Skip to main content

Forebyggelse mand til mand

Journalist Anne Steenberger, as@dadl.dk

7. maj 2007
3 min.

Læger og sundhed er blevet forbundne begreber - ligesom læger og sygdom er det.

Lægemødet vedtog sidste år, at Lægeforeningen skulle have en forebyggelsespolitik. I år kom mere konkrete formuleringer om vigtige principper på bordet. Under overskriften »Er sundhed en privat sag?« gik diskussionen i en temadrøftelse omkring bordene forud for Lægemødets start. Til inspiration var tre herrer med hver sin - ganske markante - vinkel på forebyggelse indforskrevet.

»Man kan forebygge koldbrand ved at amputere benene.«

Med dette illustrerede Ole Hartling, bl.a. formand for Etisk Råd, hvad der ikke er den rigtige måde at forebygge på. Han tog rollen som den ufrelste forebygger og causerede over begreberne i forebyggelsens verden.

Blandt andet fremhævede han vigtigheden af at skelne mellem risikofaktorer og årsager - ikke mindst fordi mængden af farlige ting i sig selv er angstfremkaldende. »Det er for eksempel en risikofaktor i udviklingen af hjertesygdomme at være mand. Men det er ikke en årsag og i øvrigt svær at forebygge,« pointerede han.

Ingen tvivl om, at screening er noget, man i Ole Hartlings optik skal se på med en god portion skepsis. Screening, som retter sig mod raske mennesker.

»Udtrykker man tvivl om værdien af det, bliver man nogle gange kigget på - eller nogen foreslår, at man bliver screenet for et eller andet.«

Skyld, synd, pligt og ansvar var de tunge begreber, som Ole Hartling advarede mod at forbinde med forebyggelse.

»Det er nok også i en vis forstand at leve godt - selv om det er godt at leve sundt,« sluttede han.

Erik Rasmussen, chefredaktør for ugebladet Mandag Morgen, opfordrede lægerne til at se på det hele menneske og ikke blot sygdommen. Og så opfordrede han i øvrigt til at droppe ordet forebyggelse. Det lugter af sygdom og formaning. Sæt ordet livskvalitet ind i stedet. Så har lægen en mulighed for at møde patienten i øjenhøjde. Og det gør det nemmere for patienten at fortælle sandfærdigt om sin livssituation.

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, sagde: Gå tæt på.

»Kommer en patient med en sygdom, så se på det hele menneske. Spørg til kosten, livskvalitet m.v. I skal ikke være bange for at gå tæt på, og kommer der klager fra patienterne, skal jeg nok bakke op om lægerne,« sagde Bent Hansen.

De diskuterende læger kom med forslag til centrale synspunkter i Lægeforeningens forebyggelsespolitik. Blandt andet skal lægen være patientens advokat og ikke samfundets. Forebyggelse skal foregå i øjenhøjde og må ikke sygeliggøre. Det er vigtigt, at det er en lægeopgave, og at den skal foregå på videnskabelig basis. På samme måde skal der kun screenes, hvis der foreligger dokumenteret effekt, f.eks. WHO.

Grupperne opstillede nogle krav, som Lægeforeningen kan stille til egne medlemmer. Det er således vigtigt, at lægen ikke stiller krav til patienten - lægen skal respektere patientens valg. Men lægen skal finde og underbygge den enkelte patients ressourcer til at forebygge og øge sundheden. Endelig skal lægen dele sin viden - og også sin uvidenhed med patienterne.

Lægerne skal huske at opdatere deres viden om forebyggelse. Et andet forslag går på, at lægen skal være bevidst om, at han eller hun fungerer som rollemodel.

Ni forslag til Lægeforeningens sundhedspolitiske arbejde

En temadrøftelse på Lægemødet drejede sig om Lægeforeningens videre sundhedspolitiske arbejde. Det mundede ud i ni forslag:

  • Lægeforeningen bør have en overordnet fødevarepolitik

  • Læger er forbilleder, og derfor skal Lægeforeningen tilbyde rygestop til lægerne

  • Muligheder for motion på sygehuse og krav om motionsmuligheder i skolegården

  • Skærpe lægers opmærksomhed på betydning af sociale forskelle mht. at efterleve sundhedsbudskaber

Fødevarer, rygning, motion, børnefedme, social ulighed:

  • politisk indsats for lovgivning ud fra princippet: Sundt: Skal være let tilgængeligt. Det usunde skal være dyrt og svært tilgængeligt.

  • Fremme sunde tilbud i offentlige institutioner og offentligt rum

  • Fremme forskning i forebyggelse

  • Formidle information til lægerne

  • Arbejde for klare og enkle forebyggelsesbudskaber til offentligheden.