Skip to main content

Lægeforeningen: Dyr medicin må ikke gå ud over sygehuse

Dyr sygehusmedicin har tvunget til store nedskæringer på sygehusene. Lægeforeningen opfordrer regioner og finansminister til at finde penge til at undgå flere nedskæringer.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox (Foto: colourbox.com)

Klaus Larsen kll@dadl.dk

5. maj 2015
2 min.

Lægeforeningen blander sig nu i de økonomiforhandlinger, der tirsdag blev skudt i gang mellem Finansministeriet og Danske Regioner. De årlige forhandlinger munder ud i en aftale, der sætter rammerne for sundhedsvæsenet i det kommende år.

Det er de stadigt voksende medicinudgifter, som medfører jævnlige nedskæringer på hospitalerne, der bekymrer Lægeforeningen. Derfor opfordrer lægernes nyvalgte formand, Andreas Rudkjøbing, til at regeringen og regionerne i budgetforhandlingerne afsætter penge, så man undgår yderligere nedskæringer på sygehusene.

”Vi har her på det seneste set, hvordan flere regioner har fremlagt spareplaner, fordi medicinudgifterne er vokset eksplosivt. Dertil kommer, at der er tale om en urimelig fordeling af udgifterne. Ny og dyr medicin til bestemte sygdomme, betyder, at nogle afdelinger bliver ramt af meget voldsomme sparekrav, og det har naturligvis konsekvenser”, siger Andreas Rudkjøbing til læger.dk.

Lægeforeningen opfordrer desuden til, at både regeringen og regionerne – samt kommunerne, der ligeledes har taget hul på økonomiforhandlinger i Finansministeriet – til at styrke det nære sundhedsvæsen:

”Flere ældre og kronisk syge skal have behandling i de kommende år, sygehuse slås med overbelægning, og det nære sundhedsvæsen skal kunne klare stadig flere opgaver, som tidligere blev klaret på sygehusene. Det er bydende nødvendigt, at alle kommuner er rustet til at kunne tilbyde sine borgere de nødvendige sundhedstilbud”, siger Andreas Rudkjøbing.