Skip to main content

Et gennembrud i en lang kamp for et bedre tilsyn

Foto: ©2016 Palle Peter Skov
Foto: ©2016 Palle Peter Skov

Formand for Lægeforeningen
Andreas Rudkjøbing

5. feb. 2018
3 min.

Så skete der noget! Vores lange og indimellem seje arbejde for at få et nyt og bedre tilsyn har givet resultater. Ministeren er klar til at handling. Nej, champagnepropperne springer ikke, for vi er ikke i mål. Jeg er meget bevidst om, at vi skal se konkrete resultater udmøntet i virkeligheden. Men vi er lykkedes med at få politikerne til at forstå – og aktivt reagere på – at status quo er no go, og at der skal ske markante forbedringer, hvis læger og andre skal have tillid til, at der er den fornødne retssikkerhed, og at Styrelsen for Patientsikkerhed agerer på en måde, som giver mening.

Forbedringerne, som vi nu ser frem til, kan få betydning for lægers liv hver dag

Sundhedsministeren har netop præsenteret en liste med otte initiativer, der skal styrke lægers og andre sundhedsprofessionelles retssikkerhed. Den er der grund til at glæde sig over, for stort set alle de aktiviteter, der nu skal iværksættes, har Lægeforeningen arbejdet for gennem lang tid. Lægers retssikkerhed er et emne, som politikere almindeligvis sjældent kaster sig over. Men det er lykkedes at overbevise både minister og andre om, at der skal ske forandringer.

Retssikkerhed er en rød tråd i flere af de forbedringer, som vi har kæmpet for. Der skal oprettes en ankeinstans for visse tilsynssager, uvildige advokater skal gennemgå de politianmeldelser, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget af læger, og det skal også vurderes, om der er behov for at ændre lovgivningen.

Afgørende er også, at der kommer kritiske øjne på reglerne for journalføring. Vi har presset på for at få den modernisering og afbureaukratisering, som nu skal i gang. Giv os nu færre krav til dokumentation og mere tid til patienterne. Reglerne skal forenkles, så man som læge har sikkerhed for, at man har journalført på en måde, som ikke senere kan komme en til skade, hvis man skulle blive involveret i en tilsyns- eller klagesag. Det er succeskriterier, som ikke kan fraviges, for arbejdet i det nye udvalg.

Sundhedsministeren har også forstået vores krav om større fokus på læring og mindre på straf. Styrelsen for Patientsikkerhed skal bruge flere af sine kræfter på læring – blandt andet på baggrund af utilsigtede hændelser – og ikke på straf. Styrelsen skal have større fokus på det organisatoriske ansvar for fejl, som f.eks. kan skyldes dårlig arbejdstilrettelæggelse, upræcise instrukser og mangelfulde it-systemer.

Vi har arbejdet længe for forbedringer. På mange fronter. Lægeforeningen har presset på over for minister og styrelse gennem efterår og vinter. Læger har i stort tal engageret sig i eksempelvis #detkuhaværetmig-debatten om Svendborgsagen, og senest har over 9.000 læger skrevet under på et mistillidsvotum mod Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er en kraftfuld kombination. Et stærkt og helt umisforståeligt krav fra læger om handling, som nu har givet resultat. Det er der grund til at glæde sig over. Forbedringerne, som vi nu ser frem til, kan få betydning for lægers liv hver dag. De otte initiativer trækker i den rigtige retning og skal nu stå deres prøve på afdelinger og i praksis. Lægeforeningen vil have et skarpt blik på, at det ikke varer for længe med at omsætte dem til virkelighed.