Skip to main content

FAS’ Års- og medlemsmøde 2016

Fredag den 7. oktober 2016 kl. 10.00-16.30 på Munkebjerg Hotel ved Vejle.

13. jun. 2016
3 min.

Den digitale revolution
i sundhedsvæsenet

Kan vi bruge it bedre til at give patienterne sammenhæng i behandlingen? Hvor langt er det danske sundhedsvæsen nået med at udnytte de teknologiske landvindinger til
at sikre kvalitet og overblik og sammenhæng?

Disse spørgsmål og mange andre forsøger FAS at besvare på års- og medlemsmødet, hvor man kan møde en række centrale aktører fra hele spektret af det danske sundhedsvæsen.

Den digitale revolution i sundhedsvæsenet er højaktuel og i den grad omdiskuteret. Hospitalerne i Region Hovedstaden er i gang med en storstilet, men også dramatisk omlægning, hvor de gamle systemer erstattes af en ny sundhedsplatform.

Adgangen til data for både praksissektor, sygehusvæsen, borgere og myndigheder er genstand for vedvarende debat. Og imens sætter den teknologiske udvikling hele tiden nye standarder indenfor både diagnostik, behandling og kommunikation i sundhedsvæsenet.

På mødet kan man bl.a. høre den tidligere koncernchef i Grundfos, Jens Jørgen Madsen, som har konkrete bud på, hvordan sundhedsvæsenet med bedre brug af it kan imødekomme borgernes behov for sammenhæng og tryghed.

Regionernes formand Bent Hansen og Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing giver sammen md flere andre centrale aktører fra hele sundhedsvæsenet – sygehuse, speciallægepraksis, kommunerne, almen praksis og de statslige myndigheder – deres bud på, hvor langt sundhedsvæsenet er nået i den digitale revolution, og hvor der er uudnyttet potentiale og barrierer i forhold til at bruge teknologien bedre.

Som altid vil der være god mulighed for at debattere emnet med oplægsholderne.

Vel mødt!

Program:

Kl. 10.00 Velkomst

Ved formand for FAS, overlæge

Anja Mitchell og ordstyrer,

journalist Thomas Larsen

Kl. 10.10 Efter 15 år som pårørende:
Sådan sætter I patienten i
centrum

Ved tidligere koncernchef i Grundfos, Jens Jørgen Madsen

Kl. 10.30 Den digitale revolution: Hvor langt er sundhedsvæsenet nået?

Ved formand for Lægeforeningen, postdoc., ph.d. Andreas Rudkjøbing

Kl. 11.00 Sundhedsdatastyrelsen: Det kan vi bruge data til

Ved direktør i Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen

Kl. 11.30 Debat

Kl. 12.00 Frokost og kaffe

Kl. 13.00 Sundhedsdata i speciallægepraksis

Ved næstformand i FAPS, speciallæge Peter Tingsgaard

Kl. 13.25 Sundhedsdata i almen praksis

Ved formand for PLO, alment praktiserende læge Christian Freitag

Kl. 13.50 Debat

Kl. 14.05 Sundhedsdata i kommunerne

Ved afdelingschef Christian Harsløf, Center for Social og Sundhed, KL

Kl. 14.30 Sundhedsdata på sygehusene

Ved lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen, Regionsho-
spitalet Horsens og Brædstrup

Kl. 14.55 Debat

Kl. 15.10 Kaffepause

Kl. 15.30 Regionernes rolle i den
digitale revolution

Ved formand for Danske Regioner, Bent Hansen

Kl. 15.55 Diskussion

Kl. 16.20 Afrunding

Ved formand for FAS, overlæge Anja Mitchell

Kl. 16.30 Mødet slutter

Medlemmer, der ønsker emner af almen interesse for FAS’ medlemmer sat på dagsordenen til debat på medlemsmødet, skal senest seks uger før mødet anmode om dette via brev eller mail til FAS (fas@dadl.dk).

Mødet er åbent for alle medlemmer af FAS. Medlemmer, der ønsker at deltage i den efterfølgende middag, bedes venligst kontakte sekretær Tina Pind på telefon
35 44 84 20.

Al tilmelding til mødet skal ske via
www.fas2016.dk. Der vil være åben for tilmelding fra den 13. juni og frem til den
1. september 2016.

Ved eventuelle spørgsmål kan der
rettes henvendelse til FAS’ sekretariat – Tina Pind på tlf. 35 44 84 20 eller
mail: tp.fas@dadl.dk. À