Skip to main content

En kometkarriere med begynderbump

Michael Dall – en af Danmarks yngste hospitalsdirektører – kom i stormvejr med nogle udtalelser i forbindelse med Svendborg-sagen.

FOTO: Hung Tien Vu.
FOTO: Hung Tien Vu. (Foto: Foto: Hung Tien Vu)

Anne Steenberger, as@dadl.dk

8. dec. 2017
4 min.

Er der noget, Michael Dall vil huske, når han en dag som pensionist ser tilbage på sin ret vertikale karriere, er der nok et par bemærkninger imellem, som faldt i forbindelse med Svendborg-sagen.

Den første var til Fyens Amtsavis, hvor han i et interview sagde: »Så skal jeg anerkende, at det, at der er travlt, gør, at lægerne begår fejl, og at det derfor er ledelsens ansvar. Den præmis anerkender jeg ikke. Lægerne har en forpligtigelse til at sige fra over for en opgave på grund af travlhed eller manglende kompetence«.

Senere, da debatten var sprunget fra de sociale til de øvrige medier, og overlæge Kristian Rørbæk efter et kritisk indlæg i bl.a. Ugeskrift for Læger blev indkaldt til møde med sin ledende overlæge, faldt den anden bemærkning. Denne gang i en mail til denne ledende overlæge. ”… og så kunne han jo overveje at give os arbejdsro”, skrev direktøren.

De udtalelser faldt ikke i god jord blandt personalet. Fællestillidsrepræsentant (FTR) på Svendborg Sygehus, David Finsen, siger:

”Han har været uheldig med sine første udmeldinger, og det har vi [FTR’er, red.] sagt til ham. Med udtalelserne negligerede han, at der var yngre læger, der havde gjort opmærksom på, at de var bekymrede [for patientsikkerheden, red.]. Jeg mener, man er nødt til at anerkende den præmis, at travlhed kan være baggrund for, at læger begår fejl”.

Fakta

Fakta

Bemærkningen i den omtalte mail blev tolket som en opfordring til at give Kristian Rørbæk mundkurv på. Det kan være kommet bag på Michael Dall, at den også kom ud i offentligheden.

David Finsen siger:

”Jeg tror egentlig, denne sag er kommet lidt bag på Michael Dall. Og på direktionen i det hele taget og FTR-gruppen. Vi havde ikke forudset, at den ville eksplodere, som den gjorde, da direktionen kom til at puste til ilden og virkelig fik nogle ildsjæle frem – se blot de åbne breve, kampagnerne mv.”.

Han fortsætter:

”Michael Dall har gjort kometkarriere, og det mener jeg er velfortjent, men at blive smidt ud i det stormvejr så tidligt må være svært. Det tester ens erfaring. Jeg tror, at situationen kan vendes, og jeg tror på, at Michael Dall bliver en god direktør”, siger David Finsen, der fra sin post som FTR kender Michael Dall som ”lyttende og forstående”.

Stormvejr i Yngre Læger

Michael Dall har redet andre storme af tidligere i sit liv. Og her har han vist både kampgejst og stædighed, forlyder det. Således stillede han op til formandsposten for Lægeforeningen i 2010, hvor Mads Koch Hansen blev valgt.

Ikke alene blev Michael Dall ikke valgt. Han fik heller ikke en samlet indstilling af sin egen Yngre Læge (YL)-bestyrelse, hvor han tilmed var YL's repræsentant i Lægeforeningens bestyrelse. YL stillede med to kandidater – den anden var Nikolai Hoffmann-Petersen, som blandt andre daværende formand Lisbeth Lintz støttede.

”Michael Dall tog nederlaget fint. Han var ærgerlig over, at YL's bestyrelse ikke kunne samle sig om ham. Han kunne have valgt at tage sit gode tøj og gå. Men det er ikke ham. Han fortsatte sit politiske arbejde i bestyrelsen, og det, synes jeg, var imponerende. Min vurdering er, at det er et tegn på, at han er drevet af et stort engagement”, siger Mads Skipper, der også var i YL's bestyrelse dengang.

Dør åbnet

På Odense Universitetshospital tror direktion og tillidsmandssystem nu på, at der vil ske forbedringer.

”Der er i hvert fald åbnet en dør til det”, siger David Finsen og peger på, at der lige har været dialogmøde mellem direktionen og FTR’er. Der er desuden sat projekter i gang om arbejdsmiljø og yngre lægers arbejdsvilkår, og der er nedsat en journalføringsgruppe.

Og Michael Dalls ”uheldige” udtalelser? David Finsen har ikke set nogen skriftlige beklagelser.

”Men jeg tror, han angrer. Og jeg er sikker på, at med de dialoger, vi har haft indtil videre, og med det kendskab, jeg har til Michael, at vi vil få noget konstruktivt ud af det. Ellers må vi starte kampen igen”.

Læs også: Hvordan har ytringsfriheden det på OUH?