Skip to main content

Et uansvarligt eksperiment med patienternes helbred

Lovforslaget om cannabis førstebehandles i dag, fredag. Læs hvad Lægeforeningen mener i formand Andreas Rudkjøbings leder.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.
Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

27. okt. 2017
3 min.

For ganske få dage siden var jeg til møde i Verdenslægeforeningen (WMA), hvor kolleger fra hele verden diskuterede brug af cannabis til behandling. Der mangler evidens, og der er brug for at intensivere forskningen, mener læger world wide.

Det sætter fokus på det skråplan, som et politisk flertal er i gang med at indføre herhjemme. Reelt set åbner lovforslaget for en alt for bred brug af et euforiserende og afhængighedsskabende stof. Endnu er det ikke lykkedes mig at forstå, hvorfor nogle politikere kan finde det så vigtigt at se bort fra al rådgivning, som er baseret på viden. Og hvorfor ikke i det mindste forsøge at få ny og velunderunderbygget viden om, hvordan cannabis påvirker patienter?

Det er ikke kun læger, som er bekymrede over det forslag, som nogle politikere nu vil presse igennem. Patienter har også betænkeligheder over, at forslaget ikke bidrager til at skabe større klarhed over, hvordan cannabis virker. Hvorfor ikke tage det alvorligt, når Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen m.fl. sammen med Lægeforeningen opfordrer til at overveje en mere gennemtænkt forsøgsordning?

Patienter og læger foreslår, at kun speciallæger i en række specifikke sygdomme – som kræft og sklerose – skal kunne udskrive cannabis. Det er klart nemmere at sikre den nødvendige kliniske forskning, hvis ordningen indføres i et smallere regi hos de relevante speciallæger. Men det har politikerne indtil videre taget helt afslappet. Den model, som nu er på vej, lægger op til, at cannabis skal kunne udskrives af alle landets 3.436 praktiserende læger mod kroniske nervesmerter. En bred formulering, som omfatter så mange og forskellige patienter, at det er vanskeligt at se, hvordan man skal kunne konkludere noget som helst efter de fire år, som forsøgsordningen løber.

Vedtages lovforslaget, vil der blive sat fem millioner kroner af til forskning i cannabis. Det kan man jo ikke have noget imod. Men det nærmer sig det farceagtige på den ene side at søsætte et helt igennem uansvarligt eksperiment med patienternes helbred og samtidig afsætte et meget lille beløb til forskning. Det er uden kontakt med virkeligheden at tro på, at det beløb kan bidrage til at afklare de store og meget alvorlige spørgsmål om effekt, bivirkninger, dosering og sikker fremstilling af produkter, som kræver afklaring baseret på solide videnskabelige protokoller.

Dansk Selskab for Almen Medicin har åbent meldt ud, at det ikke anbefaler sine medlemmer at udskrive cannabis. Andre læger har også sagt fra. At åbne for brug af et uprøvet stof med potentielt alvorlige bivirkninger er et skridt, som bør tages meget alvorligt. Det håber jeg, at Christiansborgs politikere forstår, for det er dem, som tager ansvaret på sig.