Skip to main content

Fælles anbefaling: Borgere skal kunne gå til fysioterapeut med tilskud uden henvisning fra egen læge

PLO og Danske Fysioterapeuter er nu enige om at anbefale, at borgere ikke behøver at få en henvisning fra deres læge for at få fysioterapi med tilskud. Det er en opgave, der med fordel kan flyttes fra almen praksis, lyder det fra Jørgen Skadborg.

Foto: Colourbox

Af PLO

7. sep. 2023
2 min.

PLO og Danske Fysioterapeuter anbefaler, at opgaven med at visitere og henvise til tilskudsberettiget fysioterapi flyttes fra almen praksis til de praktiserende fysioterapeuter. Dermed vil patienter kunne gå til fysioterapeut og modtage offentligt tilskud uden først at skulle forbi egen læge. De to foreninger er enige om også at anbefale, at administrationen af de årlige genhenvisninger for de kronisk syge på den vederlagsfri fysioterapi-ordning overlades til fysioterapeuter med egen praksis.

Danske Fysioterapeuters formand Jeanette Præstegaard siger:

»Sundhedsvæsenet skriger på nye løsninger og en klogere organisering. Vi er derfor glade for, at vi sammen med PLO kan være med til at spille ind med løsninger, der ikke blot sikrer hurtigere behandling og større tilfredshed hos patienterne, men også sikrer en bedre udnyttelse af faglighederne«.

PLOs formand Jørgen Skadborg siger:

»De praktiserende læger oplever et stort arbejdspres, og der er et politisk ønske om, at endnu flere opgaver bør løses tættere på borgerne med de praktiserende læger som en central aktør. Selv med udsigt til et stigende antal praktiserende læger er der derfor grund til at se på, hvilke opgaver der med fordel kan flyttes væk fra almen praksis«.

Fysioterapeuter er en faggruppe, der allerede i dag diagnosticerer og behandler hundredetusindevis af patienter uden en forudgående lægekontakt. Erfaringer fra lignende ordninger i Sverige, Holland og Storbritannien samt fra et forsøg i Region Hovedstaden er positive.

PLO og Danske Fysioterapeuter er enige om, at det naturligvis er helt afgørende, at der fortsat skal være et tæt samarbejde mellem den praktiserende fysioterapeut og den praktiserende læge, således at lægen kontaktes ved mistanke om alvorlig patologi eller anden nødvendig lægelig opfølgning.