Skip to main content

Føtal metabolisk programmering

Redaktionen
6. mar. 2006
01 min

En forskergruppe koordineret af professor, dr.med. Bjørn Quistorff, Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik, Københavns Universitet, har fra Det Strategiske Forskningsråd modtaget en 3-årig bevilling på 16 mio. kr. til forskning i fostertilstandens påvirkning af stofskiftet senere i livet.Bevillingen, der involverer forskere fra Københavns Universitet, H:S Rigshospitalet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Foulum og Aarhus Universitet, går til projektet »Føtal metabolisk programmering«, som skal undersøge, hvordan moderens optag af fedt, kulhydrat og protein påvirker fostres udvikling og vækst, og hvordan dette har indvirkning på individets sygdomsprofil senere i livet.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen