Skip to main content

Efter coronalukning: Halvt så mange danskere på skadestuen efter ulykker

Den 11. marts holdt statsminister Mette Frederiksen sin tale om nedlukning af Danmark. Fra den 12. marts styrtdykkede antallet af ulykkesbetingede skader. Det viser en ny opgørelse fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Kurt Balle Jensen

8. apr. 2020
4 min.

Skader på arbejdspladsen, i trafikken, på idrætsbanen, i skolegården og som følge af vold faldt omgående drastisk, da regeringen i marts lukkede Danmark ned. Det viser tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Ortopædkirurgisk Afdeling O på Odense Universitetshospital. Og selv om det var forventet, har tallene alligevel overrasket overlæge Niels Dieter Röck fra afdelingen.

»Ja, vi havde forventet et fald, men ikke at det var så markant. Der er jo samlet set næsten tale om en halvering, og det er naturligvis tal, der giver stof til eftertanke. Blandt andet kan vi se, at antallet af børn og unge op til 17 år, der er kommet til skade, er faldet med 61 procent fra 748 i perioden sidste år til 292 i år. Det er et stort fald«, siger overlægen.

Analysegruppen har for Ugeskrift for Læger kørt nye tal ud for perioden 12. marts til den 6. april i år og tilsvarende for 2019.

Fra statsministeren holdt sin tale om nedlukning af Danmark til den 6. april var der i alt 1.153 ulykkesbetingede kontakter til skadestuen på Odense Universitetshospital. Det er et fald på 47,9 procent i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var 2.211.

Tallene omfatter alle ulykkesbetingende kontakter til skadestuen i Odense, og det er erfaringen, at de er repræsentative for hele landet.

Forebyggelse

»Nu skal vi selvfølgelig den kommende tid til at se ind bag tallene. Når for eksempel antallet af skader som følge af vold er faldet med 52,9 procent fra 51 til 24, må det jo være, fordi folk ikke gå så meget i byen og der kommer i klammeri. Og når antallet af skader blandt børn og unge er faldet så meget som tilfældet er, kan det blandt andet skyldes, at der ikke er idræt for tiden, og at ingen kommer til skade på fodbold- eller håndboldbanen«, siger Niels Dieter Röck.

Analysegruppen har desuden tidligere dokumenteret, at omkring 40.000 skolebørn årligt kommer til skade i skoletiden. Med hjemsendte skolebørn spiller det således også ind i statistikkerne.

Antallet af trafikskader er faldet med 62,4 procent fra 197 til 74 for de respektive perioder i 2019 og 2020. Og da mange virksomheder sendte medarbejderne hjem, faldt antallet af arbejdsulykker fra 260 sidste år til 129 i år. Det er lidt mere end en halvering.

»Jeg plejer at sige, at skadestuerne er et mikrokosmos, der afspejler, hvad der sker i samfundet. Hvis det er nytårsaften, sker der mange nytårsskader, hvis det er glat, er der mange glatføreulykker, og hvis man ikke skal på arbejde, kommer man jo heller ikke til skade på arbejdet«, siger Niels Dieter Röck. Selvom man således kunne forvente en nedgang i skaderne, kan tallene alligevel bruges til noget, mener han.

»Vi kan ikke forhindre skader, men tallene kan måske give nogle hints til, hvor og hvordan man kan forebygge, så der sker færre«, siger overlægen.

Internationalt analysesamarbejde

Ulykkes Analyse Gruppen har også set på, hvilke skader på patienterne der er blevet færre af, og her er antallet af tilfælde med hjernerystelser, knoglebrud og hoftenært lårbensbrud alle faldet mere eller mindre markant.

»Vi kan se, at kurverne for antallet af skader simpelthen dratter ned fra dag til dag og så kører videre rimeligt stabilt på et lavere niveau. Daglig leder af analysegruppen, overlæge og professor Jens Lauritsen, er ved at indlede et internationalt samarbejde, hvor vi på længere sig vil se på, hvad effekten af et sådant lockdown egentlig er og også på forskellene, alt efter, hvordan man har lavet nedlukningen. Så vi kommer til at deltage i et internationalt analysearbejde af det her«, siger Niels Dieter Röck.

OVERBLIK: Læs alle artikler om coronavirus på Ugeskriftet.dk

Faktaboks

Fakta