Skip to main content

Femte kandidat til formandsposten

Journalist Anne Steenberger, as@dadl.dk

16. apr. 2010
2 min.

Hvad er Lægeforeningens største udfordringer?

Vi har en intern udfordring, der hedder at få den nye Lægeforening cementeret. Vi skal stå sammen, for så står vi stærkest. Det vil jeg arbejde for.

Udadtil er der en udfordring, der overordnet hedder fremtidens sundhedsvæsen. Vi læger er presset på vores fag. Derfor skal Lægeforeningen stille fokus på, hvordan det er at være læge i dag. Jeg tænker først og fremmest på kvaliteten i sundhedsvæsenet, som bliver udfordret på grund af mangel på ressourcer og kapacitet. Også uddannelsen bliver presset, og læger under uddannelse bliver primært set som produktionsmidler, og først i anden omgang handler det om at give dem de nødvendige kompetencer. Patienter har forventninger om ventetider i kraft af garantier, som ikke kan overholdes.

Hvad vil du gøre ved det som formand?

Jeg tror, vi skal tage udgangspunkt i kvalitetsarbejdet. Vi skal beskrive og måle kvaliteten i det, vi gør. Starter vi der, vil det øvrige følge med. Opgaven bliver at arbejde for at gøre alle data tilgængelige. I dag ligger de ofte og hober sig op. Min tanke er, at har vi let adgang til disse kvalitetsdata, kan vi beskrive og dokumentere kvaliteten i vores arbejde. Det er udgangspunktet for at lave bedre patientforløb, som alle efterlyser. Vi skal etablere den gode kvalitet i forhold til, hvordan patienten oplever det. Men der skal ikke opstilles urealistiske forventninger i form af ventetidsgarantier. Derfor må vi have differentierede ventetider. Og så synes jeg, at det er vigtigt, at Lægeforeningen kæmper for lægers ytringsfrihed, så vi sikrer en åben debat.

Og 4-års-reglen?

Den er jeg i mod. Jeg er principielt modstander af at afgrænse forløbet af uddannelsen, for så bliver der ikke plads til den individuelle udvikling og almene uddannelse af lægen. Det er ikke kompatibelt med modningen af læger.

Vil du gå aktivt ind og forsøge at fjerne den?

Jeg må følge Yngre Lægers ledelse, og er de uenige med mig, må jeg forsøge at overbevise dem om det modsatte og kan jeg ikke det, må jeg støtte op om deres beslutning.

Hvad vil du prioritere som formand?

Kvalitetsarbejdet og så vil jeg arbejde for en åben debat.

Hvad skal Lægeforeningen profilere sig på?

På vores kompetencer, vores viden, faglighed og indsigt.

Hvordan vil du matche tunge politikere som Bertel Haarder og Bent Hansen?

Jeg er nærmest vokset op i lægepolitik. Med den erfaring vil jeg godt kunne matche mine modspillere.