Skip to main content

FAS’ Års- og medlemsmøde 2020

Fredag den 2. oktober 2020 kl. 10.00 – 16.30 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.
22. jun. 2020
3 min.

Hvad er kvalitet i sundhedsvæsenet? Det kommer an på, hvem du spørger

Alle er enige om, at vi skal have kvalitet i behandlingen. Men hvad mener vi, når vi taler om kvalitet: Svarer patientens ønsker om et bedre liv til de mål, som sundhedsvæsenet stræber efter? Hvor langt er vi som læger parat til at gå for at opnå de bedst mulige resultater? Vil vi f.eks. måle den enkelte kirurgs resultater og sammenligne dem med kollegernes? Og hvordan er kvalitetsdata med til at afdække det behov for prioritering, som sundhedsvæsenet står overfor under og efter corona-epidemien?

Det er nogle af de udfordringer, som speciallæger, sundhedsvæsen og samfundet står overfor.

FAS’ årsmøde 2020 inviterer dig derfor til debat om de svære spørgsmål om kvalitet i sundhedsvæsenet, hvor du kan møde en række eksperter, som tager fat i de aktuelle tendenser.

Her vil du bl.a. kunne møde professor og ledende overlæge ved den anerkendte Martini-Klinik i Hamborg, Hartwig Huland. Han vil fortælle om, hvordan klinikken arbejder systematisk med brug af kvalitets- og pro-data og tæt inddragelse af patienterne – en indsats der har gjort klinikken førende både i volumen og kvalitet. Ud over systematisk overvågning af patientdata anvender klinikken også monitorering af den enkelte kirurgs resultater, som bruges til læring og deling af teknikker.

Jens Winther Jensen har siden 2017 stået i spidsen for Regionernes Kliniske Kvalitetudviklingsprogram (RKKP). Han vil bl.a. fortælle om brug af PRO-data, samspillet med myndighederne og aktuelle tendenser. F.eks. har data fra RKKP været med til at dokumentere et uventet fald i antallet af undersøgelser og behandlinger af patienter med blodpropper i hjertet under corona-epidemien – på trods af at hospitaler og sygehuse skulle opretholde uændret aktivitet.

Men kvalitet er andet end operationsteknikker, diagnostik m.m. Det handler også om at give patienterne mulighed for at leve et bedre liv. Derfor spiller patientperspektivet en vigtig rolle på årsmøde. Der vil således være oplæg fra Malene Kappen-Krüger, der er næstformand i Scleroseforeningen og patient, og som har peget på, at mangel på speciallæger er et alvorligt problem for mange sclerosepatienter.

Professor Betina Dybbroe, Roskilde Universitet, har i en årrække undersøgt borgernes præferencer, og hvad der former dem. Ofte spiller livsvilkår en vigtig rolle for patienternes ønsker, og hvis vi som læger ikke har blik for det, risikerer vi ikke at kunne give den bedste behandling. Samtidig sætter Bettina Dybbro fokus på, hvordan vi kan understøtte patienternes mulighed for at leve et godt liv i stedet for primært at se på sygdom og helbredstrusler.

Som altid vil der på årsmødet være gode muligheder for at debattere emnerne med oplægsholderne. Efter oplæggene stiller formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, op til paneldebat bl.a. sammen med direktør i Danske Patienter, Morten Freil, og Lægeforeningens formand.

Årsmødet og debatten styres af journalist Mette Boysen.

Vel mødt

Lisbeth Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger

Medlemmer, der ønsker emner af almen interesse for FAS’ medlemmer sat på dagsordenen til debat på medlemsmødet, skal senest seks uger før mødet anmode om dette via brev eller mail til FAS (fas@dadl.dk).

Mødet er åbent for alle medlemmer af FAS, der kan tilmelde sig mødet ved at sende en mail til tp.fas@dadl.dk. Deltagelse i mødet er gratis, og der vil være åbent for tilmelding frem til tirsdag den 1. september 2020.

Ved evt. spørgsmål kan der rettes henvendelse til FAS’ sekretariat – Tina Pind på tlf. 35 44 84 20 eller mail tp.fas@dadl.dk.