Skip to main content

Er det leder, jeg skal være - og hvad indebærer det?

Journalist Klaus Larsen, kll@dadl.dk

15. sep. 2008
3 min.

Eva Zeuthen Bentsen, Handelshøjskolen i København (CBS), kalder de »førleder« kurser for afdelingslæger, som hun har været med til at udvikle, for noget »ret nyt og epokegørende i forhold til de yngre læger«.

Det nye er ifølge Eva Zeuthen Bentsen, at man forsøger at gribe fat i de yngre læger på et tidspunkt, hvor de ikke nødvendigvis er helt afklarede med hensyn til, om de nødvendigvis skal satse på ledelsesvejen frem for klinikken. Nyt er det også, at initiativet er landsdækkende, og at man også sætter fokus på »personlig udvikling«.

Skal alle afdelingslæger nu gennem et førlederkursus i forlængelse af speciallægeuddannelsen? Eller burde de?

»De bør, hvis de har en interesse for ledelse eller bruger megen tid på at overveje, om ledelse mon er noget for dem, eller om de skal satse på en anden type faglig karriere. Kurset er ikke bare for dem, der overvejer en lederkarriere; også de, som er i tvivl, kan bruge førlederkurset til at blive afklaret mht. til, om det i det hele taget er interessant at blive overlæge og leder«.

På hvilken måde adskiller dette kursus sig fra andre ledelsesorienterede kurser som LAS og OLAU-kurser?

»Dels ved at være personorienteret og fokusere på de personlige overvejelser, man gør sig, før man eventuelt vælger en ledelsesrolle. Og så adskiller det sig ved, at vi prøver at arbejde med den samme case hele vejen igennem forløbet - man arbejder med en praksisproblemstilling og kobler den til forskellige perspektiver«.

Det lægefaglige og den løbende faglige opdatering fylder så meget, at man som læge må prioritere benhårdt. Har man kapacitet til at udvikle sig såvel klinisk som ledelsesmæssigt? Eller må man vælge?

»Det er svært at sige generelt. Hvis man er meget, meget dygtig, har man kapacitet til begge dele. Men langt de fleste må overveje, om de vil det ene eller det andet. På den måde kan førlederkurset være en god investering i at finde ud af, hvad man brænder mest for«.

Det er jo også vigtigt for en leders legitimitet at være en dygtig kliniker? Må en læge på lederniveau helt slippe forbindelsen med klinikken?

»Det må han ikke. Man skal nå til en afklaring af, hvorvidt man vil tage ledelsen på sig og arbejde med begge dele sideløbende. Og på et tidspunkt erkende, at klinikmæssigt og fagligt når jeg hertil, og nu arbejder jeg videre med ledelse. Men man skal have et højt fagligt niveau - ellers når man ikke den legitimitet, som er afgørende«.

Eva Zeuthen Bentsen, ph.d., institutleder ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Handelshøjskolen (CBS). Har primært forsket i ledelse i offentlige organisationer, sygehusledelse, professioner, kultur og institutionel teori. Er bl.a. medlem af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.