Skip to main content

Et åbent vindue til bedre patientrettigheder

Jens Winther Jensen

20. jun. 2008
3 min.

Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om økonomien for 2009 åbner et velkomment vindue til et sæt nye og bedre patientrettigheder. Aftalen suspenderer den firkantede ventetidsgaranti på en måned, så lægefaglige skøn kan afgøre, hvem der er mest behandlingskrævende. Vi ønsker ikke den firkantede garanti tilbage. Den er ulogisk, fordi den ligestiller banale og alvorlige lidelser. Men det er vigtigt, at patienterne ikke oplever, at der sker en forringelse af deres rettigheder, og det er vigtigt, at vi ikke genskaber fordums ventelister. Derfor mener vi, at den skal afløses af et sæt nye rettigheder, hvor alle patienter bl.a. har ret til en behandlingsplan og ret til et sammenhængende behandlingsforløb.

Der står ganske vist i aftalen mellem regering og regioner, at den firkantede ventetidsgaranti per automatik træder i kraft igen den 1. juli 2009. Men det er aldrig kommet nogen til skade at blive klogere, og de kommende måneder giver mulighed for at gennemtænke nye rettigheder, der ikke er bureaukratiske og ikke virker som nyt brændstof til sundhedsforsikringerne, men bevarer Danmarks europæiske førerrolle med patientrettigheder. Det medvirker vi gerne til. Der er erfaringer fra f.eks. Storbritannien og Norge med andre systemer, hvor der både er garantier og lægelige skøn. Vi har peget på Norge som en model, og vi har peget på, at det skal ske i et system med lige adgang for patienterne og lige vilkår for private og offentlige udbydere.

I denne forbindelse åbner aftalen et andet vindue til et mere sammenhængende sundhedsvæsen med samarbejde mellem den offentlige og private sektor. Der skal i den kommende tid laves en ny type aftaler med de private udbydere om større serier af behandlinger. Det skal ske på almindelige konkurrencemæssige vilkår. Det vil for det første være et incitament for de private til at samle sig eller bygge ud til større enheder, der så kan påtage sig nogle af de forpligtelser som f.eks. uddannelse, der tynger det offentlige. For det andet lægger det op til en ændret aftalemodel, hvor det offentlige og private på sigt byder ind på et større antal behandlinger på konkurrencemæssige vilkår, og ikke som nu, hvor de private har en automatisk og lukrativ fødelinje fra ventetidsgarantien.

Desværre udskyder aftalen for anden gang ikrafttræden af Den Danske Kvalitetsmodel, og der er alvorlig plads til forbedring i aftalens del om kvalitetsudvikling. Aftalens afsnit om effektiv styring på sygehusområdet, hvor der bebudes et serviceeftersyn af DRG-systemet, nævner intet om incitamenter til kvalitet. De drejer sig fortsat helt entydigt om produktion. Der er intet om incitamenter for god kvalitet eller sammenhæng i behandlingen, der er intet om en privat DRG og intet om sammenhæng til Den Danske Kvalitetsmodel.

Det er legitimt, at alle kræfter i de kommende måneder sættes ind på at øge produktionen, så vi indhenter det efterslæb, som konflikten har skabt. Men der er brug for at gå helt anderledes til værks med at forbedre kvaliteten af behandlingerne i det danske sundhedsvæsen. Det skal vi bruge de kommende måneder til at fortælle politikerne. God sommer.