Skip to main content

Foreløbig dagsorden

Det 138. ordinære Læge- og repræsentantskabsmøde den 24.-25. april 2020 på Comwell Hotel, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C (mødet begynder kl. 10.00)
2. mar. 2020
3 min.

 1. Formanden åbner Læge- og repræsentantskabsmødet for repræsentanter

 2. Valg af dirigent

 3. Godkendelse af forretningsorden for Læge- og repræsentantskabsmødet

 4. Formandens beretning. Drøftelse af formandens og bestyrelsens beretning

Mødet genoptages kl. 15.00 med indbudte gæster

 5. Formanden byder gæster velkommen til Lægemødet og holder politisk tale

 6. Sundhedspolitisk debat

 7. Uddeling af Lægeforeningens ærespris

 8. Workshops om aktuelle sundheds- og standspolitiske emner

 9. Hvordan styrker vi sammenhæng og kvalitet i sundhedsvæsenet på tværs af fagligheder og sektorer?

– Hvordan samarbejder vi bedst til gavn for patienterne?

10. Vedtægtsændringer

10.1. FAS og Yngre Lægers forslag til ændring i Lægeforeningens vedtægters pkt. 16. Bestyrelsen, pkt. 19. Repræsentation i udvalg mv. og pkt. 31. Overgangsbestemmelse

10.2. Den regionale repræsentation
Bestyrelsens forslag til ændringer i:
Lægeforeningens vedtægters pkt. 5. Den regionale repræsentation

Standardvedtægt for Lægeforeningens regionale repræsentationer

10.3. Foreningen af Pensionerede Lægers forslag til ændring i Lægeforeningens vedtægters pkt. 6. Optagelse

10.4. Bestyrelsens forslag til ændring i Forretningsorden for Lægeetisk Nævn § 1

10.5. Grønlands Lægeforenings forslag til ændring i vedtægterne for Grønlands Lægeforenings § 2 Formål og opgave, § 9 Grønlands Lægeforenings bestyrelse og § 12 Regnskab

11. Godkendelse af Lægeforeningens regnskab for 2019

12. Godkendelse af budget og kontingent for 2021

13. Fastsættelse af vederlag for formand og bestyrelse

Valg: De nuværende funktionstidsperioder er på 3 år, men kan påvirkes af beslutninger under pkt. 10.1.

14. Valg af lægelige revisorer (for 3 år):

a) 1 medlem valgt efter indstilling af FAS: Peter August Haahr afgår efter tur og kan genvælges.

b) 1 medlem valgt efter indstilling af Yngre Læger: Johannes Krogh afgår efter tur og kan genvælges.

c) 1 suppleant valgt efter indstilling af PLO: Lene Brorson-Riis afgår efter tur og kan genvælges.

15. Antagelse af statsautoriseret revisor
(for 3 år): Revisionsfirmaet Ernst & Young v/ statsautoriseret revisor Mogens Andreasen afgår efter tur og kan genantages.

16. Valg af formand (for 3 år):
Andreas Rudkjøbing fratræder

17. Valg til bestyrelsen (for 3 år):

a) 1 medlem valgt efter indstilling af FAS: Lise Møller afgår efter tur og kan ikke genvælges.

b) 1 medlem valgt efter indstilling af FAS: Kirsten Ilkjær afgår efter tur og kan genvælges

18. Valg til Voldgiftsretten (for 3 år):

a) 1 medlem valgt efter indstilling af Yngre Læger: Gitte Anna Madsen afgår efter tur og kan genvælges

b) 1 medlem valgt efter indstilling af Yngre Læger: Marianne Ingerslev Holt afgår efter tur og kan genvælges

c) 1 medlem valgt efter indstilling af FAS: Lisa Maria Bang afgår efter tur og kan ikke genvælges

d) 1 suppleant valgt efter indstilling af FAS: Carl Johan Erichsen efter tur og kan genvælges

19. Valg til Lægeetisk Nævn (for 3 år):

a) 1 medlem valgt efter indstilling af FAS: Erik René Obitz afgår efter tur og kan ikke genvælges

b) 1 medlem valgt efter indstilling af Yngre Læger: Anne Fogh Juvik udtræder

c) 1 suppleant valgt efter indstilling af FAS: Anne Jung afgår efter tur og kan genvælges

20. Bekræftelse af tid og sted for afholdelse af næste ordinære Læge- og repræsentantskabsmøde i 2021. Valg af tid og sted for Læge- og repræsentantskabsmøde i 2022

21. Eventuelt

Programmet og dagsordenen for Lægemødet opdateres på www.lægemøde.dk