Skip to main content

»Et nyt mistænkt område bør genovervejes«

Sandy Mohamed er lægeuddannet i Cairo, men skrev ph.d. på Aarhus Universitetshospital, hvortil hun nogle år senere vendte tilbage til Onkologisk Afdeling som praktikant for læge. To dage om ugen forsker hun – de andre tre er hun i klinikken.

Foto: Martin Dam Kristensen

Af Jens Nielsen, jen@dadl.dk 

7. sep. 2023
6 min.

05:30 Står op, udfører min morgenrutine, og så: Hvad skal min lille dreng have med i madpakken til vuggestuen? Det skal være spændende! Jeg vækker den lille og gør ham klar til vuggestuen. Han får et stort kys og kram.

06:30 Min mand kører vores dreng til vuggestuen – nu er det min kaffestund! Jeg læser lidt – mest medicinske artikler.

07:30 Ned til busstoppestedet. Jeg er egentlig uddannet i stråleterapeutisk onkologibehandling på universitetet i Cairo, men skrev ph.d. på AUH fra 2011 til 2014, og i 2019 vendte jeg tilbage hertil primært for at lære mere om partikelterapi og besøge det Dansk Center for Partikelterapi (DCPT). De fleste af disse tilfælde, jeg ser her på Onkologisk Afdeling, har jeg allerede arbejdet med i Egypten – det onkologiske koncept er det samme, og retningslinjerne er bredt internationalt anvendt. Men her i Danmark har jeg fået erfaring med nogle avancerede stråleterapiteknikker, jeg ikke har arbejdet med før – f.eks. protonterapi og 4D-skanninger, hvor man kan lave højpræcisionsstråling af tumoren og skåne det normale væv, så man opnår en højere helbredende effekt.

07:50 Ankommer på afdelingen. Morgenhilsener til kollegerne og smil giver den bedste start på dagen! I dag er programmet stråleterapiindtegning for patienter, som har CNS/hoved- og hals- og ikke-CNS-kræft. Jeg har fået lov til at have to forskningsdage om ugen i nogle måneder, men i dag er jeg i klinikken. Jeg tjekker min e-mail. Vi kigger dagens planoversigt igennem med min anden kop kaffe og fordeler dagens opgaver, og jeg læser om de patienter, der om lidt vil blive diskuteret på morgenkonferencen.

8:30 Morgenkonference. Umiddelbart efter starter jeg arbejdet med de patienter, hvor jeg har ansvaret for at lave stråleterapiindtegning klar til behandling. Starter med at læse patientjournaler, kigge igennem skanninger, patologi- og MDT-notater. Jeg skriver et resumé om patientens sygdom, stadium og det område, der skal behandles. Jeg starter indtegningen af det tumorområde, som skal være i fokus i skanningerne. Det er vigtigt at holde tiden som planlagt, men nogle gange er det udfordrende, for nogle komplicerede tilfælde involverer flere konsultationer og måske en genskanning. Men vi prioriterer altid den startdato, patienten har fået.

08:30 Forskningsdag. Vi starter med morgenbrød med hele forskningsafdelingen - Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi. Det er en god mulighed for at høre om nyheder og nye samarbejder, andre forskningsgrupper og interessante forskningsresultater og eventuelle nye gæste-/ph.d.-projekter. Derefter bruger jeg det meste af tiden på mit projekt og indsamler og analyserer mine data og udarbejder et overblik for at præsentere det på et møde med min forskningsgruppe. Arbejdet med et forskningsprojekt kan strække sig over flere måneder. I mit nuværende forskningsprojekt er dataindsamlingen færdig, og vi har lavet analyser og har fået meget interessante resultater, som vi har vist på en international konference. I øjeblikket er vi i gang med at skrive en videnskabelig artikel. De danske onkologigrupper, jeg arbejder med, er internationalt anerkendte, og jeg er glad for at arbejde i det danske forskningsmiljø. Det har hjulpet med at opbygge gode forbindelser med internationale grupper, og dem er jeg er sikker på, at jeg altid vil være en del af.

10:00 Targetindtegningskonference i samarbejde med radiologen og den nuklearmedicinske læge. Strålebehandling er en højpræcisionsbehandling, og derfor diskuterer vi tumor-targetindtegningen: Skanningerne vurderes med radiologens ekspertøjne – et nyt mistænkt område bør genovervejes til behandling eller kan diskuteres igen på MDT-konferencen.

Foto: Martin Dam Kristensen

11:00 Target-indtegning-konference til patienter med hoved-, hals- eller CNS-tumorer. Efter begge konferencer skriver jeg notater i patientjournalerne, hvor jeg beskriver, hvad vi har diskuteret på konferencerne, og hvad vi er blevet enige om. Og diskuterer det sammen med gruppen af special-og overlæger.

12:00 Frokost og tid til at snakke. Jeg savner allerede min lille dreng, så jeg kigger på nogle billeder af ham – og åbner måske vuggestue-appen for at se de billeder, de uploader. I dag er det dejligt vejr, vi tager frokosten ude i den friske luft. Jeg kan godt lide frokosten – vi spiser, men det er også her, hvor man hører og lærer om dansk kultur, og hvor vi deler sjove oplevelser. Nogle gange benytter jeg lejligheden til at spørge om dansk kultur eller om arbejdsmiljøet, og jeg får altid et godt svar.

12:30 Jeg arbejder videre med strålebehandlingsforberedelsen til mine patienter. Jeg er færdig, når jeg er sikker på, at den er godkendt, og jeg har sendt det videre til den medicinske fysiker, som skal lave de nødvendige beregninger i henhold til tumor og normalvævsindtegningen, der tager højde for nærheden til de normale risikoorganer.

15:20 Jeg pakker sammen og tager bussen hjem.

16:00 Jeg henter min dreng i vuggestuen, og jeg kan se, at børnene er ude i haven. Jeg åbner lågen, som laver en meget karakteristisk høj lyd. Min dreng kommer løbende, og jeg giver ham et stort kram for fortæller ham, hvor meget jeg har savnet ham.

Faktaboks

På mine forskningsdage ...

17:00 Vi er hjemme, og jeg laver mad, mens min søn leger »jeg gik mig over sø og land«. Efter et stykke tid kommer min mand hjem, og han leger med vores dreng, indtil vi spiser aftensmad.

18:30 Min mand tager vores søn med ud til sin træning. Jeg rydder op, og så laver jeg en kop te og slapper af og læser lidt, mest nyheder, til de kommer tilbage. Da de er hjemme, er det tid til at ringe til familien i Egypten.

20:00 Den lille får et bad, og jeg putter ham og bliver liggende hos ham lidt.

20:30 Så er det tid til aftenrutinen: åbner min computer, tjekker e-mail og læser, til jeg føler mig træt og går i seng – omkring 21.30.