Skip to main content

Djævleyngel eller Guds udsendte? Om akademisering, djøfisering og professionalisering af kommunal topledelse

11. jul. 2018
2 min.

Praktiserende læge, klinikchef Berit Enggaard Kaae

E-mail:berit_kaae@hotmail.com

Interessekonflikter: ingen

En bog om ledelse i kommunerne, har det nogen interesse? Svaret er ja – særligt hvis bogen ledelse i resten af det offentlige system tænkes ind, mens man læser. Hvad emnet mangler i ”sex-appeal” opvejes så rigeligt af en velskrivende, vidende og til tider polemisk forfatter.

I sin lille bog sætter professor Kurt Klaudi Klausen problemstillinger på spidsen og provokerer, for at få læseren overbevist om at den djøfisering af den offentlige ledelse, som bl.a. undertegnede ofte og længe harcelerer over, i virkeligheden er en professionalisering. Ifølge forfatteren er det en professionalisering, som har været nødvendig, markant og hurtig i takt med at kommunerne er blevet mere og mere komplicerede, bl.a. pga. kommunesammenlægningen. I 1980 var 6,8% af lederne i kommunerne DJØF´ere eller lignende, i 2008 drejer det sig om 40,7%. Forfatteren advokerer for at dette er en nødvendig udvikling for, som han siger: ”Bureaukrati er både en velsignelse og en nødvendighed i sammenligning med tilfældig og korrupt embedsførelse. Han skriver også at aviserne, ”nogle forskere og forfattere hylder reduktionistiske ræsonnementer, såsom at flere akademikere på topposterne er lig med djøfisering, mere NPM, ulykke, undertrykkelse, fremmedgørelse og demotivation”. Han mener med andre ord, at debatten er enøjet og løbet af sporet.

Kurt Klaudi anfører dog også, igen og igen, at der også er negative konsekvenser af udviklingen i den offentlige ledelse, bl.a. at der er sket en dekobling mellem top og bund, ledere og medarbejdere. En konsekvens, mange offentligt ansatte læger, formodentlig nikker genkendende til. Han beskriver også et potentielt demokratisk problem når magten forskydes fra politikere til topledelse og embedsværk. Politikerne kan ikke længere overskue de komplekse problemstillinger og embedsværket får på den måde mere magt.

Kunne man forestille sig, at det er det der ligger til grund for nogle af sundhedsvæsenets problemer, f.eks. Sundhedsplatformen? Dette blot en strøtanke fra anmelderen.

Forfatter: Kurt Klaudi Klausen

Forlag: Syddansk Universitetsforlag

Sider: 114

Pris: 175,00 kr