Skip to main content

Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde

Lørdag den 8. oktober 2016 kl. 9.30-16.00 på Munkebjerg Hotel, Vejle

13. jun. 2016
1 min.

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandsberetning.

3. Beretning fra samtlige udvalg.

4. Beretning fra FAS’ Fond.

5. Behandling af rettidigt indsendte forslag.

6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

7. Forslag til ændring af FAS’ Fonds vedtægter.

8. Gruppedrøftelse vedr. rekrutteringsproblemer i udkantsområder.

9. Valg til bestyrelsen for FAS’ Fond.

10. Valg til FAPS’ bestyrelse.

11. Valg af revisor.

12. Regnskab 2015.

13. Budget 2017 og Kontingent 2017.

14. Eventuelt.

Den endelige dagsorden samt den skriftlige beretning kan læses på sitet for møderne: www.fas2016.dk eller på FAS' hjemmeside: www.laeger.dk, eller rekvireres i sekretariatet fra fredag den 16. september 2016.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer af FAPS. Eventuelle forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 27. august 2016 og sendes til lok.fas@dadl.dk.

Al tilmelding til mødet skal ske via www.fas2016.dk À