Skip to main content

»Er der stadig håb om helbredelse og tilbagevenden til arbejde?«

Martin Lindhardt Nielsen er speciallæge i arbejdsmedicin, og som lægefaglig leder i Lægekonsulenten.dk/AS3 Work&Care hjælper han blandt andet jobcentre med at vurdere helbred, funktionsnedsættelser og skånebehov.

Foto: Claus Bech
Foto: Claus Bech

Jens Nielsen, jen@dadl.dk

8. mar. 2023
5 min.

07.15 Vækkeuret ringer – når der kun er ti meter til hjemmekontoret, skal jeg ikke forfærdelig tidligt op. I dag skal jeg dog fra hjemmekontoret i Allerød til Furesø Kommunes jobcenter i Farum, hvor jeg er lægekonsulent hver anden mandag formiddag. Så bad og morgenmad og af sted.

08.30 Ankommer til jobcenteret. Der er mange kræftsager for tiden. Kræftpatienter og andre med livstruende sygdomme kan aftale standby med jobcenteret, så de ikke skal møde frem eller svare på spørgsmål i telefon eller mail. Så må sagsbehandleren holde sig opdateret om forløbet via lægerne. Hvis egen læge ikke ser patienten, kan man indhente journal fra hospitalet – men onkologiske journaler er ikke let læsning for sagsbehandler, så jeg »oversætter« med fokus på det væsentlige. Bliver prognosen bedre eller værre, er der stadig håb om helbredelse og tilbagevenden til arbejde? Når onkologen skriver »kræftfri, velbefindende, arbejder nu 20 timer«, er der nok ikke længere behov for standby, og sagsbehandler kan kontakte patienten og tilbyde hjælp til passende skånehensyn under optrapning på arbejdspladsen. Men jeg minder også lige om, at nogle onkologer indimellem skriver »velbefindende«, blot der ikke er alvorlige bivirkninger af behandlingen, mens sygdommen og den psykiske reaktion ikke altid er dækket – så der kan stadig være generende symptomer, nedsat arbejdsevne og skånebehov.

10.00 For at få sygedagpenge ud over et halvt år skal der være behandling i gang, som forventes at gøre patienten rask inden for en rimelig tid (eller andre grunde til forlængelse skal være opfyldt). En sagsbehandler spørger, om neurooptometri er behandling for hjernerystelse. Det er nævnt som »god praksis« i de nye nationale kliniske retningslinjer, men uden evidens for effekt. Det er en svær afvejning, om kommunen skal betale for noget, der ikke har dokumenteret effekt, selvom patienten kender en, der har oplevet god effekt.

11.20 En patient er sygemeldt med diffuse smerter, som lægen ikke har fundet en forklaring på. Opstået i forbindelse med social belastning og forværret trods aflastning fra arbejde ved sygemelding. Ingen har nævnt psykisk velbefindende eller det modsatte. Det anbefaler jeg at afdække.

Foto: Claus Bech
Foto: Claus Bech

12.10 Sagerne fylder virkelig tiden ud i dag. Jeg får hurtig frokost i jobcenterets kantine – frikadeller og stuvet hvidkål – det har jeg vist ikke fået for nylig.

12.30 Tilbage til hjemmekontoret.

13.00 Sparring over Teams med psykologer i AS3 Work&Care, som arbejder med sundhedsforsikringskunder, der typisk er sygemeldt med stress, angst, depression eller lignende. En psykolog har haft første samtale med en, der fortæller om arbejdsrelateret stress, men også scorer højt på depressionsskemaet MDI. Hun føler sig også fysisk syg og har ikke været til læge. Anbefales tjek hos egen læge for lavt stofskifte, blodmangel og andre somatiske forklaringer, og vi drøfter, hvornår det er relevant at inddrage fysioterapeut og/eller jobcoach.

13.40 Fortsat sparring: En anden stresssygemeldt klager over hjertebanken og åndenød, når han skal op ad trappen til møder i jobcenteret. Men ikke i fitnesscenteret eller på løbeture. Vi starter med scoring af stress- og angstsymptomer og en snak om, at stress og angst kan give symptomerne, men hvis han er bekymret for hjerte- eller lungesygdom, må han selvfølgelig søge læge. Han har også selv ønsket at komme på mindfulnessholdet hos fysioterapeuten.

14.00 Solen skinner, og jeg når en gåtur i skoven lige ved siden af og en kop te, inden jeg arbejder videre.

14.45 Kvalitetssikring af et par skriftlige lægeskøn fra vores freelancelæger. Der er sjældent meget at ændre på, men i kraft af min arbejdsmedicinske erfaring kan jeg nogle gange tilføje mere konkrete råd om skånehensyn eller hjælpemidler i det konkrete job. Kunderne værdsætter, at både faglighed og sprog er grundigt udført, så både sagsbehandler og patient forstår, hvad vi skriver, og kan bruge det i dialogen om den videre plan.

15.00 Arbejde med et omfattende lægeskøn, hvor forsikringsselskabet har grund til at mistænke, at kunden har fået det væsentlig bedre, end da hun fik tilkendt en stor erstatning for seks år siden, og måske ikke længere er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne i samme omfang. Det er med at holde tungen lige i munden og beskrive, hvad der fagligt er belæg for at sige eller ikke sige. Der kan sjældent gives et facit ud fra sagsakterne, men noget kan vurderes klart, og noget kan der gives konkrete anbefalinger af at undersøge nærmere. Der er flere hundrede sider sagsakter, så det må jeg arbejde videre med i morgen, hvor det meste af dagen er skrivetid.

15.30 Opfølgning på driften. Det går lidt op og ned. Januar var lidt bedre end forventet, men februar er indtil videre til den stille side. Der er et par spørgsmål om fakturering, som skal afklares.

16.00 Hjernepause med en ostemad og lidt oprydning og vasketøj m.m.

16.50 Opdatering af min præsentation til undervisning i diagnostik for psykologer om en uges tid.

17.15 Indbakken er fuld – svar på mails, mødeaftaler, ferieplaner m.m. Planlægge tid til svar, der kræver mere tid.

18.15 Min kone kommer hjem. Der er varslet store chancer for nordlys i aften. Vejret er klarere ved nordkysten, hvor der også er mindre lysforurening, så vi tager godt med tøj på og kører til Gilleleje og spiser en pizza og tager liggeunderlag og tæpper med på stranden, hvor der er masser af mennesker med kameraer. Det lykkes at se lidt grønt og en anelse rødt – tydeligt nok til at være sikker på, at det er nordlys, men ikke nær så flot som på fotos taget med lang eksponeringstid, hvor farverne er helt vilde.

22.45 Vi kommer trætte og lidt kolde hjem. Jeg ville have kigget på en artikel, som jeg arbejder på med gode forskerkolleger fra tidligere job, men det må blive en anden aften. Godnat.