Skip to main content

Fødevarepolitik vedtaget

Journalist Anne Steenberger, as@dadl.dk

5. maj 2008
3 min.

Der skal en bred indsats til for at forebygge den tiltagende fedme. Lægeforeningens fødevarepolitik inddrager både stat, kommuner og fødevareproducenter i arbejdet og har især børn og unge samt social ulighed i sundhed i fokus

Mogens Hüttel, FAS, påpegede, at der er sket en ændring inden for de seneste år i lægernes holdning til forebyggelse: »Vi ved, at vi ikke kan behandle os ud af alt. Og min opfordring er, at vi i endnu højere grad skal have fokus på forebyggelse, og den skal integreres over det hele«. Han sendte et hip til Danske Regioner: »De bør også gå langt mere ind i forebyggelse. De har ikke hidtil demonstreret en særlig indsats, men har tørret det af på kommunerne«.

Poul Jaszczak havde betænkeligheder ved oplæggets fokus på fødevareproducenter. »Skulle man være konsekvent, skulle man forbyde al produktion af sodavand og lukke sodavandsfabrikker, Carlsberg og så videre. Min pointe er, at man skal tænke sig om, når man taler om afgifter. For det er måske ikke de andres skyld. Afgifter er måske ikke så afgørende i sidste ende. De lokale politikere i regioner og kommuner skal gøre noget. Og vi skal selv som læger gøre noget og tale om, at det er vigtigt, hvad man putter i hovedet«.

Erika Frischknecht Christensen bakkede også op om forslaget men efterlyste, at Lægeforeningen formulerer krav til føden på hospitalerne. »Her er det ofte ikke et spørgsmål om vægtøgning, men om vægttab«, sagde hun.

Udspillet blev bakket op af repræsentantskabet, der ikke havde egentlige tilføjelser til oplægget. Et par forslag til andre aktiviteter kom frem som fik status som inspiration til gode ideer.

Formand Jens Winther Jensen gav således tilsagn om muligvis at tage op i bestyrelsen, om man til næste års Lægemøde skal veje alle repræsentanter - og igen året efter og året efter, sådan som formand for Lægekredsforeningen i Nordjylland, Leif Kjerulf Christensen, foreslog. Erika Frischknecht Christensens forslag om hospitalsmad kunne eventuelt vurderes med henblik på at producere et selvstændigt papir.

Jens Winther Jensen fremhævede endvidere, at der, efter at regeringen satte punktafgifterne på sodavand ned af hensyn til grænsehandelen, er sket det, at sodavandsforbruget er gået op, og grænsehandelen er uændret.

»Lægeforeningen vil tage spørgsmålet op i den europæiske lægeforening. Her kan man arbejde for en harmonisering af afgifterne på europæisk plan«.

Lægeforeningens fødevarepolitik

Hvad er de tre vigtigste ting i fødevarepolitiken?

Vejledende afstemning

 • Sundt frokosttilbud til alle børn - 17, 30 pct.

 • Gratis frugt i skoler og børneinstitutioner - 8, 65 pct.

 • Sund kostpolitik i skoler og børneinstitutioner -

 • 17, 57 pct.

 • Effektivt stop for usunde børnereklamer - 8, 11 pct.

 • Sund kost på alle arbejdspladser - 12,43 pct.

 • Momsdifferentiering og punktafgifter på fedt og sukker - 14, 90 pct.

 • Højere afgifter på sodavand - 7, 34 pct.

 • Entydig mærkning af fødevarer i butikkerne - 4, 39 pct.

 • Målrettede kampagner i flere spor - 3, 51 pct.

 • Styrket evidens bag fødevarepolitikken - 5, 41 pct.