Skip to main content

FADL vinder voldgiftssag: Sikrer knap 1 mio. kr. i efterbetaling til lægestuderende

Region Hovedstaden skal betale 900.000 kr. til lægestuderende, der er blevet underbetalt siden 2015 på Gentofte Hospital. Regionen og afdelingsledelsen har forsvaret sig med, at der ikke var tale om lægeopgaver. FADL ser generel en tendens til, at overenskomster er under pres.

Thomas Tursø-Finnich, forhandlingsleder for FADL. Foto: Privat
Thomas Tursø-Finnich, forhandlingsleder for FADL. Foto: Privat

Line Felholt, kontaktlinef@gmail.com

5. dec. 2022
5 min.
»Vi er rigtig glade for kendelsen, for den afspejler, at man som arbejdsgiver skal honorere vores medlemmer efter overenskomsten«.Thomas Tursø-Finnich, forhandlingsleder for FADL

 

Var de lægevikarer, eller var de sygeplejevikarer? Det er kort fortalt den tvist, der har udspillet sig mellem FADL og Region Hovedstaden, og som nu har fundet sin afgørelse.

Af kendelsen i voldgiftssagen lyder det, at Region Hovedstaden skal efterbetale overarbejde efter Lægevikaroverenskomsten til lægestuderende, der gennem fem år har været ansat på Afdeling for Led- og Knoglekirurgi ved Gentofte Hospital. Efter FADL’s beregninger løber det op i ca. 900.000 kr. Dertil kommer en bod på 100.000 kr. for at bryde overenskomsten.

En afgørelse, som FADL har arbejdet for i tre år og selv kalder en »kæmpe sejr«.

»Vi er rigtig glade for kendelsen, for den afspejler, at man som arbejdsgiver skal honorere vores medlemmer efter overenskomsten. Når man kræver høje faglige kompetencer, som svarer til lægevikarer, skal det gå hånd i hånd med honoreringen«, lyder det fra Thomas Tursø-Finnich, forhandlingsleder for FADL.

Systematisk underbetalt

På Gentofte Hospitals Afdeling for Led- og Knoglekirurgi har et hold lægestuderende i mere end ti år dagligt stillet med vikarer til opgaver på afdelingen. De lægestuderende har ifølge deres ansættelsesbreve arbejdet som lægevikarer under »Overenskomst for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling« – også kaldet Lægevikaroverenskomsten.

For tre år siden blev FADL gjort opmærksom på, der blev stillet urimelige krav til de lægestuderende, som efter FADL’s vurdering ikke var anført i ansættelsesbrevene og heller ikke honoreret. For eksempel at det på afdelingen blev forventet, at de lægestuderende kollektivt dækkede ind under sygdom og selv lagde vagtplaner. Men der blev altså ikke udbetalt holdtillæg.

Da FADL gik ind i sagen, opdagede de undervejs, at de lægestuderende ikke modtog betaling for overarbejde efter Lægevikaroverenskomsten.

»Det går op for os, at de lægestuderende meget længe er blevet systematisk underbetalt«, fortæller Thomas Tursø-Finnich.

Ikke lægeligt arbejde

Da hospitalet og Region Hovedstaden blev præsenteret for FADL’s krav om efterbetaling tilbage i april 2020, afviste Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), at de lægestuderende var ansat under Lægevikaroverenskomsten, men derimod under »Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør« – også kaldet Sygeplejevikaroverenskomsten.

I den just afgivne kendelse kan man læse, at afdelingsledelsen for Led- og Knoglekirurgi på Gentofte Hospital forklarer, at det er en »smal« opgave, som varetages af de medicinstuderende på hospitalet, og at der er tale om opgaver, der normalt løses af portører og sygeplejersker. Altså er der ikke tale om lægeligt arbejde.

Afdelingsledelsen argumenterer også, at der ikke er tænkt nærmere over betegnelsen »lægevikar« i afdelingens egen redegørelse om lægevikarholdets opgaver. Der refereres også i kendelsen til, at afdelingsledelsen ikke selv har noget nærmere kendskab til Lægevikaroverenskomsten.

Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden forklarede også i sagen, at det arbejde, de medicinstuderende udførte på Gentofte Hospital, efter regionens opfattelse ikke var lægeligt arbejde og dermed ikke omfattet af Lægevikaroverenskomsten.

Klinger hult

Men de forklaringer mener FADL ikke kan passe, for afdelingen har selv krævet af de lægestuderende, at de havde bestået 8. semester – præcis som der står i Lægevikaroverenskomsten. Dertil kommer netop redegørelsen med overskriften »Lægevikarholdets opgaver, Gentofte ort. kir.«, som lister de lægestuderendes opgaver, herunder skrive indlæggelsesjournaler, lave medicingennemgang, assistere ved operationer og tolkning af ekg’er.

»Præcis som yngre læger normalt ville gøre. Derfor klinger det hult, at de ikke skulle være lægevikarer«, lyder det fra FADL’s Thomas Tursø-Finnich, der mener, at regionens forklaringer om, at de lægestuderende i virkeligheden burde have været ansat efter Sygeplejevikaroverenskomsten, ikke er korrekt, da der er tale om lægefaglige arbejdsopgaver.

»Vi er sådan set ikke i tvivl. Det virker som en finte for at undgå at betale den rigtige løn«, lyder det fra Thomas Tursø-Finnich.

Den opfattelse føler han sig bestyrket i ved, at afdelingsledelsen flere gange under voldgiften angiveligt skulle have gentaget betegnelsen »lægevikarer«.

«De kaldte dem selv lægevikarer flere gange. Det er også det, hospitalet stadig kalder dem, når de søger efter nye vikarer i jobopslag samt på skiltene ud for deres arbejdslokale. Det er pinligt«, lyder det fra Thomas Tursø-Finnich.

Bekymrende uvidenhed

Kendelsen i voldgiftssagen faldt 28. november i år til fordel for FADL. Regionen har nu tre måneder til at udbetale efterbetalingerne til hver af de lægestuderende, der har udført vikararbejde på afdelingen i tidsrummet fra 20. april 2015 til og med 24. april 2020. Desuden skal Region Hovedstaden betale en bod til FADL på 100.000 kroner. Selvom ordningen med lægevikarer strækker sig 10 år tilbage, er efterbetalingskrav fra før 2015 forældede.

På den led er sagen nu afsluttet. Men FADL ser en større, bekymrende trend, når det gælder overenskomster for lægestuderende.

»Overodnet set er vi rigtig glade for, at sundhedsvæsenet gerne vil have lægestuderende til at udføre relevant arbejde. Der er pres på sundhedsvæsnet, og vi er glade for at aflaste det faste personale. Vi bliver også bedre læger af at få klinisk erfaring undervejs«, understreger Thomas Tursø-Finnich.

Men det er ifølge FADL et problem, hvis arbejdsgivere i sundhedsvæsnet ikke kender overenskomsterne. Eller handler på en måde så de tilsidesætter dem.

»Det er bekymrende, hvis ledelsen ikke kender overenskomsterne. Man har brugt lægestuderende som vikarer siden polioepidemien i slutningen af 1940’erne. Det er et kendt princip, som alle bør kende til«, mener Thomas Tursø-Finnich og ser sig derfor nødsaget til at tro på en anden forklaring:

»Derfor lugter det her af løndumping«.

Tendensen ses desværre også andre steder i sundhedsvæsenet, mener FADL.

»I Region Syd har ser vi desværre flere og flere tilfælde, hvor lægestuderende ansættes uretmæssigt på FOA-overenskomst i stedet for FADL og RLTN’s fælles overenskomster. Det er en uheldig tendens, vi ser generelt«, fortæller FADL’s Thomas Tursø-Finnich.

I en skriftlig kommentar fra Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden hedder det:

»Region Hovedstaden tager afgørelsen til efterretning. Vi iværksætter udbetaling af de timer og den bod, som voldgiftsretten har pålagt regionen«.

Ugeskrift for Læger har også kontaktet afdelingsledelsen for Led- og Knoglekirurgi på Gentofte Hospital for en kommentar. De er ikke vendt tilbage.