Skip to main content

Falck-boss til praktiserende læger: Lad os drive praksis sammen

Et samarbejde mellem de praktiserende læger og Falck vil være den optimale form for fremtidens lægehuse, siger koncernchef for Falck, Allan Søgaard Larsen. Det kan være en god ide for nogle læger, siger PLO-formand

Allan Søgaard Larsen er koncernchef for Falck.
Allan Søgaard Larsen er koncernchef for Falck.

Anders Heissel, ah@dadl.dk

31. aug. 2015
4 min.

Den praktiserende læge står for patienterne, mens Falck klarer resten. Og ansvaret for hele forretningen er delt ligeligt mellem de to parter.

”Det vil være det perfekte match for fremtidens almen praksis,” siger koncernchef for Falck, Allan Søgaard Larsen til Ugeskrift for Læger.

Om lidt over en måned udvider Falck sin forretning på sundhedsområdet, når firmaet overtager driften af yderligere fem lægepraksis i Region Nordjylland. Med allerede tre lægepraksis i stalden vil Falck nu drive otte lægepraksis i Danmark, og selv om det antal ifølge Allan Søgard Larsen gerne må stige i de kommende år, ser han et helt andet potentiale i en anden konstruktion.

”I dag skal det være lægen, der er ansvarlig for driften af et lægehus. Men hvorfor egentlig? Vi kunne dele ansvaret, så lægen stod for den rent lægefaglige, mens vi kunne stå for infrastrukturen og alt det administrative. Og hvis vi begge er medejere, vil det være den perfekte kobling,” siger Allan Søgaard Larsen.

I dag skal det være lægen, der er ansvarlig for driften af et lægehus. Men hvorfor egentlig? Vi kunne dele ansvaret, så lægen stod for den rent lægefaglige, mens vi kunne stå for infrastrukturen og alt det administrative. Allan Søgaard Larsen, koncernchef for Falck

Han understreger, at det ikke kræver en lovændring. Lægerne vil stadig stå som ejer af ydernummeret, men vil så hive Falck ind som slags partner, der kunne stille ejendom, administration og eventuelt andet personale til rådighed.

Falck ejer vikarbureauet VikTeam og det via den kanal, at Falck vil skaffe læger til de nye forretninger i Region Nordjylland.

”Vi kan ikke skaffe den lokale familielæge, og den tid er måske også forbi i de mindre byer. Til gengæld kan vi skaffe praktiserende læger gennem vores vikarbureau. Og vores lægehuse vil jo minde om de store lægehuse, hvor man som patient kan møde forskellige læger,” siger Allan Søgaard Larsen.

Og det er netop et lægehus med omkring 10 praktiserende læger, som vil være den optimale størrelse. For selv om Falck i teorien godt kunne drive samtlige lægehuse i landet, så har Allan Søgaard Larsen slet ikke den ambition. For det vil ikke være rentabelt.

”Jeg er sikker på, at produktiviteten blandt de praktiserende læger vil falde, hvis vi drev alle lægepraksis og alle læger blev lønmodtagere. Og omvendt er jeg sikker på, at samfundet vil få mere ud af lægerne, hvis de fortsatte med at være herre i eget hus, for så vil de stadig have et stærk personligt incitatment. Men hvis vi kunne være partner i et aktieselskab, kunne vi komme med kapital og ekspertisen i at drive en forretning,” siger Allan Søgaard Larsen og fortsætter:

”Almen praksis står over for et generationsskifte med bl.a. flere kvinder og unge læger, der generelt gerne vil have mere fleksible arbejdsvilkår og bedre mulighed for faglig sparring og noget så lavpraktisk som barns første sygedag. Her mener jeg, at vi som stor koncern kan bidrage med en masse, og forbilledet er de store lægehuse, der er begyndt at skyde op, og som på en inspirerende måde giver fleksibilitet for både patienter og læger,” siger Allan Søgaard Larsen.

PLO: Det kan være en god ide

Formanden for PLO, Christian Freitag, synes godt om tankerne, men der er flere barrierer.

”Mange læger har et mentalt ejerskab til deres klinik og vil gerne selv stå for selve driften af klinikken og har også interessen i det. For dem er Falcks udstrakte hånd ikke interessant. For andre læger, der enten ikke kan eller har lyst til at stå for selve driften, vil det måske være interessant at samarbejde med Falck eller andre,” siger Christian Freitag.

En anden udfordring, som praktiserende læger selv i mange år har stået med, at prisen på bygningen, som skal huse lægepraksissen.

”Hvis man skal placere 10 læger under samme tag kræver det bygninger, der ofte ikke er til at betale. Jeg har utallige eksempler på læger, der gerne vil flytte sammen, men som ikke kan, fordi det er for dyrt. De problemer vil Falck jo også støde på, og hvis de skal tjene penge, kræver det at lægerne betaler en del af den merpris. Så med mindre Falck vil uddele gaver og garantere, at det ikke bliver dyrere for lægerne at flytte ind i et Falckhus, så er det et problem,” siger PLO-formanden og fortsætter:

”Falck er nok ikke redningen på almen praksis’ udfordringer, men hvis Falck bliver gode til at drive klinikker, er det sikkert nogle læger, der helt sikkert vil kigge den vej,” siger han.

Læs også: Så meget tjener private firmaer på nordjyske lægehuse