Skip to main content

FAS: Udspil ligger hos P.L.O.

Journalist Klaus Larsen

1. nov. 2005
4 min.

FAS står fortsat ved den akutpolitik, som Lægeforeningens tre delforeninger blev enige om i 1998.

Speciallægernes forening så da gerne en opdatering af den fem år gamle politik, siger Karsten Nielsen.

- Men hvis akutsystemet skal ændres, må udspillet komme fra dem, som skal betjene det: De praktiserende speciallæger i almen medicin og deres organisation, P.L.O.

Karsten Nielsen er enig med P.L.O.s formand Jørgen Lassen i, at flere af målene fra 1998 faktisk også er blevet nået, om end amterne bevæger sig i sneglefart.

Vi venter med at mene noget

Men selv om en del af målene er nået, eller er på vej til at blive det, kan man naturligvis godt have nogle ønsker om, hvad der mere skal ske. Karsten Nielsen peger på et element, som er vigtigt for FAS:

- Ved en eventuel ændring af akutområdets betjening er uddannelsen vigtig, både af de nye kandidater og af de læger, som er i gang med en speciallægeuddannelse -- fx i almen medicin, men også i ortopædkirurgi, anæstesi, thoraxkirurgi med videre. Det er vigtigt, at alle læger i deres turnus får et vist indblik i det akutte arbejde, der er i almen medicin, også på sygehuse. Og det er vigtigt for dem, der er i en speciallægeuddannelse, at de både på sygehusene og i den eventuelle skadestuefunktion får nogle kompetencer i akut almen medicin og akut kirurgi og medicin svarende til målbeskrivelserne.

Hvordan skal det akutsystem se ud, som kan tilbyde uddannelsesforløb og -programmer, der lever op til Speciallægekommissionens anbefalinger?

- Med det akutte beredskab mener FAS det, som P.L.O. så gerne vil: Nemlig at P.L.O. passer hele det akutte almenmedicinske område, dag og nat. Og FAS ser gerne en lægevisiteret telefonordning, dag og nat, lukkede skadestuer og en passende ordning for 112-kørsel.

Karsten Nielsen præciserer, at FAS gerne så »mere af det«, som foregår i Ringkjøbing Amt, hvor vejen til skadestuen går over egen læge eller lægevagten.

- Det så vi gerne udbredt. Og vi synes, P.L.O. burde have en lægevisiteret telefon i dagtiden. P.L.O. har jo en overenskomst om at passe den almene medicin dag og nat. Lige hvordan, P.L.O. vil organisere det akutte beredskab om dagen, må P.L.O. selv gøre sig klart. Men det skal naturligvis organiseres hensigtsmæssigt for patienterne. Hvis man nu bor i Hjørring og føler sig syg på sit arbejde i Ålborg, kan det jo godt være uhensigtsmæssigt at gå via sin læge i Hjørring.

Så P.L.O. har et problem med at beskrive, hvordan de vil organisere dagfunktionen for det akutte beredskab. Hvordan det skal gøres, har FAS ikke nogen mening om, siger Karsten Nielsen.

FAYL har jo et bud på det. Men så klart vil I ikke stille det op?

- Nej. Man kan tænke sig mange måder at organisere den akutte almene medicin på. FAS ser helst, at de, som har opgaven, prøver at beskrive det først. Så kan vi andre forholde os til, hvordan det passer ind i vores overvejelser.

Lettere sagt end gjort

Jørgen Lassens modstand mod et integreret, døgnbemandet akutberedskab skyldes bl.a. frygt for, at P.L.O.s medlemmer bliver efterladt som forvagter i uvisiterede skadestuer. En opgave, som almenmedicinerne hverken har kapacitet eller er uddannede til?

- Vi mener, at speciallæger skal anvendes så effektivt som muligt inden for de specialer, man nu er uddannet til. Speciallæger i almen medicin skal altså anvendes i almen praksis, og ikke på specialiserede sygehusafdelinger. Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt at have speciallæger i almen medicin ansat i skadestuer. Lukkede, visiterede skadestuer skal jo betjenes af speciallæger, som kan tage hånd om de patienter, som almen praksis viser hen til sygehusets akutfunktion. Og der skal være uddannelsessøgende læger, som kan lære af disse akutte tilfælde. Omvendt betyder det så, at patienter med akutte, almenmedicinske problemer, skal afvises ved skadestuen og henvises til egen læge, siger Karsten Nielsen.

Hvordan P.L.O. så vil organisere pasningen af akutarbejdet i almen medicin i dagtiden, det synes jeg, de selv skal byde på, før FAS vil forholde sig til det, siger Karsten Nielsen, som understreger, at det i mellemtiden naturligvis er den politik, man vedtog i 1998, der ligger fast.

- Men derfor kunne Lægeforeningen jo godt via sine delforeninger overveje, hvordan man for patienterne tilrettelægger det akutarbejde i almen medicin, som er i dagtiden. For det er jo der, hovedproblemet ligger.

Når P.L.O. siger, at man skal henvises til sin egen læge i dagtiden, er det jo lettere sagt end gjort. Her peger FAYL fx på, at man kunne indrette akutklinikker, skadestuer med praktiserende læger ansat osv. Men det er en diskussion, FAS ikke vil gå ind i, før de, som har problemet, nemlig P.L.O., har forholdt sig mere konkret til det, siger Karsten Nielsen.