagligt med sygeplejerske Ulla Skou. Bjarke Lungholt er den ene af de tre læger på Fredensvej i Rudkøbing. Han er også ansat som kommunal praksiskonsulent og er fast tilknyttet læge ved et af de lokale plejecentre. Foto: Heidi Lundsgaard
Læge Bjarke Lungholt vender noget fagligt med sygeplejerske Ulla Skou. Bjarke Lungholt er den ene af de tre læger på Fredensvej i Rudkøbing. Han er også ansat som kommunal praksiskonsulent og er fast tilknyttet læge ved et af de lokale plejecentre. Foto: Heidi Lundsgaard

»Vi har mange ældre patienter og mange multisyge. Vi er nødt til som læger at få frigivet tid til de akutte og subakutte problemstillinger. Derfor uddelegerer vi i høj grad opgaver til vores personale. Der er ingen måde, vi som læger kan løfte den meget, meget store opgave, vi har, uden at uddelegere. Det er helt essentielt«, siger læge Anna Rørbæk Uldall og underbygger det med tal:

På Langeland er der dobbelt så mange multisyge 80+-årige som gennemsnittet for Region Syd.

Egne patientforløb

Ulla Skou er en anden af klinikkens sygeplejersker. Ligesom Lisbeth Johannesson har hun sit eget konsultationsrum, hvor hun ser patienter. Det kan være planlagte kontroller af diabetes, hypertension eller KOL. Desuden er der hver dag »Åben lab« på Fredensvej. Klokken 8-12 kan patienter komme ind til sygeplejersken uden tidsbestilling og få taget blodprøve, fjernet sting og den slags.

Det har man indført, netop fordi der er så mange komplekse og multisyge patienter, som ofte har brug for naboens, venners eller familiens hjælp til at komme til lægen. I stedet for at skulle booke tid på klinikken og få det til at passe med ledsageren, så er det nemmere for patienterne bare at dukke op, når det passer dem bedst.

»Åben lab« er slut for i dag, og næste patient på Ulla Skous program er en lille dreng, der skal have den nye influenzavaccine, som sprøjtes op i næsen.

»Har du taget far med i dag? Kom I med mig«, siger hun til dreng og far, der følger med og sætter sig til rette inde hos sygeplejersken.

Den lille dreng snuser op i næsen, som Ulla Skou instruerer ham i, efter vaccinen er givet. En af de nemmere opgaver. Især efter at der ikke er en nål involveret længere.

Ulla Skous konsultationsrum er stort. Umiddelbart større end læge Anna Rørbæk Uldalls lidt længere nede ad gangen.

Der er ingen måde, vi som læger kan løfte den meget, meget store opgave, vi har, uden at uddelegere. Det er helt essentieltAnna Rørbæk Uldall, læge, Fredensvej

»Ja, jeg kan virkelig brede mig«, siger sygeplejersken og tilføjer: »Men det kan der også være brug for« med henvisning til de mangeartede opgaver, hun løser.

Et eksempel på den brede patientgruppe, som sygeplejersken ser, er stresspatienter. Sygeplejerske Ulla Skou har nemlig været afsted på kursus på området og har stor interesse for feltet.

»Det er meget mere spændende, fagligt udfordrende og tilfredsstillende at køre sine egne patientforløb end bare at være lægens højre hånd. Her på klinikken arbejder vi meget selvstændigt, men vi bruger også hinanden meget«, fortæller Ulla Skou.

Eksempler er der mange af. Blandt andet har de på Fredensvej en fast time om måneden, hvor de underviser hinanden i et bestemt emne, som en af dem har været på kursus i eller i kraft af sit fag har særlige kompetencer i.

Fælles konference

Der er dog ingen tvivl om, hvem der bærer ansvaret for behandlingen. Det gør lægerne. Derfor er der løbende supervision og masser af dialog mellem personale og læger i hverdagen. Men også karakteren af supervision ændrer sig.

»I takt med at sygeplejerskerne vokser med opgaverne, tager flere og flere opgaver på sig og bliver mere og mere selvstændige, er det efterhånden nogle helt andre ting, de spørger os læger om, end det var tidligere«, fortæller Anna Rørbæk Uldall.

Derfor har man faktisk taget konsekvensen på Fredensvej og indfører nu fælles faglig konference. I første omgang en gang om måneden – måske med tiden hver 14. dag. Her kan det lige så godt være en sygeplejerske, der tager en patientcase op, som en læge.

Anna Rørbæk Uldall er en af tre læger, der i 2015 gik sammen i et kompagniskab i Rudkøbing på Langeland. Hun har været speciallæge siden 2011 og har før Langeland haft ansættelser på geriatrisk afdeling, vikariater i almen praksis og har også arbejdet på vårdcentral i Sverige. Foto: Heidi Lundsgaard
Anna Rørbæk Uldall er en af tre læger, der i 2015 gik sammen i et kompagniskab i Rudkøbing på Langeland. Hun har været speciallæge siden 2011 og har før Langeland haft ansættelser på geriatrisk afdeling, vikariater i almen praksis og har også arbejdet på vårdcentral i Sverige. Foto: Heidi Lundsgaard

»Det er lige så meget for lægernes skyld, for vi tænker tit ”wow” om sygeplejerskernes faglighed«, siger Anna Rørbæk Uldall.

Der er også på Fredensvej tradition for at nedsætte tværfaglige udvalg. Læge Anna Rørbæk Uldall og sygeplejerske Ulla Skou har eksempelvis sammen udformet klinikkens strategi for håndtering af de mange multisyge.

»Vi har generelt stor faglig tillid til hinanden. Tillid er afgørende for, at vores sygeplejersker kan arbejde så selvstændigt, og også en forudsætning for vores tværfaglige samarbejde«, siger Anna Rørbæk Uldall.

Fælles fodslag

Tilliden bunder ikke kun i faglig kompetence. Den sikres også af, at kompagniskabet bag Lægerne Fredensvej allerede fra starten i 2015 blev bygget op omkring et klart og veldefineret sæt af værdier.

»Da vi besluttede os for at gå i kompagniskab på Langeland, ville vi sikre os, at vi havde fælles fodslag med hinanden. Vi ville skabe en klinik med personlig tilgang til patienterne, med høj faglig standard, ordentlig service og arbejdsglæde«, fortæller Anna Rørbæk Uldall.

Og for at de parametre ikke bare skal være »buzzwords«, sørger klinikken for, at det i stort som småt vurderes, om hverdagen lever op til værdierne.

»Har vi en vanskelig situation med en patient, og er vi i tvivl om, hvad det er for en ydelse, vi skal give vedkommende, så tester vi det af på værdisættet. Er det dårlig service, er det uendelig service eller er det ordentlig service, vi giver her«, lyder et eksempel fra Anna Rørbæk Uldall.

Værdierne tages med jævne mellemrum op til revision for at tjekke, om det stadig er dem, der er vigtigst for klinikken. Værdisættet hjælper nemlig også til at sikre, at samarbejde og uddelegering fungerer.

»Der er ikke nogen, der arbejder her, der er i tvivl om, hvad vi står for. Det er en stor force i det daglige arbejde. At vi har fælles fodslag«, slår Anna Rørbæk Uldall fast.

Det er Langeland

Mens Anna Rørbæk Uldall og Ulla Skou taler med Ugeskrift for Læger, ringer telefonen insisterende i baggrunden på Annas kontor.

»Hvorfor ringer den herinde?«, spørger Ulla undrende.

»Godt spørgsmål«, svarer Anna.

»Jeg går lige ud og ordner det«, siger sygeplejersken, der i dag er sekretær i stedet for den faste sekretær Line Jørgensen, som er på kursus.

»Vi er nødt til at være meget fleksible i vores hverdag. I dag passer vi ø-vagten. Og vores sekretær er væk«, siger Anna Rørbæk Uldall.

Hun tilføjer smilende:

»Det er Langeland«.

Inde hos Grethe og Lisbeth er prikken i fingeren blevet omsat til et infektionstal. Grethe har ikke lungebetændelse, meddeler sygeplejersken. Nu er det tid til kardiogram og blodtryk.

»Mor, nu må du ikke tale, mens Lisbeth måler. Du skal sidde helt stille«, siger datteren.

Sygeplejerske Lisbeth Johannesson smiler skælmsk:

»Det er derfor, vi tager det, Grethe«.

Og Grethe griner højt. Hun har i øvrigt et fortrinligt blodtryk.

Du kan møde Lægerne Fredensvej og deres personale på Lægedage, hvor de er medundervisere på en temasession onsdag kl. 9.00-12.30. Her kan du også møde Mads Crandal, organisationskonsulent og uddannelseskonsulent i PLO-E, Dorthe Crüger, koncerndirektør, Region Hovedstaden, Lægerne Poulsgade i Herning og kursusleder Heidi Bøgelund Frederiksen, ledelseskonsulent, ph.d. og uddannelseskonsulent i PLO-E. Sessionen kan streames gratis – læs mere på lægedage.dk.

Faktaboks

Teamsamarbejde i fokus på Lægedage