Skip to main content

Endelig dagsorden

Det 137. ordinære Læge- og repræsentantskabsmøde den 9.-10. april 2019 på Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg (mødet begynder kl. 10.00)
18. mar. 2019
2 min.

1. Formanden åbner Læge- og repræsentantskabsmødet for repræsentanter

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af forretningsorden for Læge- og repræsentantskabsmødet

4. Formandens beretning. Drøftelse af formandens og bestyrelsens beretning

Mødet genoptages kl. 15.00 med indbudte gæster

5. Formanden byder gæster velkommen til Lægemødet og holder politisk tale

6. Sundhedsministerens tale med efterfølgende debat

7. Uddeling af Lægeforeningens ærespris

8. Lægeforeningens regionale repræsentation

9. Tema: Sundhedsvæsenets udfordringer – hvad er løsningerne?

a. Løsning 1: Bedre forebyggelse

b. Løsning 2: Bedre Ledelse i sundhedsvæsenet

10. Godkendelse af Lægeforeningens regnskab for 2018

11. Godkendelse af budget og kontingent for 2020

12. Valg til bestyrelsen (for 3 år):

a)1 medlem valgt efter indstilling af Yngre Læger: Christina Frøslev-Friis har været konstitueret siden 28. november 2018

13. Valg til Voldgiftsretten (for 3 år):

a) 1 medlem valgt efter indstilling af PLO: Bodil Johnsen afgår efter tur og kan genvælges

b) 1 medlem valgt efter indstilling af PLO: Eddie Nielsen afgår efter tur og kan genvælges

c) 1 suppleant valgt efter indstilling af PLO: Bruno Melgaard Jensen afgår efter tur og kan genvælges

d) 1 suppleant valgt efter indstilling af PLO: Camilla Høegh-Guldberg Spange afgår efter tur og kan genvælges

14. Valg til Lægeetisk Nævn (for 3 år):

a) 1 medlem valgt efter indstilling af PLO: Birgitte Rahbek afgår efter tur og kan genvælges

b) 1 suppleant valgt efter indstilling af PLO: Sture Albertsen Winsløw afgår efter tur og kan genvælges

15. Bekræftelse af tid og sted for afholdelse af næste ordinære Læge- og repræsentantskabsmøde i 2020. Valg af tid og sted for Læge- og repræsentantskabsmøde i 2021

16. Eventuelt

Programmet og dagsordenen for Lægemødet opdateres på www.lægemøde.dk