Skip to main content

Et godt supplement

Journalist Mette Breinholdt

2. nov. 2005
3 min.

Siden 1995 har overlæge på ortopædkirurgisk afdeling i Kolding, Finn Christensen, brugt ca. en dag om ugen som lægekonsulent på Privathospitalet Mølholm i Vejle.

- Jeg har valgt at være her for at tjene lidt ekstra, fortæller han. Om det er mere givtigt for ham at arbejde på Mølholm end at vikariere på et offentligt sygehus i et andet amt, er han ikke klar over.

Men selvom han tjener godt på Mølholm, og formentlig kunne tjene bedre ved at kvitte sin overlægestilling og arbejde fuldtids på privathospitalet, er det ikke en fremtidsvision, der virker tiltrækkende.

Mindre variation

- Man går meget for sig selv her. Jeg ville komme til at mangle nogle kolleger at snakke med. Jeg ville savne de input der kommer, når en kollega har været på kursus, eller nogle af de nye strømninger, som hele tiden kommer ind over en stor afdeling, siger han.

På Mølholm er operationerne også mere ensartede. Når Finn Christensen arbejder som konsulent indopererer han kun primære hofter. Han foretager ikke udskiftninger. Men det er nu også fordi en anden læge på Mølholm tager sig af den opgave.

Mølholm har heller ikke de akutte patienter som brækkede ben og arme. Og så er patienterne på Mølholm ikke så forskellige som på Kolding Sygehus.

- I det offentlige har du alle typer. Her er det mest dem, der har råd selv - eller forsikringskunderne. Men som regel er det folk, der er bedre uddannet, siger han.

Finn Christensen karakteriserer også patienterne på Mølholm som generelt mere krævende. Men det ser han mest som en udfordring. Eksempelvis når de stiller krav til genoptræningen, og er meget obs. på ikke at spilde noget tid.

Ens kvalitet

På Mølholm er det fast rutine, at lægen følger patienten hele vejen igennem fra forundersøgelse til efterkontrol og eventuel genoperation. Men her ser Finn Christensen ikke den store forskel til arbejdet i Kolding. Begge steder stræber man efter sammenhængende patientforløb. Men begge steder sker det også, at den opererende læge af praktiske årsager må overlade opfølgningen til andre.

I det hele taget mener han, at kvaliteten mellem offentlig og privat er ens.

- Det, er jo de samme mennesker, som arbejder begge steder, siger han.

Der hvor Mølholm har fortrin frem for arbejdet i Kolding, er på effektiviteten.

- Ventetiden mellem operationerne er kortere her. Som regel ikke over en halv time eller tre kvarter, siger Finn Christensen og fortæller, at det dels skyldes kortere afstande fra sengeafdelingen til operationsstuerne. Og så er han selv med for at hente patienterne.

På spørgsmålet om han kan tage den erfaring med til Kolding, for at optimere effektiviteten der, svarer han prompte, men afvisende, at det går altså ikke.

- Afstandene er fysisk meget længere, og så har man de der faggrænser. Det er altid portøren, der skal hente patienterne, siger han.