Skip to main content

ET DØGN MED geriateren: »En 90-årig kvinde skal udskrives til eget hjem«

Rasa Bliucukiene er overlæge på Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Det er business as usual – og så alligevel ikke.
Privatfoto.
Privatfoto.

Klaus Larsen kll@dadl.dk

24. apr. 2020
4 min.

6.30 Vi står op. Den yngste skal i skole, men de to ældste skal fortsat blive hjemme. Min mand, som er urolog, cykler af sted en halv time før mig, og jeg sender den yngste af sted.

8.00 Morgenkonferencen foregår ude på lægegangen, hvor der er mulighed for at holde afstand. Ledelsen orienterer om, at sundhedsvæsenet er ved at genåbne, men der er ingen klare retningslinjer endnu. Der er ingen tværfaglig konference, da vi ikke har lokaler, der er store nok.

8.15 Jeg går til bygningen med sengeafsnit. De 38 senge er fuldt belagt. Vi forbereder stuegang med sygeplejersker og terapeuter – men vi går ikke ind samlet på samme tid. Jeg tilhører det ene af tre team, og mit team består af 15 patienter. Jeg har tre yngre kolleger med, som jeg superviserer på stuegangen. Vi har ikke værnemidler, men vasker hænder grundigt før og efter patientkontakt.

9.45 Stuegangen begynder. Der skal lægges behandlingsplaner, og når vi planlægger udskrivelser, gør vi det dagen i forvejen, så patienten er klar allerede om formiddagen næste dag.

10.15 En 90-årig kvinde skal udskrives til eget hjem. Hun har været indlagt med almen svækkelse og lungebetændelse, men har det godt nu og glæder sig til at komme hjem. Hun savner børn og familie, men desværre er der ikke mulighed for at se dem i øjeblikket. Vi ringer og taler med hjemmeplejen. Nu, hvor de pårørende ikke må se deres gamle, har hjemmeplejen en ekstra vigtig rolle, og tidspunktet, hvor patienten kommer hjem, skal koordineres nøje.

11.25 Vi har en patient, som blev indlagt, fordi han råbte om natten, og naboerne blev bekymrede. Han har blærebetændelse. Han bor alene og har været hård mod sig selv. Nu beder han om, at vi kontakter nogen, der kan fodre hans fugl. Det er et lille ekstra problem, som vi må tale med nogen fra dyreværnet om.

12.30 Der er tre planlagte lægesamtaler. På grund af COVID-19 holder vi dem som videokonferencer. Den ene er om en ældre mand, som er indlagt med ondt i ryggen. Han har en kendt prostatacancer, men en skanning har vist, at der er knoglemetastaser med påvirkning af rygmarven, så han ikke kan gå. Sønnen er med på konferencen, og vi orienterer om, at vi indlægger manden på Onkologisk Afdeling til stråleterapi og prednisolonbehandling, der kan gøre patienten konfus.

14.00 Jeg går tilbage til lægegangen, hvor der venter tre videokonsultationer med aflastningssteder. Før COVID-19 besøgte vi dem tre gange om ugen for at følge op på udskrivninger og tale om patientens situation, men nu holder vi videokonsultation med patienten og personalet, og pårørende kan også logge sig ind. Den ene konsultation har vi med en 90-årig kvinde, som har været indlagt med svækket almentilstand og dehydrering. For fire uger siden havde hun det fint og klarede sig uden hjælp, men så gik det ned ad bakke. Hun har haft en kræftsygdom, men den var i ro, da vi udskrev hende i håb om, at aflastningsstedet kunne overtale hende til at spise og drikke. Men hun siger, at hun ikke gider mere, og det valg vil hendes to døtre respektere, selv om det gør ondt. Vi aftaler at fortsætte med at tilbyde hende mad og drikke, men at vi ikke vil kæmpe imod hendes valg.

15.00 Efter konferencerne overtager jeg vagttelefonen, som ringer flere gange om stort og småt, indtil jeg bliver tilkaldt akut til afdelingen, hvor en patient er blevet dårlig. Det er formentlig en lungeemboli, og vi kører patienten på enestue og giver maksimalt ilt. Det hjælper ikke, og efter en halv time afgår patienten ved døden. Patienten var 90 år og havde Parkinsons – var træt og mæt af dage.

17.00 De næste to timer får vi to indlæggelser fra FAM med COVID-19. Behandlingen er sat i gang, og vi flytter dem i isolation i de timer, der går, inden der kommer testsvar. Så er der aftenstuegang.

20.30 Jeg cykler hjem med vagttelefonen og computeren, hvor jeg kan tilgå EPJ hjemme.

22.00 Der er kommet svar på de to, der kom i isolation tidligere. Begge er COVID-19-negative. Efter »godnatstuegang«, hvor jeg ringer til de ansvarlige for de tre team, er det ved at være sengetid.