Skip to main content

Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde

Lørdag den 9. oktober 2021 kl. 9.30-16.00 på Munkebjerg Hotel, Vejle
27. jun. 2022
1 min

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning og beretninger fra udvalg

3. Debat på baggrund af oplæg fra Danske Regioners formand Anders Kühnau og Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm: Hvor er speciallægepraksis nu i forhold til 2019? Og hvor skal vi bevæge os hen herfra?

4. Beretning fra FAS’ Fond

5. Valg til bestyrelsen for FAS’ Fond

6. Behandling af rettidigt indsendte forslag

7. Regnskab 2021, herunder Hjælpekontoen

8. Budget 2023 og Kontingent 2023

9. Valg af revisor

10. Bekendtgørelse af valg til FAPS’ bestyrelse

11. Eventuelt

Den endelige dagsorden samt den skriftlige beretning kan ses på »minside« samt på www.laeger.dk eller rekvireres i sekretariatet fra fredag den 16. september 2022.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer af FAPS. Eventuelle forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 27. august 2022.

Repræsentanter vil modtage en invitation fra sekretariatet. Spørgsmål vedr. mødet rettes til Lone Kjær Jensen på 35 44 84 87 eller lok.fas@dadl.dk

Er du ikke repræsentant, men ønsker at deltage i mødet, kan du melde dig til hos Tina Pind på email: tp.fas@dadl.dk.