Skip to main content

Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde

Lørdag den 6. oktober 2018 kl. 9.30-16.00 på Munkebjerg Hotel, Vejle.

11. jun. 2018
1 min.

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formandsberetning

 3. Beretning fra samtlige udvalg

 4. Beretning fra FAS’ Fond

 5. Behandling af rettidigt indsendte forslag

 6. Gruppedrøftelse vedr. rekruttering

 7. Valg til bestyrelsen for FAS’ Fond

 8. Valg til FAPS’ bestyrelse

 9. Valg af revisor

10. Regnskab 2017

11. Budget 2019 og Kontingent 2019

12. Eventuelt

Den endelige dagsorden samt den skriftlige beretning kan ses på »minside« samt på www.laeger.dk eller rekvireres i sekretariatet fra fredag den 14. september 2018.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer af FAPS. Eventuelle forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 25. august 2018.

Repræsentanter vil modtage en invitation fra sekretariatet den 11. juni 2018.

Ved evt. spørgsmål kan der rettes henvendelse til FAS’ sekretariat – Lone Kjær Jensen på tlf.: 35448487 eller mail:
lok.fas@dadl.dk À