Skip to main content

Fødselslæger går samlet i protest mod fødeklinikker

Sophie Hæstorp Andersens forslag om jordemoderdrevne klinikker i Region Hovedstaden møder hård modstand fra alle regionens fødselslæger.

Anders Heissel, ah@dadl.dk

29. jun. 2017
2 min.

Jordemoderdrevne klinikker på Amager og Bispebjerg hospitaler skal løse udfordringen med et stigende antal fødsler i Region Hovedstaden har regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) for nylig foreslået.

Men i et brev, der i dag blev sendt til regionens politikere, melder alle regionens fødselslæger og gynækologiske læger sig som modstander af det forslag og kan ”på ingen måde støtte op om”.

Fakta

Fakta

”Det er et tilbageskridt for sikkerheden for mor og barn, når man ønsker klinikker uden mulighed for tilkald af hjælp fra fødselslæge, børnelæge og narkoselæge. Systemet er tidligere afprøvet og blev opgivet, blandt andet fordi ca. 25 % af kvinderne blev overflyttet fra fødeklinik til fødegang pga. komplikationer,” skriver lægerne på gynækologisk/obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital, der har sendt brevet på vegne af Regions Hovedstadens fødselslæger og gynækologiske læger.

I brevet skriver fødselslægerne desuden, at nyoprettede fødeklinikker vil dræne fødeafdelingerne for ressourcer og personale.

”Der er i Region Hovedstaden i forvejen mangel på jordemødre. Personale til nye fødeklinikker kan overvejende rekrutteres fra eksisterende fødeafdelinger. Dette vil forværre situationen med jordemoder mangel på regionens eksisterende fødeafdelinger, hvor de syge fødende/gravide bliver taberne, hvis bemandingen forringes yderligere.”

Det er et tilbageskridt for sikkerheden for mor og barn. Alle Regions Hovedstadens fødselslæger og gynækologiske læger

Sophie Hæstorp Andersen sagde ellers, at to fødeklinikker vil kunne ”aflaste de eksisterende fødesteder i disse områder

”Og det vil give både de fødende med ukomplicerede fødsler og personalet en mulighed, som jeg tror, at de efterspørger og i stigende grad vil efterspørge i fremtiden, nemlig at føde i mere rolige omgivelser med en kendt,« siger hun.

Men fødselslægerne understreger, at forslaget vil kunne skade det faktum, at Danmark er et af de sikreste lande i verden at føde i og blive født i.

”Fødsel af et skadet eller i værste fald dødt barn er den værste katastrofe, der kan overgå en familie. Dette sker hyppigt i de områder af verden, hvor der ikke er en velorganiseret og nær fødselshjælp. I Danmark (som i resten af Norden) har vi opbygget en fødselshjælp, hvor vi i tæt samarbejde med vores veluddannede og dygtige jordemødre formår at holde det normale normalt og gribe ind, når det er nødvendigt, fordi vi har organiseret os sådan, at den akutte hjælp altid er tæt på døgnet rundt. Derfor er risikoen ved graviditet og fødsel reduceret til et minimum. Det må vi ikke give køb på,” skriver lægerne til politikerne.

Læs også: Ny fødeafdeling på Bispebjerg er tæt på en realitet