Skip to main content

FADL: Sag om fireårsregel stopper efter Højesteret

Klaus Larsen kll@dadl.dk

8. okt. 2010
2 min.



I dag mandag indleder Højesteret sin behandling af den anke, som de lægestuderendes fagforening, FADL, indgav, efter at Landsretten sidste efterår afgjorde, at den såkaldte fireårsregel hverken krænker lægeloven, grundloven eller de lægestuderendes menneskerettigheder.

Reglen siger, at en læge senest skal påbegynde et hoveduddannelsesforløb fire år efter starten på den kliniske basisuddannelse. Den nye bestemmelse blev indført i forbindelse med en reform af speciallægeuddannelsen i 2007 og har til hensigt at fremskynde produktionen af speciallæger.

FADL har tidligere tilkendegivet, at foreningen ville overveje at indbringe sagen for Menneskerettighedsdomstolen, hvis den ikke kunne få medhold ved en dansk retsinstans. Men det kommer ifølge FADL-formand Sara Schødt Nielsen ikke til at ske:

»Når Højesteretssagen er overstået, er vi uanset udfaldet færdige med at gå den juridiske vej. Vi er stadig meget ærgerlige over fireårsreglen og vil se, om der er andre måder at komme om ved den på og helst få den fjernet. Men vi vil ikke gå til Menneskerettighedsdomstolen«, siger hun.

Sara Schødt Nielsen tilføjer, at FADL har fjernet punkterne om brud på menneskerettighederne og grundloven fra sagen.

»Vi koncentrerer os om, at der efter vores opfattelse ikke har været lovhjemmel i de foreliggende bekendtgørelser til at lave en fireårsregel«, siger FADL-formanden.

Sagen har kostet de lægestuderende dyrt. Før FADL sagde farvel til sin tidligere advokat, Christian Harlang, lød et skøn, at sagførersalæret havde kostet foreningens kasse omkring en kvart million kroner. Dertil kom landsretsdommen, der pålagde FADL at dække sagsomkostningerne med 100.000 kroner.

Højesterets afgørelse kan foreligge inden udgangen af oktober.