Skip to main content

Foreløbig dagsorden

Det 136. ordinære Læge- og repræsentantskabsmøde den 20.-21. april 2018
på Comwell, Skovbrynet 1, Kolding (mødet begynder kl. 10.00)

19. feb. 2018
3 min.

1. Formanden åbner Læge- og repræsentantskabsmødet for repræsentanter

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af forretningsorden for Læge- og repræsentantskabsmødet

4. Formandens beretning. Drøftelse af
formandens og bestyrelsens beretning

Mødet genoptages kl. 15.00 med indbudte gæster

5. Formanden byder gæster velkommen til Lægemødet og holder politisk tale

6. Sundhedsministerens tale med
efterfølgende debat

7. Uddeling af Lægeforeningens ærespris

8. Lægefaglig udvikling og kvalitet

9. Forslag til Lægeforeningens Etiske
Principper

Vedtægtsændringsforslag som følge af selvjustitsarbejdet:

9.1. Bestyrelsens forslag til Lægeforeningens Etiske Principper og ophævelse af de etiske og kollegiale regler

9.2. Bestyrelsens forslag til konsekvensrettelser i Lægeforeningens vedtægter og Lægeetisk Nævns Forretningsorden som følge af de nye Etiske Principper

9.3. Bestyrelsens forslag til nye bestemmelser i Lægeforeningens vedtægter

10. Vedtægtsændringer

10.1. Bestyrelsens forslag til ændring af Lægeforeningens vedtægters pkt. 10. Fortabelse af medlemsret

10.2. Yngre Lægers forslag til ændring af Lægeforeningens vedtægters pkt. 3. Foreningens sammensætning

10.3. Lægekredsforeningen for Færøernes forslag til ændring af lægekredsforeningens navn

11. Godkendelse af Lægeforeningens
regnskab for 2017

12. Godkendelse af budget og kontingent for 2019

13. Fastsættelse af vederlag for formand og bestyrelse

14. Psykiatriudspil

15. Valg af formand (for 3 år):

Andreas Rudkjøbing afgår efter tur og kan genvælges

16. Valg til bestyrelsen (for 3 år):

a) 1 medlem valgt efter indstilling af Yngre Læger: Jesper Brink Svendsen har været konstitueret siden 29. november 2017

b) 1 medlem valgt efter indstilling af PLO: Tue Flindt Müller afgår efter tur og kan genvælges

c) 1 medlem efter indstilling af PLO: Michael Dupont afgår efter tur og kan ikke genvælges

17. Valg til Voldgiftsretten (for 3 år):

a) 1 medlem valgt efter indstilling af FAS: Niels Siebuhr afgår efter tur og kan genvælges

b) 1 suppleant valgt efter indstilling af FAS: Peter Koefoed Tingsgaard afgår efter tur og kan ikke genvælges

c) 1 suppleant valgt efter indstilling af Yngre Læger: Jeanette Haar Ehlers afgår efter tur og kan ikke genvælges

d) 1 suppleant valgt efter indstilling af Yngre Læger: Torben Kjær Nielsen afgår efter tur og kan genvælges

18. Valg til Lægeetisk Nævn (for 3 år):

a) 1 medlem valgt efter indstilling af FAS (fri plads): Niels Siebuhr er udtrådt

b) 1 medlem valgt efter indstilling af Yngre Læger: Søren Ramme er udtrådt

c) 1 medlem valgt efter indstilling af Foreningen af Pensionerede Læger: Mogens Stubkjær Hüttel afgår efter tur og kan genvælges

d) 1 suppleant valgt efter indstilling af FAS: Neel Gerner afgår efter tur og kan genvælges

e) 1 suppleant valgt efter indstilling af Foreningen af Pensionerede Læger: Gert Bruun Petersen afgår efter tur og kan genvælges

19. Bekræftelse af tid og sted for afholdelse af næste ordinære Læge- og repræsentantskabsmøde i 2019. Valg af tid og sted for Læge- og repræsentantskabsmøde i 2020

20. Eventuelt

De under pkt. 9 og 10 anførte forslag er offentliggjort på www.lægemøde.dk.

Programmet og dagsordenen for Lægemødet opdateres på www.lægemøde.dk.

Referencer