Skip to main content

Det er måske nu, du skal slå til, hvis du vil købe en almen lægepraksis

Den gennemsnitlige goodwillprocent for en almen lægepraksis er faldet igen i 2019. Det skyldes lægemangel, og kun ved at uddanne flere praktiserende læger og ved at fastholde dem, vi allerede har, kan denne udvikling vendes.

Jonatan Schloss, direktør for PLO

27. feb. 2020
3 min.

De praktiserende læger i Danmark er selvstændige erhvervsdrivende, og deres praksis er derfor til salg, når lægen vil stoppe.

Det tager normalt en årrække at opnå den samme indtægt i en nystartet praksis uden patienter sammenlignet med en etableret lægepraksis.

Prisen for at købe en etableret praksis kaldes goodwill.

Goodwill kan betragtes som den merværdi, en etableret praksis har i forhold til en nystartet praksis uden patienter.

De praktiserende læger har kollegialt fastsat et loft for den pris, som en almen praksis kan handles til. Praktiserende læger kan derfor højest købe og sælge deres praksis til en pris beregnet som gennemsnittet af de tre sidste års omsætning + 36 pct. Det betyder, at den maksimale goodwillprocent er 136.

Der var i 2019 et enkelt salg på 131 pct. Det er efterhånden et særsyn.

I de gode gamle dage, hvor der var flere læger, end der var praksis til salg, var goodwill selvsagt høj. Det var sælgers marked.

I dag er billedet omvendt.

TABEL 1/

Antallet af praktiserende læger er siden 2007 faldet med 9 pct., og det kan aflæses på goodwillprocenten.

I 2019 var goodwillprocenten ekskl. nulhandler således på 48,4 pct. Året forinden lå den på 51,6 pct., og i 2007 lå den gennemsnitlige goodwillprocent på 82,8 pct.

Der er dog også positive tegn.

Både antallet af handler, hvor køber har fået praksis for 0 kroner, og antallet af praksis lukket uden handel er faldet.

I alt var der 239 handler i 2019. Antallet af nulhandler faldt fra 69 i 2018 til 49 i 2019. I 25 af disse tilfælde lukkede praksis uden handel. Det er også et betydeligt fald i forhold til året inden, hvor der var 35 klinikker, som lukkede uden handel. Der er selvsagt store regionale forskelle.

Nulhandlerne udgør procentvis en stor andel af det samlede antal handler i Nordjylland og Sjælland, som er de to regioner med flest lægedækningstruede områder.

Det er derfor heller ikke så overraskende, at disse to regioner har de laveste gennemsnitlige goodwillprocenter på hhv. 36,8 pct. og 32,5 pct. Men kigger man nærmere på tallet for Region Nordjylland, kan man se, at ikke alt er dunkelt.

Fra 2018 til 2019 er goodwillprocenten i denne region steget med næsten 10 procentpoint, og det er hermed den region, der har oplevet den største stigning.

Den højeste gennemsnitlige goodwillprocent finder man i Region Midtjylland på næsten 60 procent. Herefter kommer Region Hovedstaden og Region Syddanmark, som begge ligger på samme niveau omkring de 47 procent. For etablerede praktiserende læger er det selvfølgelig ikke positiv læsning, at prisen på praksis falder år for år.

Men i PLO tror vi på, at der er lysere udsigter.

I PLO har vi længe haft rekruttering og fastholdelse som et væsentligt fokusområde i vores arbejde.

Vi håber fx på, at vores modpart i de igangværende overenskomstforhandlinger vil anerkende behovet for at lave en seniorordning for de ældste praktiserende læger, så vi kan beholde dem nogle år endnu og dermed afbøde den værste lægemangel.

Samtidig har regeringen allerede valgt at hæve antallet af hoveduddannelsesstillinger i almen medicin i 2020 og 2021. Den tendens håber vi også fortsætter mange år endnu.

De positive signaler omkring almen praksis har allerede givet pote, og i 2019 kunne vi se det højeste antal besatte introduktions- og hoveduddannelsesstillinger nogensinde.

Der er derfor flere praktiserende læger på vej – ikke nok endnu – men dog flere, end vi har set i en årrække. Derfor forventer vi, at det vil få en positiv betydning for goodwillprocenten og antallet af handler.

Måske er det nu det mest favorable tidspunkt nogensinde at købe sig ind i almen praksis.

FIGUR 1/ Antal praksishandler FIGUR 2/ Gennemsnitlig goodwillprocent ekskl. nulhandler