Skip to main content

Fem spørgsmål til Bertel Haarder (V) indenrigs- og sundhedsminister, om anbefalinger fra akutudspillet

Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk
19. nov. 2010
02 min

Hvad synes du om, at flertallet i udvalget vil fjerne forankringen af vagtlægeordningen fra de praktiserende læger?

Jeg mener, at det er den rigtige vej at gå. Vagtlægeordningen hører sammen - også organisatorisk - med skadestuerne og resten af akutberedskabet. Jeg kan derfor kun bakke op om, at de, som har ansvaret for den samlede akutbetjening, også får de nødvendige ledelsesmæssige værktøjer til at sikre sammenhængen.

Lægerne frygter en dyrere vagtlægeordning, hvis regionerne skal drive den, da lægerne ikke længere føler sig bundet af deres overenskomst. Hvad er din holdning til det?

Det må være op til parterne at finde ud af - jeg er ikke så bekymret for det. Udvalget lægger jo i øvrigt også op til, at de overordnede rammer for de praktiserende lægers deltagelse i det regionale akutsystem fortsat skal fastlægges i overenskomsten.

Nu har akutudvalget så foreslået en ændret forankring af vagtlægeordningen, som et flertal støtter. Hvad er så det videre forløb i din optik?

Det må løses i dialog med lægerne.

Ert du tilhænger af et nyt fællesnationalt vagtlægenummer?

Det er fremragende idé - jo før, desto bedre. Hvis man med enkel teknik kan løse det, skal vi da have en fælles indgang til vagtlægen, der gør det nemt for alle.

Der åbnes op for, at sygeplejersker med nødvendigt støtteredskab kan indgå i telefonvisitationen. Hvad er din holdning til det?

Jeg bakker fuldt og helt op om, at man i højere grad gør brug af praksispersonale som f.eks. sygeplejersker i lægevagten. Det er vigtigt, at vi hele tiden overvejer, hvordan vi bedst bruger de personaleresurser, der er til rådighed.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen