Skip to main content

Drastisk stigning i klassiske kønssygdomme

Gonorré og syfilis var i hiv-/aids-perioden sjældne. Men nu er de to sygdomme tilbage, og de breder sig. Det hænger tilsyneladende både sammen med, at man generelt beskytter sig mindre, og en idealiseret letsindighed i nogle miljøer, vurderer eksperter.

91 pct. af dem, der får syfilis, er mænd. Og hovedparten af dem . 80 pct. - har sex med mænd. Foto fra San Francisco Pride Parade.
91 pct. af dem, der får syfilis, er mænd. Og hovedparten af dem . 80 pct. - har sex med mænd. Foto fra San Francisco Pride Parade.

Anne Steenberger, as@dadl.dk

19. dec. 2016
7 min.

Engang var syfilis og gonorré udbredte kønssygdomme. Men så kom hiv-/aids-epidemien og med den kampagnerne for at beskytte sig ved sex. Det smittede også af på andre seksuelt overførte sygdomme. F.eks. syfilis og gonorré, hvor antallet af tilfælde svandt ind til få hundrede tilfælde om året.

Nu er de op vej op igen.

Ifølge Statens Serum Institut, som holder øje med blandt andet udbredelsen af smitsomme sygdomme, blev der i 2000 opgjort ca. 25 tilfælde af seksuelt overført syfilis. I 2014 var der 530. Og stigningen fortsatte med hele 47 pct. til sidste år, 2015, hvor der var 777 anmeldte tilfælde af syfilis.

91 pct. af dem, der får syfilis, er mænd. Og hovedparten af dem – 80 pct. – er mænd, der har sex med mænd. Antallet af kvinder med syfilis ligger lavt og stabilt, men siden 2007 har der været en lille stigning hvert år (se boks).

Thomas Benfield, som er professor og ovelæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, ser mange af disse patienter og ud fra sine samtaler med dem har han dette bud på forklaringer:

»Det er overvejende blandt bøsser, vi ser en stigning. Der er nok mange forklaringer, men det er helt tydeligt, at den hiv-/aids-forskrækkelse der var i 80'erne og 90'erne, har taget af. Og så er man mere tilbøjelig til at have ubeskyttet sex«.

Kalkuleret risiko

Han fortsætter:

»Det ser også ud til, at den tendens i de senere år er blevet forstærket af de sociale medier. Her er det nemmere at komme i kontakt med tilfældige sexpartnere og få, hvad man gerne vil have. Der er apps, hvor man kan søge partnere ud fra sine præferencer, mere specificeret, og søge nogen i nærheden. Endelig så er der kommet en del stoffer ind i det miljø, som gør at man er tilbøjelig til at løbe flere risici«.

Thomas Benfield mener, at det handler om, at bekymringen for syfilis og gonorré ikke fylder og en særlig indstilling til risici:

»Der også en del hiv-smittede, som får syfilis, og mange fortæller, at de godt er klar over, at der er en risiko ved ubeskyttet sex. Men i forhold til deres seksualitet er de mindre bekymret for f.eks. syfilis og gonorré, for det kan behandles, og det bliver ikke opfattet som farligt på samme måde som hiv. Det er en kalkuleret risiko«.

Fortryder de så alligevel ikke, når de kommer til dig og har det dårligt?

”Nej, det har jeg ikke indtryk af. Der er ikke så meget bondeanger der. Det ser vi mere af hos de heteroseksuelle, som det så også flyder lidt over i – der begynder vi også at se mere syfilis. De kan måske være smittet af en tilfældig partner, og det kan være utroskab, og konsekvensen kan være, at de har smittet deres partner«, siger Thomas Benfield.

Antallet af syfilistilfælde stiger generelt. Forklaringen kan ifølge Thomas Benfield være, at der er prostituerede i miljøerne, som har sex med både mænd og kvinder. Og nogle kvinder bliver smittet, fordi de har en biseksuel mand.

Endelig er der den importerede syfilis. Sexturisme til f.eks. Gran Canaria, Amsterdam og Berlin, hvor man rejser hen »for at have en fest«, som Thomas Benfield siger. Det forekommer mest blandt bøsser.

Mange kvinder med gonorré

I 2006 blev der noteret ca. 400 tilfælde af gonorré. Af dem var omkring 100 kvinder, omkring 150 var mænd, der var smittet af mænd, og 150 var mænd smittet af kvinder.

Frem til 2015 er der ikke bare sket en stigning i antallet af tilfælde, men også en ændring af, i hvilke grupper smitten findes. I alt blev der fundet 1.622 gonorré-tilfælde. Her var 665 kvinder med gonorré. 368 var mænd, der var smittet af mænd, og der var 533, som var smittet af kvinder.

Gonorré er anderledes, fordi den mere rammer heteroseksuelle mænd og kvinder, selv om det også er stigende blandt bøsser, oplyser Thomas Benfield, der finder udviklingen bemærkelsesværdig:

»I 60’erne, 70’erne og 80’erne var der titusinder, der fik gonore. Men i forbindelse med hiv og aids forsvandt det næsten fuldstændigt, det lå på et par hundrede tilfælde om året – formentlig fordi man beskyttede sig, og fordi den seksuelle revolution og frigørelse fandt et andet niveau, og fordi der kom en frygt for at blive smittet med dødelige sygdomme. Og så lige pludselig kommer den igen. Det er sket inden for de sidste tre år. Det er også bemærkelsesværdigt, at det både er blandt mænd og kvinder«.

Forklaring?

»Ikke andet end at folk åbenbart beskytter sig mindre igen«.

Udfordring for sundhedsmyndighederne

Læge og professor i sexologi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Christian Graugaard er bekymret over udviklingen og mener, at der er behov for at vide noget mere om årsagerne:

»Vi ser desværre stigninger over hele linjen, og der er absolut grund til at undersøge, om den nedslående udvikling skyldes, at der dyrkes mere risikosex i den danske befolkning som helhed, eller om det er særlige erotiske subkulturer, der har svært ved at få kondomet på. Det er også værd at se nærmere på, om tallene afspejler kulturelle forskydninger, som idealiserer letsindighed og gør chancetagning mere acceptabel«, siger han og peger på, at der er brug for mere forebyggelse:

»De kedelige tendenser peger på, hvor vigtigt det er, at have en vedholdende og troværdig forebyggelsesindsats, som møder folk i øjenhøjde og har et skarpt blik for grupper med særlige oplysningsbehov, f.eks. teenagere, nydanskere, sexturister og mænd, der har sex med mænd. Skolernes seksualundervisning er desværre præget af betydelige kvalitetssvingninger, og det er da et kæmpe paradoks, at den obligatoriske undervisning hører op ved udgangen af 9. klasse, hvor flertallet af unge begynder at være samlejeaktive. Vi skal være på pletten med viden, når de unge har brug for den«.

Hvad synes du, man skal gøre?

»Jeg har i årevis talt for, at man fra Folketingets side burde lave en handlingsplan for seksuel sundhed i Danmark. Den norske regering har netop præsenteret en ambitiøs strategi for seksuel sundhed 2017-22, og det er på høje tid med et lignende dansk initiativ. Der er grund til at opruste på sexsygdomme, men sandelig også på områder som LGBT-sundhed, overgreb, infertilitet, dysfunktioner og seksuel trivsel for unge, gamle og kronisk syge. Det kunne måske være en opgave for den nyudnævnte sundhedsminister. For vi ved jo fra forskning, at ni ud af ti voksne danskere opfatter sexlivet som en afgørende trivselsfaktor«, siger Christian Graugaard.

Sundhedsstyrelsen fokuserer på kondomer

I Sundhedsstyrelsen følger man udviklingen, siger speciallæge og afdelingslæge Jan Fouchard:

»Det er bekymrende, at der sker en stigning. Men vi må konstatere, at smitten er kommet ind i større og bredere kredse blandt personer, som har et seksualliv, hvor de ikke beskytter sig. Det er det, tallene afspejler – at der foregår en masse usikker sex derude«.

Sundhedsstyrelsen har, som Jan Fouchard udtrykker det, »de knapper at dreje på, som de nu en gang har« til at tage i brug til forebyggelse.

Det drejer sig bl.a. om kampagner på de sociale medier, oplysninger på hjemmesider og i tidsskrifter og vejledninger til sundhedspersonale. Derudover har styrelsen samarbejde frivillige organisationer og AIDS-Fondet, som har kontakt med de relevante miljøer, oplyser Jan Fouchard.

»Vi har i de senere år arbejdet bredt med at forebygge sexsygdomme, frem for at have fokus på specifikke sexsygdomme. Det har blandt andet bevirket, at klamydiakampagnens fokus er gledet over på kondomer og ikke kun på klamydia. Dermed slår vi flere fluer med et smæk, fordi vi så både forebygger syfilis og hiv og gonorré over for den modtagergruppe«.

Sundhedsstyrelsens forebyggende arbejde prøver også at se på den særlige risikoopfattelse, der hersker, forklarer Jan Fouchard:

»Mange tror ikke, at disse sygdomme er så udbredte, og derfor løber de en risiko. De tror, det er noget, andre får, og ikke dem selv. Dem prøver vi at nå med budskabet om, at det er udbredt, og at det giver bivirkninger og utilsigtede følger, hvis man ikke bliver behandlet«.

Når det gælder syfilis, som især rammer mænd, der har sex med mænd, så prøver Sundhedsstyrelsen at formidle viden og tilbyde undersøgelse gennem AIDS-Fondets aktiviteter.

Om det er nok, er svært at vide. Jan Fouchard siger:

»Vi gør, hvad vi kan«.