Skip to main content

Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet afholder konference om Patientindflydelse og brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsen

1. nov. 2005
1 min.

Konferencens formål er at sætte fokus på patientens perspektiv og indsatsområdet patientindflydelse og brugerinddragelse i Den nationale strategi for kvalitetsudvikling. På konferencen debatteres temaer som: Patientens dagsorden - Patientevalueringer - Offentliggørelse af informationer om kvalitet - og der gives bud på videreudvikling af patientperspektivet centralt og decentralt.

Program og tilmeldingsblanket kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk eller det kan rekvireres hos Sundhedsstyrelsen på tlf. 72 22 76 89 eller e-mail: haj@sst.dk