Skip to main content

En attraktiv overenskomst

Informationschef i Yngre Læger Camilla Kjærager, ck.yl@dadl.dk, & kommunikationskoordinator i PLO Birgitte Hougaard

20. jun. 2008
4 min.

Tirsdag den 27. maj kunne forhandlerne fra PLO og Yngre Læger skilles i vished om, at en ny overenskomst for amanuenser i almen praksis var forhandlet på plads. Ifølge begge parter nåede man det overordnede mål - at gøre almen praksis til et attraktivt uddannelsessted.

»Vi fik stort set, hvad vi kom efter, så der er al mulig grund til at være tilfreds med resultatet«, siger Yngre Lægers forhandlingsleder og tovholder på Team almen praksis, Nikolai Hoffmann-Petersen.

»Det var især vigtigt for os at få en TR-struktur på plads og sikre, at den enkelte yngre læge ikke længere selv skal betale for transport i forbindelse med de obligatoriske kurser«.

Resultatet opfylder også leder af PLO's forhandlingsdelegation, Klaus Friis Andersens, ønsker.

»Vi kom med den klare intention at gøre almen praksis til et af de mest attraktive uddannelsessteder. Det har vi opnået, men vi har også formået at holde resultatet inden for en fornuftig og ansvarlig økonomisk ramme«, siger han.

Økonomien matcher sygehusene

Den økonomiske ramme, som Klaus Friis Andersen taler om, svarer til overenskomsten på sygehusene - nemlig 12,8 procent over de næste tre år. Ikke alle pengene går til lønstigninger: En del skal sikre de samme barselsforbedringer, som er aftalt for lægerne på sygehusene. Som noget nyt kan den yngre læge og praksislægen fremover også aftale, at den yngre læge holder sine feriefridage - med løntræk - frem for at få dem udbetalt.

Inden for den økonomiske ramme på 12,8 procent ligger også penge til »decentral løndannelse« - ny løn. I almen praksis forhandles ny løn ikke individuelt som på sygehusene. Pengene fordeles ligeligt til alle og kan ses på lønsedlen som en del af det særlige »almen praksis-tillæg«, der nu udgør cirka 2.500 kroner pr. måned (tillægget inkluderer også godtgørelse for feriefridage).

»Når alle får et tillæg, giver ny løn også mening i almen praksis, hvor det er umuligt at bruge den individuelle lønforhandling«, siger Klaus Friis Andersen.

Yngre Læger er også tilfredse med ny-løn-til-alle-konceptet:

»Så er vi sikre på, at midlerne havner i de yngre lægers lommer, uden at vi skal ud i opslidende forhandlinger og vilde statistikridt, som vi kender det fra nogle sygehuse«, siger Nikolai Hoffmann-Petersen.

Transportudgifter

Et af de krav, som Yngre Læger har haft højt på dagsordenen i relation til almen praksis, er problematikken omkring, at yngre læger selv skal betale for transport til og fra obligatoriske kurser.

»Ligesom vi mener, at det er arbejdsgivernes pligt at betale for lægernes efteruddannelse, har vi også altid ment, at det var urimeligt, at uddannelseslægerne selv skulle betale transport i forbindelse med de obligatoriske kurser«, siger Nikolai Hoffmann-Petersen.

For PLO er det vigtigt, at den enkelte praksislæge ikke står alene med udgifterne. Derfor er der fundet en løsning, hvor først Amanuensisfonden og senere regionerne betaler.

Bedre arbejdsvilkår

Forhandlingerne mellem Yngre Læger og PLO foregik »i god ro og orden«, som PLO's Klaus Friis Andersen udtrykker det. Men et af de steder, hvor forhandlingshøvlen stødte på en knast, var vagthyppigheden - altså hvor mange vagter tutorlægen må pålægge uddannelseslægen. Her blev kompromiset, at den yngre læge højst må pålægges to vagter pr. måned.

»Når vi ikke skal tage så mange vagter, kan vi arbejde mere om dagen. Det har den store fordel, at vi kan være mere sammen med praksislægen, og dermed kan uddannelseskvaliteten få et løft«, siger Nikolai Hoffmann-Petersen.

Han fremhæver også, at der er aftalt en større fleksibilitet i afviklingen af lægevagter, så praksislægen og den yngre læge i fællesskab kan aftale antal og honorering af lægevagter.

Med den nye overenskomst er det slut også med delt tjeneste i dagtid.

»Tiden er løbet fra ,tvungen siesta`. Mange uddannelseslæger bor langt fra arbejdsstedet, så vi syntes, at det var et rimeligt krav«, siger Klaus Friis Andersen.

Tillidsrepræsentanter i gode rammer

Noget af det, der for alvor får smilet frem på Nikolai Hoffmann-Petersens læber, er den nye aftale om tillidsrepræsentanter i almen praksis.

»Retten til og muligheden for at vælge TR i almen praksis har været der tidligere som forsøg. Nu er der kommet ordnede forhold«, siger han.

Som led i den nye aftale kan yngre læger vælge tre tillidsrepræsentanter i hver region - to i Region Nordjylland.

»Det har den store fordel, at de nye tillidsrepræsentanter dels kan dele opgaven mellem sig og dels har nogen at sparre med«, siger Nikolai Hoffmann-Petersen.

Rent praktisk skal tillidsrepræsentantarbejdet foregå uden for arbejdstiden og honoreres med op til otte timer om måneden. Udgifterne bliver - igen - betalt af Amanuensisfonden, senere regionerne.

»Og« - siger Nikolai Hoffmann-Petersen - »vi har et særligt TR-kursus på tegnebrættet, så de nye tillidsrepræsentanter kan blive klædt ordentligt på til opgaven«.

Resultatet skal nu godkendes i de to bestyrelser. Yngre Læger har aftalen på dagsordenen den 18. juni og PLO den 17. juni.

Læs mere om den nye overenskomst for amanuenser og vikarer og aftalen for amanuenser med henblik på kompagniskab på www.laeger.dk.