Content area

|

Er Yngre Læger klar til kønsneutrale titler?

Ved repræsentantskabsmødet 10. juni blev det diskuteret, om titler i Yngre Læger fremover skal være kønsneutrale.
Om Helga Schultz skal til at kalde sig forperson fremfor formand blev drøftet på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde. Foto: Claus Boesen.
Forfatter(e)
Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

Leder, præsident, formand, forkvinde eller forperson for Yngre Læger?

Ved repræsentantskabsmødet i Yngre Læger torsdag diskuterede medlemmerne, om Yngre Læger som organisation er klar til kønsneutrale titler.

Spørgsmålet om, hvorvidt Yngre Læger er klar til kønsneutrale titler, blev rejst af bestyrelsen med Christina Neergaard Pedersen og Cæcilie Trier Sønderskov, formænd (eller forpersoner) for arbejdsmiljøudvalget og uddannelsesudvalget i Yngre Læger.

»Er vi som organisation tidssvarende? Hvis vi skal passe ind i den tid, vi lever i, skal vi drøfte en mulighed for opdatering og tidssvarende sprogbrug i forhold til titler. Skal vi opdatere sprogbrug i forhold til den tid, vi lever i?«, lød det fra Christina Neergaard Pedersen.

»Yngre Læger er en forening, der arbejder for lighed og lige forhold, og derfor er det på sin plads at kigge indad. Vi har nu en formand og næstformand på alle niveauer, og sådan står det i vedtægterne. Der gives ikke mulighed for at kalde sig noget ukønnet«, sagde hun.

  • Det er ikke noget pjat, sproget er med til at forme alting, og selvfølgelig skal Yngre Læger diskutere det som den store organisation, vi er.

Læge fra repræsentantskabet

Siden 1977 har man kunnet bruge forperson, men ikke i Yngre Lægers vedtægter.

Cæcilie Trier Sønderskov og Christina Neergaard Pedersen pegede på, at kønspecifikke stillingsbetegnelser er blevet erstattet af noget tidssvarende i andre dele af samfundet.

»Vi har allerede vænnet os til, at det hedder folketingsmedlem, ikke folketingsmand. Man siger heller ikke kassedame, men kassemedarbejder«, siger de.

I udlandet hedder det i flere Yngre Læge-foreninger præsident, og i Yngre Læger i Sverige hedder det president og leder.

Andre foreninger i Danmark har drøftet de neutrale titler for længst, f.eks. magistrene og sygeplejerskerne, og ukønnede titler bruges hos flere organisationer, især yngre organisationer som Dansk Ungdoms Fællesråd.

Vigtig debat

Fra repræsentantskabet var der enighed om, at emnet var vigtigt, og efter en diskussion i mindre grupper var meldingen, at debatten var livlig og relevant.

Flere diskuterede, om der skal være valgfrihed, sådan at lederen selv vælge at hedde f.eks. forkvinde eller forperson.

Men hvis der skal være valgfrihed, er det vigtigt, at ingen føler sig kørt over af en sproglig bølge, lød det fra en fra repræsentantskabet.

Og hvis der er valgfrihed, er der risiko for, at der skal være en diskussion, hver gang nogen blev valgt.

Nogle pegede på, at forperson bliver brugt i politiske bølger, og vil Yngre Læger identificere sig med dem, eller skal de være mere neutrale?

»Vi skal finde et ord, som indrammer det, det nuværende ord betyder. Chef og leder lyder ikke som noget fra en demokratisk valgt forening. Den historiske brug af sproget kommer af en kontekst, og det er i orden, at de har en historisk betydning«, sagde en læge.

Spild af tid

Der var ved debatten forskellige holdninger til, hvor vigtigt kønsneutrale titler overhovedet var at diskutere.

»Lad os bruge tiden på noget andet og få det her på plads hurtigst muligt«, sagde en læge.

»Lad os tage en beslutning, så vi i fremtiden kan diskutere noget andet vigtigt«, sagde en anden.

»Vi bruger for meget tid på det«, sagde en tredje.

Det var flere enige i.

»Vi vil hellere bruge tid på uddannelse og arbejdsmiljø. Det her er spild af tid, vi er ligeglade. Det her er meget vigtigt for meget få personer. Vi står på bagkant af global pandemi, og vi skal diskutere mange andre vigtige ting«.

En fra repræsentantskabet præsenterede sig som vicepræsident i en af regionerne, hvilket fik salen til at runge af dyb latter.

Han fastslog, at ingen skal påduttes noget, og argumenterede for valgfrihed, for skal en mand kalde sig forperson?

Ikke alle mente, at det var spild af tid.

»Det er ikke noget pjat, sproget er med til at forme alting, og selvfølgelig skal Yngre Læger diskutere det som den store organisation, vi er«, sagde en læge og mødte applaus fra salen.

Det skal gøres operationelt, supplerede en anden.

»Vores køn betyder mindre for vores succes sammenlignet med andre akademiske kvinder. Så for mange kvindelige læger er det her ikke lige så vigtigt, så vi er også med til at bane vejen for andre akademiske kvinder«.

At kalde formanden for forperson er samtidig et opgør med kønsstereotype opfattelser af, at lægen er en mand, sygeplejersken er en kvinde – det passer nemlig ikke, lød det.

»Vi er alle kvinder«, fastslog en mandlig læge.

Samtidig slog han fast:

»Man kan ikke have en leder for yngre læger, for så skal man konstitueres som overlæge, og det går ikke«.

Eftersom der var opbakning til at ændre i titlerne, ville Yngre Lægers bestyrelse efterfølgende gå videre med et konkret forslag bl.a. til, om titlen skal være forperson, -kvinde, præsident, leder eller noget helt femte.

Right side

af Maria Therese Rasmussen | 22/06
2 kommentarer
af Mads Bisgaard Bengtsen | 21/06
2 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 20/06
1 Kommentar
af Frederik Vilhelm Koch Federspiel | 20/06
9 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 19/06
2 kommentarer
af Allan Birger Horn | 18/06
2 kommentarer
af Søren Visby | 14/06
2 kommentarer
af Rasmus Philip Nielsen | 13/06
2 kommentarer