Skip to main content

Eksamensnoter blev populær læge-app

To lægers mål om at score topkarakter på medicinstudiet og skabe sig overblik over det informationstunge stof fik dem til at udvikle et smart notesystem. I dag er systemet omdannet til appen Intern Medicin, som er solgt i over 2.000 eksemplarer til medicinstuderende og yngre læger, der ønsker hurtig opdatering fra kittellommen.

Jens Sundbøll og Morten Schmidt er i gang med videreuddannelsen, men bruger hvert år nogle uger på at opdatere og udvikle den populære app, som de opfandt i studietiden. Foto: jesper Balleby.
Jens Sundbøll og Morten Schmidt er i gang med videreuddannelsen, men bruger hvert år nogle uger på at opdatere og udvikle den populære app, som de opfandt i studietiden. Foto: jesper Balleby.

Kristine Buske Nielsen, kristinebuske@hotmail.com

10. aug. 2018
8 min.

Overblik over det internmedicinske pensum og topkarakter ved de afsluttende embedseksamener. Det var Morten Schmidt og Jens Sundbølls fælles mål, da de i 2011 var læsemakkere på sidste semester af lægeuddannelsen i Aarhus. Men over 4.000 informationstætte sider i studiets lærebøger, var ikke ligetil at tygge sig igennem.

»Vi havde cirka fire måneder til at komme gennem hele pensum, så det var presset at få tid til at repetere bagefter. Derfor var vi nødt til at finde en mere effektiv tilgang, så vi undgik at skulle igennem samtlige sider igen«, siger Jens Sundbøll.

Sammen udviklede de et notesystem, hvor de producerede supernoter på iPaden. Hvert afsnit af pensum blev delt op i to, så den ene læste og skrev noter til første halvdel, mens den anden tog den sidste halvdel. Bagefter byttede de over og læste den del af pensum, de hver især manglede – nu med den andens noter som udgangspunkt og med muligheden for at tilføje og forbedre.

De to læger aftalte, at noterne skulle være færdige inden den kliniske undervisning, så de kunne suppleres med guldkorn derfra. På det tidspunkt slæbte medicinstuderende ofte rundt på poser, der indeholdt de murstenstunge lærebøger og skrev noter i hånden. Derfor blev der også trukket på smilebåndet til forelæsningerne, når Morten Schmidt og Jens Sundbøll som de eneste troligt sad med deres iPads og trådløse tastatur i skødet under de små forelæsningsborde og hamrede løs på tasterne.

Op til eksamen lagde Morten Schmidt og Jens Sundbøll bøgerne på hylden og repeterede alene efter deres digitale notesystem, som var skrevet i bevidstheden om, at den anden skulle kunne læse til eksamen efter dem.

»Vi var lidt spændte på, om det fungerede, for vi havde udviklet et helt nyt system, og det hele var digitalt, hvilket var relativt nyt dengang. Nu havde vi jo gennem seks år vænnet os til at få pensum gennem hånden«, siger Jens Sundbøll.

Men der blev også lagt meget arbejde i supernoterne. En typisk dags noteudvikling startede klokken 7.30 i Medicinerhuset i Aarhus og sluttede ved 22-tiden. Sådan så arbejdsdagene ud hver dag i et halvt år.

Appen hjælper i overgangen fra medicinstuderende til yngre læge, som ofte er en udfordrende tid Jens Sundbøll, læge og med-opfinder af app'en Intern Medicin.

»Som ved et cykelløb er man nødt til at gøre sin grundtræning ordentligt, og grundtræningen her er at lave noterne, så man til sidst kan genkalde stoffet ved bare at kaste et blik på dem. Det er korttidshukommelsen, der skal lagres, og de sidste 14 dage, hvor der skal repeteres til eksamen, er derfor de vigtigste«, siger Morten Schmidt.

På en iskold altan til læsesalen i Medicinerhuset på Aarhus Universitet spurgte Morten Schmidt rystende af kulde Jens Sundbøll, om de ikke skulle gå videre med notesystemet. Det var i december måned få dage før eksamen. Selvom det ikke var oplagt at udtænke de store produktudviklingsplaner i minusgrader, var det alligevel her, de to besluttede, at eksamensnoterne havde potentiale til mere.

»Vi var blevet opfordret af flere medstuderende til at publicere systemet og havde selv en god fornemmelse med det. Så det drev os til at lave et godt produkt, som holder, og som andre medicinstuderende og læger kan have gavn af«, siger Morten Schmidt, og Jens Sundbøll tilføjer.

»Vi ville gerne lave en platform, hvor man hurtigt kan søge andre informationskilder frem. Derfor besluttede vi at bygge systemet i et app-format. Det har også givet os mulighed for at opdatere materialet hyppigt – modsat klassiske lærebøger, der som regel bliver opdateret hvert femte år og derfor ofte er forældede, når de udkommer«.

Systemet viste sig også at fungere, og begge nåede målet og afsluttede medicinstudiet med topkarakterer.

Fra supernoter til produkt

Appen som Morten Schmidt og Jens Sundbøll har udviklet hedder Intern Medicin og er solgt i over 2.000 eksemplarer siden den udkom i 2013. Den er i dag den bedst sælgende app i iBooks Store under kategorien »lærebøger« og har fået topkarakter i de fleste anmeldelser sammen med ord som: »Uundværlig til genopfriskning af den interne medicin« og »Fantastisk til overblikket«.

Appen indeholder et sammenkog af det internmedicinske pensum, som er opstillet i punktform for at gøre det overskueligt at læse. Den er primært tiltænkt den sidste del af medicinstudiet, og den første del af lægelivet. Med få klik kan man hurtigt finde den nødvendige information i sin kittellomme.

»Appen hjælper i overgangen fra medicinstuderende til yngre læge, som ofte er en udfordrende tid«, siger Jens Sundbøll.

Men vejen fra supernoter til produkt har ikke været nem. Mens appen blev udviklet, tog Morten Schmidt til Ohio i USA for at forske som en del af sin ph.d., mens Jens Sundbøll tog sin KBU i Esbjerg. Dagtimerne blev brugt på forskningen og lægearbejdet, mens aftener og weekender blev brugt på udvikling af appen. Selvom ingen af de to læger havde nogen særlige tekniske kundskaber på forhånd, valgte de at udvikle det hele fra bunden selv. Undervejs opstod der løbende udfordringer med software, der drillede, eller rettelser, der skulle gentages på knap 600 sider for nogle gange at blive rettet tilbage igen.

Tidsforskellen blev til gengæld en fordel. Da der kun var en, der kunne arbejde i masterfilen ad gangen, kunne de hele tiden holde arbejdet kørende, så den ene kunne fortsætte, når den anden forsøgte at få sig lidt nattesøvn.

Da appen var færdig, var de to læger i tvivl, om de overhovedet skulle tage penge for den, da det ligger langt fra de klassiske lægedyder. Men de mange timer, der var lagt i appen, fik dem til at sætte en startpris på 89 kroner. Efter adskillige opdateringer koster appen i dag 239 kroner. Men Apple tager en pæn del af kagen, og gør man tidsforbruget op, er det ikke økonomien, der kan drive sådan et projekt.

»Vi gjorde det primært, fordi vi synes, det var sjovt og spændende. Hvis målet var at tjene penge, så havde timelønnen været mange gange højere som FADL-vagt«, siger Jens Sundbøll.

Giver det store overblik

Selvom appen bygger på eksamensnoter, er den ifølge de to læger også et godt redskab i den nye tilværelse som yngre læge. Sammen med en række andre lægerelevante apps, bruger Morten Schmidt selv appen i sit daglige kliniske arbejde på Medicinsk Afdeling på Hospitalsenhed Vest, Herning, hvor han er ved at specialisere sig til hjertemediciner.

»Mister man overblikket som læge, så mister man også overblikket over den basale viden. Der kan man som læge nogle gange gå fejl og bruge for meget tid på ting, der er så subspecialiserede, at du aldrig møder det i klinikken. Der er appen netop god til at skabe det store overblik«, siger Morten Schmidt, der understreger, at appen aldrig bliver en erstatning for de klassiske lærebøger og andet lægefagligt læsestof.

»Hvis man vil dygtiggøre sig på specialistniveau inden for en specifik sygdom, så skal man gøre det gennem de større opslagsværker. Det kan appen ikke erstatte. Til gengæld tilbyder appen hurtig opdatering og overblik over de internmedicinske sygdomme. Derfor kommer vi også med bud på andre informationskilder, for eksempel de medicinske selskabers egne behandlingsvejledninger, som man kan klikke direkte videre til fra appen«, siger Morten Schmidt.

Nye projekter på tegnebrættet

Mens Morten Schmidt har sin daglige gang i Herning, er Jens Sundbøll post.doc på Aarhus Universitetshospital indtil september, hvor han også starter på uddannelsen til hjertemediciner. Selvom det er lægelivet, der fylder mest for begge læger, går der en del uger om året med at gennemgå appen og udvikle opdateringer.

Lægerne tester selv løbende appen i deres dagligdag, inden de offentliggør nye opdateringer. Derudover opfordrer de også andre læger til at komme med input, så de hele tiden kan sikre den bedste version af appen.

»Det er vigtigt for os, at vi har et produkt med substans og en høj faglig kvalitet«, siger Jens Sundbøll.

Ud over appen Intern Medicin har Morten Schmidt og Jens Sundbøll også udviklet en anden app, der er en hjælp til at lave fokuserede journaler. Begge produkter hører under anpartsselskabet StudySmart ApS, som lægerne oprettede for at skabe bedre struktur på arbejdet.

Men appen har også åbnet nye døre for de to læger. Både danske og udenlandske firmaer har vist interesse for samarbejde, så der er muligvis nye projekter på vej fra Morten Schmidt og Jens Sundbøll.

Vil du vide mere om appen, kan du se en demovideo på YouTube eller finde appen i iBook Store. Søg på Intern Medicin.

Faktaboks

Fakta