Skip to main content

De akutte patienter er alles ansvar. Det budskab var ikke til at tage fejl af, da Yngre Læger i Nordjylland forleden havde indbudt til debat om de kommende fælles akutmodtagelser (FAM'er), som nogle steder i landet så småt er oprettet. Mens de andre steder - som i Nordjylland - stadig er på tegnebrættet.

Men hvordan er det nu, de kommer til at se ud, de FAM'er? Hvem er det egentlig, der skal have sin daglige gang i FAM og på hvilke vilkår? Og hvad med de nye akutlæger, som Region Nordjylland og Region Midtjylland uddanner i fællesskab. Hvilken funktion er de tiltænkt? Ja, der var mange - også lavpraktiske - spørgsmål til det indbudte panel: sundhedsfaglig direktør i Region Nordjylland Jens Winther Jensen, cheflæge på Sygehus Thy-Mors Ole Holdgaard og medlem af Yngre Lægers bestyrelse Mads Skipper.

Sidstnævnte benyttede lejligheden til at rose netop Region Nordjylland for at beskrive og designe FAM'erne, inden de bygges, frem for blot at hænge et FAM-skilt op, hvor der tidligere stod "skadestue". En midlertidig FAM er oprettet på Sygehus Thy-Mors, og en midlertidig FAM vil være klar på Aarhus Universitetshospital, Aalborg Sygehus, i 2013-2014, som skal fungere, indtil et nyt supersygehus står klar i Aalborg Øst i 2020.

Ingen skal være Palle alene i verden

Panelet kunne slå fast, at klinisk basisuddannelse (KBU)-lægerne, der alle kommer til at få funktion i FAM, ikke skal frygte for at være Palle alene i verden i de kommende FAM'er.

"Hverken KBU-læger eller læger i introduktionsstillinger får lov at gå alene. De er der for at lære", fastslog Ole Holdgaard.

"Speciallæger i front er helt afgørende for Yngre Læger", pointerede Mads Skipper: "For har vi ikke nogen, der kan supervisere os, lader vi patienterne blive, fordi det er det sikreste. Supervision kan ikke nævnes for mange gange".

Mads Skipper understregede vigtigheden af, at KBU-lægerne i FAM ikke reduceres til "journalslaver eller kittelvedhæng", og at der kommer nationale retningslinjer for FAM'ernes virke for at undgå at "ende med forskellige modeller". Ligesom han lagde op til et opgør med en arbejdsfordeling, der er betinget af hensyn til vagtbemanding, og i stedet tager udgangspunkt i de enkeltes kompetencer: Men, fastslog han: "Jeg siger ikke, det bliver nemt".

Jens Winther Jensen kunne forsikre, at bemandingsplaner på de tre planlagte FAM'er i Nordjylland vil være færdige inden årets udgang. At hoveduddannelserne i intern medicin og almen medicin vil foregå i FAM. At specialerne vil være i front i FAM'erne, og at det er vigtigt, at en flowmaster - som også er blandt Yngre Lægers krav - påtager sig den kliniske ledelse i FAM.

"Men er satsningen på FAM egentlig ikke at gå i den modsatte retning af, hvad vi ellers gør i sundhedsvæsenet, hvor vi subspecialiserer os mere og mere?", lød spørgsmålet fra en af de fremmødte.

Jens Winther Jensen mente ikke, at der en modsætning mellem at være generalist og specialist, og han fremhævede specialeplanen for at være "unik i hele verden".

"Med de kommende supersygehuse er dagsordenen nu, hvordan vi skaber nærhed i det specialiserede sundhedsvæsen".

Ronkedorerne skal også med

Ole Holdgaard betonede vigtigheden af, at "stivnakkede ronkedorer som mig selv" også bliver en del af teamet i FAM: "Nogen siger, man ikke må tvinge folk - jeg ved nu ikke, om det er rigtigt".

Jens Winther Jensen erklærede sig helt enig: "Nogle gange må man skubbe noget igennem mod nogens vilje. Der er no way back, venner. Ingen kan stikke hovedet i busken".

"Jamen" - lød det fra salen: "Man hører jo f.eks. nefrologen med 25 års erfaring beklage sig over, at han skal til at gå i vagt".

"Jamen det kommer de til - sådan er det bare", fastslog Ole Holdgaard.

"Kunsten bliver at få solgt FAM til FAS'erne", lød det fra salen.

Jens Winther Jensen: "Jeg er enig. Der er megen hammel at trække på. Hvad med ambulatorierne? Hvem skal være der, når speciallægen ikke skal? Og hvordan får vi fuldt blus på sygehuset fra kl. 8 til 22? Svaret på den slags spørgsmål er ledelse. Vi står over for en monstrøs ledelsesopgave. Vi skal spotte ledelsestalenterne blandt lægerne - man er jo ikke den fødte leder, blot fordi man har en faglig uddannelse. Det er vist kun i sundhedsvæsenet, nogen stadig tror, at man er det".

"Men hvordan vil I udbrede budskabet om, at ingen er for fin til at fungere i FAM - den forståelse mangler mange steder?"

Ole Holdgaard mente, at det fordrer en ændring af kulturen.

"Jeg har aldrig forstået, at det akutte arbejde har lavstatus. Det at skrive journal er en yderst vigtig opgave, der ikke må undervurderes".

Et af aftenens sidste spørgsmål lød, om det ikke kun er en overgang, at speciallægen skal være i FAM: "Jeg troede, det var akutlægerne, der skulle bemande FAM'erne?"

"Nej, én person kan ikke rumme alle kompetencer", svarede Mads Skipper

Ole Holdgaard tilføjede, at akutlægens funktion bliver at tage sig af den første triage, og i nogle tilfælde vil han eller hun kunne afslutte patienten.

Jens Winther Jensen erklærede sig i den forbindelse som modstander af at gøre akutmedicin til et decideret speciale: "Det er mærkværdigt, hvis man kun kan lave strukturændringer ved at opfinde et nyt speciale".