Skip to main content

Er der nogen, der skal afskediges?

24 TIMER. Niels-Dieter Röck er ledende overlæge på Odense Universitetshospital. Der er 400 ansatte, heraf af er de knap 100 læger. Han er for længst holdt op med at operere, det er der slet ikke tid til

Anne Steenberger, as@dadl.dk

27. okt. 2014
4 min.

Et døgn med: Niels Dieter Röck

Ledende overlæge, Ortopædkirurgisk afd. O - OUH

Op kl. ca. 6.40 vågner efterhånden oftest før vækkeuret, er måske ved at blive A menneske.

Farvel til Nete der kører tidligere. Når hun gør det, er der skåret frugt til Yletten. Når det er omvendt gør jeg det. Avislæsning. Jeg er noget chokeret over forsiden af Fyens Stiftstidende der hænger en praktiserende kollega ud med navn og kritisk afgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Har selv været i samme medie men dog i mindre format og med både skidt og godt.

Kl 7.15 afsted til sygehuset i bil, det tager ca. 17 minutter og der er kun en lyskurv og en kort kø. P plads er stadig til at få relativt tæt på, det bliver værre jo længere vi når hen på vinteren, for så igen at lette til foråret. De sidste 600 m til fods giver bevægelse og frisk luft.

kl. 7.45 ankomst til kontoret. Lisbeth min sekretær gennem mange år har som sædvanligt tændt computeren, jeg logger på og går til operationsgangen. Det er normalt den matrikelansvarlige overlæge der er med til at justere programmet, men han har ferie og så er det min tjans. I dag passer akutkapaciteten og der er fyldt godt op på alle ni operationslejer. Jeg har selv kun opereret meget lidt i de 18 år jeg har været ledende overlæge og er holdt helt op med det.

kl 8.05 morgenkonference. Der er videokontakt til den del af afdelingen der ligger i Svendborg. Herefter det daglige 3 minutters faglige indlæg, så kort rapport om de patienter der er kommet og korte meddelelser om dagens arbejde.

kl. 8.20 ugens driftsmøde med deltagelse af sektorlederne og afdelingssygeplejersker og relevante sekretærer på tværs af de to matrikler, hvor vi sikrer en god arbejdstilrettelæggelsen og at vi udnytter vores kapacitet.

kl. 9.00 Statussamtale med en langtidssygemeldt medarbejder som vi meget gerne skal have igang igen. Kortvarig drøftelse med oversygeplejersken om hvordan vi skal tackle udmeldingen om en spareforventning på 8-10 mio. kr. som vi skal drøfte senere på lokalsamarbejdsmøde (LMU) og ledergruppemøde

kl. 10.00 Dialogmøde med en af sektorlederne.

kl. 11-14 LMU om den halvårlige arbejdsmiljøgennemgang af alle enheder i afdelingen og den økonomiske udfordring. Det første punkt går godt. Det næste punkt er vanskeligere. Der er mange spørgsmål om hvordan det kan passe at vi skal spare, når vi samtidig knokler. Er der nogen der skal afskediges? Har ledelsen nogen planer? Der skal forklares meget om de forventninger der er til løbende effektivisering. Under mødet får vi en sandwich.

kl 14-16 Ledergruppemøde. Hovedpunktet er økonomien og hvordan vi håndterer effektiviseringskravet og overgangen til igen at blive rammestyret. Også her mange spørgsmål og behov for forklaringer - samt drøftelse af muligheder.

Herefter planlægger oversygeplejersken og jeg et besøg fra KORA i næste uge. Afslutningsvis aftaler vi, at vi bliver nødt til at mødes på lørdag for at drøfte handleplan vedrørende økonomien, så kan en have skitse klar mandag morgen.

Det har været en usædvanlig mødetung dag, jeg svarer mails, men når ikke dem alle. Jeg laver en lille præsentation vedrørende vores håndtering af patienter med hoftenære brud til anvendelse ved DOS kongressen onsdag.

Kl. 17.45 går turen hjem, på vej til bilen kan jeg se at Nete må være kørt hjem, hun har tilkaldevagt på øreafdelingens operationsgang, og så er det mig der sørger for mad. Jeg ringer hjem og vi enes om noget let, en suppe fra fryseren, som så piftes lidt op.

Kl. 20 Hammerslag i TV - og så fra Fyn, det må vi se. Det er vist meget godt at vi ikke skal sælge lige nu.

Herefter planlægning af de næste dage, med deltagelse i DOS kongressen i København onsdag og fredag. Det er godt det kun tager ca. 1,5 time i tog.

Ca. 23.30 tid til at gå i seng - og efter en kort gang læsning godnat.