Skip to main content

Endelig dagsorden

Det 139. ordinære Læge- og repræsentantskabsmøde den 11.-12. juni 2021 på Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 København(mødet begynder kl. 10.00)
17. maj 2021
3 min.

1. Formanden åbner Læge- og repræsentantskabsmødet for repræsentanter

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af forretningsorden for Læge- og repræsentantskabsmødet

4. Formandens beretning. Drøftelse af formandens og bestyrelsens beretning

5. At formidle viden og fakta om corona - mød læger fra ”Spørg-en-læge-om-corona”

6. Politisk temadrøftelse 1. Læger i førersædet for kvalitetsarbejde

7. Formanden byder gæster velkommen til Lægemødet og holder politisk tale

8. Politisk debat. Sundhedsvæsenets styrker og svagheder i lyset af Covid-19

9. Uddeling af Lægeforeningens ærespris

10. Workshops med spotlight på aktuelle problemstillinger

11. Politisk temadrøftelse 2. Sådan løfter vi psykiatrien i Danmark

12. Politisk temadrøftelse 3. Hvad kan vi gøre for at minimere social ulighed i sundhed?

13. Vedtægtsændringer

13.1. Lægeforeningens bestyrelses forslag til ændring i Lægeforeningens vedtægters pkt. 16 Bestyrelsen, pkt. 19 Repræsentation i udvalg mv. og pkt. 31 Overgangsbestemmelse

13.2. Lægeforeningens bestyrelses ændringsforslag til:

1. Standardvedtægt for Lægeforeningens regionale repræsentationer pkt. 4 Formanden, pkt. 8 Eksterne Udvalg og pkt. 11 Overgangsbestemmelse

2. Lægeforeningens vedtægter pkt. 27 Regnskab og Revision

3. Forretningsorden for Lægeforeningens Voldgiftsret pkt. 2 Valg og sammensætning og pkt. 6 Overgangsbestemmelse

4. Vedtægter for Færøernes Lægeforenings § 5

5. Vedtægter for Grønlands Lægeforenings § 7 Udvalg og § 9 Grønlands Lægeforenings bestyrelse.

13.3 Grønlands Lægeforenings forslag til ændringer i vedtægter for Grønlands Lægeforenings § 9 Grønlands Lægeforenings bestyrelse.

14. Godkendelse af Lægeforeningens regnskab for 2020

15. Godkendelse af budget og kontingent for 2022

16. Valg til bestyrelsen:

a)1 medlem valgt efter indstilling af PLO: Tue Flindt Müller afgår efter tur og kan ikke genvælges.

b) 1 medlem valgt efter indstilling af PLO: Anna Mette Nathan afgår efter tur og kan genvælges

c) 1 medlem valgt efter indstilling af Yngre Læger: Jesper Brink Svendsen afgår efter tur og kan genvælges.

d) 1 medlem valgt efter indstilling af Yngre Læger Søren Niemi Helsø: har været konstitueret siden 25. november 2020.

e) 1 medlem valgt efter indstilling af FAS: Ann-Louise Reventlow-Mourier har været konstitueret siden 3. oktober 2020.

17. Valg til Voldgiftsretten:

1 medlem valgt efter indstilling af FAS: Peter Koefoed Tingsgaard afgår efter tur og kan genvælges.

1 suppleant valgt efter indstilling af FAS: Mikkel Holmelund udtræder på grund af pensionering.

1 suppleant valgt efter indstilling af Yngre Læger: Kasper Sandager Mikkelsen afgår efter tur og kan genvælges

1 suppleant valgt efter indstilling af Yngre Læger: Mette Tiedemann Skipper efter tur og kan genvælges

18. Valg til Lægeetisk Nævn:

1 medlem valgt efter indstilling af FAS: Carsten Hædersdal afgår efter tur og kan ikke genvælges

1 medlem valgt efter indstilling af Foreningen af Pensionerede Læger: Mogens Stubkjær Hüttel afgår efter tur og kan ikke genvælges

1 medlem valgt efter indstilling af Foreningen af Pensionerede Læger (fri plads) Ole Hartling afgår efter tur og kan genvælges

1 suppleant valgt efter indstilling af FAS: Ane Marie Ahm Petersen afgår efter tur og kan genvælges

1 suppleant valgt efter indstilling af Foreningen af Pensionerede Læger: Gert Bruun Petersen afgår efter tur og kan ikke genvælges

1 suppleant valgt efter indstilling af Yngre Læger (fri plads): Signe Kjeldgaard Jensen afgår efter tur og kan genvælges

19. Orientering om tidspunkt for næste Lægemøde.

20. Eventuelt

Programmet og dagsordenen for Lægemødet opdateres på www.lægemøde.dk.