Skip to main content

Fordomme om skizofreni hæmmer helbredelse

Stigmatisering af folk med psykiske lidelser lever i bedste velgående.
Ny undersøgelse viser, at fordommene også er til stede i behandlingssystemet, siger overlæge i Psykiatrifonden, Per Vendsborg

Foto: Privat
Foto: Privat

Søren Frandsen, sfr@redaktionen.dk

31. jan. 2014
3 min.

Hvad handler din forskning om?

»Personer med psykiske lidelser er udsat for stigmatisering og fordomme. Den kommer både fra den almindelige befolkning – dvs. deres familie, venner og kolleger – og udenlandske undersøgelser har vist, at den også trives i behandlingssystemet. Psykiatrifonden har set på, hvor mange fordomme personerne, der arbejder i psykiatrien i Danmark, har«, siger overlæge i Psykiatrifonden, Per Vendsborg.

Faktaboks

Navn

Hvorfor er det interessant?

»Det er interessant, fordi det er slemt at have en psykisk lidelse – i det her tilfælde skizofreni. Der er patienter, der siger, at fordomme fra omgivelserne næsten er værre end selve sygdommen. Samtidig fortæller patienterne, at de møder stigmatisering i behandlingssystemet. Udelukkelse
og fordomme er en ekstra belastning for menneskerne med psykiske lidelser«.

Hvad er du kommet frem til?

»Vi har været i kontakt med 548 personer, og vi er kommet frem til, at behandlerne ikke har så voldsomme fordomme om psykiske lidelser, som det er blevet påvist i undersøgelser i udlandet.

Det virker til, at behandlerne svarer det politisk korrekte, men de mener muligvis noget andet. Vi hæfter os i hvert fald ved, at en stor del af behandlerne ikke vil fortælle omgivelserne, hvis de selv bliver ramt af skizofreni. Det kan betyde, at de ikke har tillid til deres kollegers tolerance. Vi kan også vende den om og sige, at de måske heller ikke selv er tolerante. Det er tolkninger, men det kan betyde, at behandlerne finder, at skizofreni er værre, end de giver udtryk for. Hvilket igen kan betyde, at der er diskriminering i behandlingskredsene. Det stemmer også overens med, at patienterne føler, de bliver stigmatiseret i systemet«.

Hvad kan forskningsresultaterne
bruges til?

»Inden en person får diagnosen skizofreni, har vedkommende ofte samme fordomme om psykiske lidelser som resten af samfundet. Når de bliver ramt af lidelsen, ved de godt, hvordan de tidligere har set ned på personerne med skizofreni. Derudover oplever de måske stigmatisering på egen krop. Det betyder, at de undlader en masse ting og havner i det, vi kalder for selvstigmatiseringen, hvilket kort sagt betyder, at man giver op. De tænker: ,Jeg er et dårligt menneske, jeg kan ikke noget, jeg bliver aldrig rask'. Men det er ikke sandheden. Det er ikke en livstidsdom at få diagnosen skizofreni. Man kan blive rask, og endnu vigtigere kan man få et godt liv – det vi kalder for recovery. Stigmatiseringen ødelægger recovery. Derfor håber vi, at undersøgelsen kan gøre behandlerne opmærksomme på fordommene omkring patienterne og dermed mindske stigmatiseringen«.